Hằng Số Cân Bằng Kp

     

Sự khác hoàn toàn chính - Kc vs Kp

Kc và Kp là hằng số cân nặng bằng. Hằng số thăng bằng của hỗn hợp phản ứng là 1 số biểu thị tỷ lệ thân nồng độ hoặc áp suất của thành phầm và hóa học phản ứng trong các thành phần hỗn hợp phản ứng đó. Những sự khác hoàn toàn chính giữa Kc cùng Kp là thế Kc là hằng số cân đối được cho bởi các điều khoản của nồng độ trong khi Kp là hằng số cân bằng được đưa ra vì chưng các pháp luật của áp suất.Bạn vẫn xem: Hằng số cân đối kp

Hằng số thăng bằng này được đưa ra cho các phản ứng thuận nghịch. Kc là hằng số cân bằng được chỉ dẫn theo phần trăm giữa nồng độ thành phầm và hóa học phản ứng trong những khi Kp là hằng số thăng bằng được đưa ra theo tỷ lệ giữa áp suất của sản phẩm và hóa học phản ứng.

Bạn đang xem: Hằng số cân bằng kp

NỘI DUNG

1. Tổng quan với sự biệt lập chính2. Kc là gì 3. Kp là gì 4. Mối quan hệ giữa Kc và Kp5. So sánh cạnh nhau - Kc vs Kp sinh sống dạng bảng6. Bắt tắt

Kc là gì?

Kc là hằng số cân bằng được giới thiệu theo phần trăm giữa nồng độ thành phầm và hóa học phản ứng. Nồng độ mol của những thành phần được sử dụng để thể hiện Kc.

aA + bB cC + dD

Hằng số cân bằng cho làm phản ứng trên có thể được tinhdaudua.com.vnết là:

Kc = cd / mộtb

, , và là mật độ của chất phản ứng A, B với các thành phầm C, D. Những số mũ của trò nghịch "a" hệ số thăng bằng hóa học của từng hóa học phản ứng và thành phầm trong phương trình hóa học. Trong biểu lộ của Kc, nồng độ chất phản ứng và sản phẩm được thổi lên mức công suất bằng cùng với hệ số thăng bằng hóa học của chúng.

Kp là gì?

Kp là hằng số cân đối được đưa ra theo phần trăm giữa áp suất của thành phầm và chất phản ứng. Hằng số cân bằng này được áp dụng cho các hỗn vừa lòng phản ứng khí. Kp phụ thuộc vào áp suất riêng biệt phần của các thành phần khí trong tất cả hổn hợp phản ứng.


*

Hình 1: Áp suất riêng rẽ phần của các thành phần khí trong láo lếu hợp.

pP + qQ ↔ rR + sS

Hằng số cân bằng cho phản nghịch ứng trên hoàn toàn có thể được tinhdaudua.com.vnết là:

Kp = pRr.pSS / pPp.pQq

Những bạn khác chỉ ra áp lực đè nén một phần. Do đó, pP, pQ, pR và PS là áp suất riêng biệt phần của các thành phần khí P, Q, R cùng S. Các số nón của F, các phần tử, và các thành phần là những hệ số cân đối hóa học của từng hóa học phản ứng và thành phầm trong phương trình hóa học.

Mối dục tình giữa Kc với Kp là gì?

Kp = Kc (RT)Δn

Sự biệt lập giữa Kc cùng Kp là gì?

Kc vs Kp

Kc là hằng số cân đối được đưa ra theo xác suất giữa nồng độ thành phầm và hóa học phản ứng.

Xem thêm: Chuyên Đề Amin Amino Axit Protein Violet, Chuyên Đề Amin, Các Chuyên Đề Luyện Thi Đại Học (Chuyên Đề 15

Kp là hằng số cân bằng được chỉ dẫn theo phần trăm giữa áp suất của thành phầm và chất phản ứng.
 Chất phản nghịch ứng
Kc có thể được sử dụng cho hỗn hợp phản ứng khí hoặc lỏng. Kp chỉ được thực hiện cho các thành phần hỗn hợp phản ứng khí.
Các đơn vị
Kc được xem theo đơn vị nồng độ. Kp được cho bởi đơn vị chức năng áp lực.

Xem thêm: Phim Tử Thi Lên Tiếng - Tử Thi Lên Tiếng Tập 39

Tóm tắt - Kc vs Kp

Tài liệu tham khảo

1. Cân đối không đổi. Merriam-Webster, tất cả sẵn ở đây.2. Hằng số cân đối khí đốt: Kc với Kp. Chất hóa học LibreTexts, Libretexts, ngày 21 mon 7 năm 2016, gồm sẵn trên đây.

Hình hình ảnh lịch sự

1. Cung 2318 Áp lực một trong những phần và toàn bộ khí đốt của OpenStax College - Giải phẫu & Sinh lý học, trang web Connexions, ngày 19 mon 6 năm 2013., CC BY 3.0) qua Commons Wikimedia