Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 5

     
Giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 25, 26 tập 1 bài 1, 2, 3, 4 chính xác: rèn luyện Ôn tập và bổ sung về giải Toán (tiếp theo), hỗ trợ các em học viên củng cố kỹ năng và kiến thức và phát âm rõ cách thức giải các dạng bài xích tập trong vở bài xích tập.

Bạn đang xem: Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 5


Giải Toán lớp 5 vở bài xích tập tập 1 trang 25, 26 bao hàm đáp án hướng dẫn giải cụ thể tương ứng với từng bài tập. Lời giải bài tập Toán 5 này để giúp đỡ các em học sinh ôn tập lại các kiến thức tất cả trong sách giáo khoa. Dưới đây mời những em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài bác 1 trang 25 vở bài xích tập Toán lớp 5 tập 1

Biết rằng, 15 công nhân sửa xong một phần đường phải hết 6 ngày. Hỏi ý muốn sửa chữa chấm dứt đoạn mặt đường đó trong 3 ngày thì cần bổ sung cập nhật thêm bao nhiêu công nhân?

Phương pháp giải

Giải việc bằng cách thức tìm tỉ số hoặc rút về 1-1 vị

Tóm tắt

15 người công nhân sửa xong: 6 ngày

...? người công nhân sửa xong: 3 ngày

Bài giải

(Phương pháp tìm tỉ số)

6 ngày so với 3 ngày thì bớt số lần là:

6 : 3 = 2 (lần)

Số công nhân sửa hoàn thành đoạn đường trong 3 ngày là:

15 x 2 = 30 (công nhân)

Số công nhân đề nghị bổ sung:

30 – 15 = 15 (công nhân)

Đáp số: 15 công nhân.

Giải bài xích 2 vở bài xích tập Toán lớp 5 tập 1 trang 25

Có một số tiền, nếu thiết lập kẹo một số loại 5000 đồng một gói thì được 15 gói kẹo. Hỏi cũng số tiền đó nếu download kẹo nhiều loại 7500 đồng một gói thì được bao nhiêu gói kẹo?

Phương pháp giải

- kiếm tìm tổng số chi phí = 5000 × 15.

- kiếm tìm số gói kẹo một số loại 7500 đồng một gói = tổng số chi phí : 7500

Tóm tắt:

Loại 5000 đồng mua: 15 gói kẹo

Loại 7500 đồng mua: ....? gói kẹo

Bài giải

Cách 1

Có tất cả số chi phí là:

5000 × 15 = 75 000 (đồng)

Cũng số tiền kia nếu cài đặt kẹo các loại 7500 đồng thì được số gói là:

75 000 : 7500 = 10 (gói)

Đáp số: 10 gói.

Cách 2

5000 đồng so với 7500 đồng thì sút số lần là:

7500 : 5000 = 10/15 (lần)

Nếu mua một số loại 7500 đồng một gói thì số kẹo tải được là:

15 × 10/15 = 10 (gói kẹo)

Đáp số: 10 gói kẹo

Giải bài xích 3 Toán lớp 5 vở bài tập trang 26 tập 1

Một gia đình bố, chị em và hai con (4 người), bình quân thu nhập các tháng là 8 000 000 đồng một người. Nếu gia đình đó bao gồm thêm một nhỏ nữa thì bình quân thu nhập mỗi tháng của mỗi người bị sụt giảm bao nhiêu tiền, hiểu được tổng thu nhập của mái ấm gia đình không cố đổi?

Phương pháp giải

- tìm tổng thu nhập cá nhân của gia đình đó.

Xem thêm: Giải Toán 10: Bài 1 Trang 38 Sgk Toán 10 : Bài 1 Trang 38 Sgk Đại Số 10

- Tìm thu nhập của mọi người sau khi gia đình đó tất cả thêm một con.

- Tính bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi cá nhân giảm đi bao nhiêu ta lấy trung bình thu nhập thuở đầu trừ đi bình quân thu nhập sau thời điểm có thêm 1 con.

Tóm tắt

4 người: bình quân thu nhập 8 000 000 đồng

(4 + 1) người: trung bình thu nhập....? đồng mỗi người.

Bài giải

Tổng số người trong gia đình:

4 + 1 = 5 (người)

Tổng số thu nhập các tháng của mái ấm gia đình (4 người) là:

8 000 000 x 4 = 32 000 000 (đồng)

Bình quân các khoản thu nhập hàng tháng của 1 người khi gia đình có thêm một con là:

32 000 000 : 5 = 6 400 000 (đồng)

Bình quân thu nhập cá nhân hàng tháng của một người bị sút khi mái ấm gia đình có thêm một bé là:

8 000 000 – 6 400 000 = 1 600 000 (đồng)

Đáp số: 1 600 000 đồng

Giải bài xích 4 tập 1 vở bài bác tập Toán lớp 5 trang 26

Khoanh vào chữ để trước tác dụng đúng

Một đội 10 tín đồ trong một ngày đào được 35m mương. Nếu bổ sung thêm đôi mươi người nữa thuộc đào thì vào một ngày đội kia đào được từng nào mét mương? (Mức đào của mọi người như nhau)

A. 350m

B. 700m

C. 105m

D. 200m

Phương pháp giải

- Tính số người lúc sau: 10 + đôi mươi = 30 người.

- Giải bài toán 30 người đào vào một ngày được từng nào mét mương theo phương thức tìm tỉ số.

Xem thêm: Soạn Bài 2 Cây Phong (Trang 96), Hai Cây Phong

Tóm tắt

10 người: đào được 35m

(10+ 20) người: đào được ...? mét

Bài giải

Sau khi bổ sung cập nhật số fan hiện có của đội kia là:

10 + đôi mươi = 30 (người)

30 bạn so với 10 nguời thì tăng mốc giới hạn là:

30 : 10 = 3 (lần)

Số mét mương một ngày đào được sau khi bổ sung người là:

35 x 3 = 105 (m)

Đáp số: 105 m

Vậy khoanh vào: C

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bài xích giải Toán lớp 5 vở bài xích tập tập 1 trang 25, 26: rèn luyện Ôn tập và bổ sung về giải Toán (tiếp theo) tệp tin word và pdf trọn vẹn miễn chi phí từ bọn chúng tôi.