In favor of nghĩa là gì

  -  

Cấu trúc In favour of là một trong những trong nhiều cấu trúc được sử dụng nhiều vào ngữ pháp giờ Anh. Vậy In favour of là gì? Cách sử dụng ra sao? Cùng trung khu Nghiêm tìm hiểu chi tiết trong nội dung bài viết này nhé


In favour of là gì?

Favour tuyệt favor là danh từ mang ý nghĩa sâu sắc hỗ trợ, ủng hộ.

Bạn đang xem: In favor of nghĩa là gì

Trong nhiều bộ phim, nhân trang bị thường thực hiện A favour hay A favor nghĩa là một trong những ân huệ, một sự hỗ trợ

Ví dụ:

All those in favor of the motion, please raise your hands.(Tất cả mọi ai ủng hộ trào lưu này , xin hãy giơ tay .)The document outlines the arguments in favor of the proposal.(Tài liệu chuyển ra những lập luận ủng hộ đề xuất) be all in favor of someone/something: I am all in favor of trying lớn find ways khổng lồ save money, but we have to lớn maintain certain standards of quality.(tất cả các ủng hộ ai đó / cái gì đấy :Tôi đông đảo ủng hộ việc cố gắng tìm cách tiết kiệm ngân sách tiền , nhưng cửa hàng chúng tôi phải duy trì các tiêu chuẩn nhất định về chất lượng lượng.)vote in favor of something: Last night people voted in favor of the recycling plan.(bỏ phiếu ủng hộ một cái gì đấy :Đêm qua mọi người đã bỏ thăm ủng hộ kế hoạch tái chế)find/decide/rule in favor of someone: The court ruled in Mrs. Adams’ favor.(tìm / quyết định / phán quyết bổ ích cho ai kia :Tòa án sẽ phán quyết bổ ích cho bà Adams .)come out in favor of someone/something (=decide to support them): They have come out very strongly in favor of the proposed merger.( ủng hộ ai đó / điều nào đó (= quyết định ủng hộ bọn họ ) :Họ đã chỉ dẫn rất trẻ trung và tràn đầy năng lượng để ủng hộ đề xuất sáp nhập .)

*

Cách cần sử dụng in favour of

Dưới đấy là cách sử dụng In favour of những em có thể tham khảo với lưu lại

In favor of lép vế động từ vào câu

Cấu trúc này được sử dụng mục tiêu chỉ hành động ủng hộ, đồng ý với một người hay đồ vật gi đó. In favor of đứng sau động từ thường trong câu bửa nghĩa đến đông trường đoản cú và hiểu rõ nghĩa của câu

Ví dụ: The courts decided in favour of the men.( Tòa án đưa ra quyết định ủng hộ hữu ích cho người lũ ông)

In favor of thua cuộc động từ bỏ “to be”

Đứng sau to be để vấp ngã ngữ cho chủ ngữ hay cụm chủ ngữ nhằm làm rõ nghĩa trong câu.

Xem thêm: Nhà Anh Có Một Vườn Cau Vườn Trầu, Letra De La Canción Hoa Cau Vườn Trầu

Ví du: He wasn’t in favour of command-and-control solutions.( Anh ấy ko ủng hộ những giải pháp lãnh đạo và điều hành và kiểm soát )

Tuan gets up early in favour of my advice.(Tuấn dậy nhanh chóng theo lời răn dạy của tôi.)They work extra hours in favour of the boss.(Họ làm thêm giờ theo lời sếp.)

*

Các em có thể quan tâm

Các từ đồng nghĩa với In favour of

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
accept/ək’sept/chấp nhận
assent/ə’sent/đồng ý, chấp thuận
support/sə’pɔ:t/ủng hộ
go along with/gəʊ/ /ə’lɒη/ /wið/đi theo, gật đầu đồng ý làm theo (ý tưởng, hành động nào đó)
agree/ə’gri:/đồng ý
acquiesce/ækwi’es/ưng thuận, đồng ý
consent/kən’sent/đồng ý, ưng thuận
go with/gəʊ/ /wið/lựa chọn, tuân theo (ai, ý tưởng phát minh gì)
Từ giờ AnhNghĩa giờ đồng hồ Việt
acceptablecó thể đồng ý được
expectedhy vọng
fairhội chợ
feasiblekhả thi
inclinednghiêng
possiblekhả thi
pronedễ bị
reasonablehợp lý
achievablecó thể đạt được
anticipateddự đoán trước
assuringđảm bảo
attainablecó thể đạt được
believeableđáng tin
conceivablecó thể tưởng tượng được
conjecturablecó thể rộp đoán
credibleđáng tin cậy
destinedđịnh mệnh
disposedxử lý
favoriteyêu thích
given tođưa cho
imaginablecó thể tưởng tượng được
in the cardsCó thể không diễn ra
in the habit oftheo thói quen
inferablekém cỏi
liablechịu trách nhiệm
odds-onđối đầu
on the verge oftrên bờ vực của
ostensiblebề ngoài
plausiblecó vẻ thích hợp lý
practicablecó thể tiến hành được
predisposedcó khuynh hướng
presumablecó thể đoán được
promisinghứa hẹn
rationalhợp lý
seeminghình như
subject totùy ở trong vào
supposablecó thể ráng thế
tendingchăm sóc
thinkablecó thể lưu ý đến được
TRUEthật
up-and-comingđang vạc triển
workablekhả thi

Ví dụ về câu cất In favour of

The new development turned the scales in favor of that school. All in favor of this proposition will please say ” Aye “.Congress voted overwhelmingly in favor of the bill.I am in favor of stopping work now.The majority voted in favor of the proposal.The jury voted 8-to-4 in favor of acquittal.288 members voted in favor of the ban.These tests weighted in favor of girls.Price control would gradually disappear in favor of a free market.Today’s election will skew the results in favor of the northern over of the county.Public opinion is gradually shifting in favor of the imprisoned men.I’ll raise both hands in favor of damming the river.They phased out my job in favor of a computer.Public opinion is shifting in favor of the new law.This check is made out in favor of a food corporation.

Xem thêm: Thank You Letter For Invitation: How To, Templates & Examples

Hy vọng qua bài viết này Tâm Nghiêm sẽ giúp các em hiểu thêm về kết cấu In favor of. Các em tất cả thắc mắc có thể để lại câu hỏi trên bài bác đọc. Cô sẽ vấn đáp sớm nhất.