Greatly Đi Với Giới Từ Gì

     
Bài viết thuộc phần 26 trong serie 27 bài viết về sáng tỏ từ-cặp từ dễ nhầm lẫn trong giờ đồng hồ Anh

Cùng nói đến mặt lợi nhưng mà cái gì đó hoặc việc nào đó mang lại, BENEFIT, PROFIT cùng ADVANTAGE tưởng như tương đương lại trả toàn khác biệt về nghĩa cũng tương tự cách sử dụng. Nội dung bài viết tiếp theo trong series Phân biệt các từ dễ nhầm lẫn hôm nay, Thích giờ đồng hồ Anh đưa về giải đáp cầm cố thể, cụ thể nhất về kiểu cách dùng những từ trên. 

I/ PHÂN BIỆT VÀ CÁCH DÙNG

Trong khi ADVANTAGE PROFIT chỉ đóng vai trò danh từ, BENEFIT còn có thêm tính năng của một cồn từ.

Bạn đang xem: Greatly đi với giới từ gì

Cùng mang nghĩa là điều bổ ích (theo nghĩa tích cực), BENEFIT ADVANTAGE tất cả chút biệt lập khi ADVANTAGE thường xuyên được dùng để làm đối sánh với DISADVANTAGE trong những văn bạn dạng so sánh.

BENEFIT: lợi íchPROFIT: lợi nhuậnADVANTAGE: lợi thế

1. BENEFIT /ˈben.ɪ.fɪt/

BENEFIT và là danh từ, vừa là động từ.

Khi là động từ, BENEFIT mang nghĩa “giúp đỡ, rước lại công dụng cho”.

Ví dụ:

How can we benefit those who most need our help?

CẤU TRÚC:

Benefit from: có được lợi ích từ

Ví dụ:

I feel that I have benefited greatly from her wisdom.All the students will benefit from the new textbooks.

BENEFIT danh từ sở hữu nghĩa “lợi ích” là phần đa lợi ích nói chung của một cái gì đấy (a helpful or good effect, or something intended khổng lồ help).

The discovery of oil brought many benefits khổng lồ the town.One of the many benefits of foreign travel is learning how khổng lồ cope with the unexpected.He’s had the benefit of an expensive education & yet he continues to work as a waiter.

Đôi khi BENEFIT sử dụng ở dạng số những (BENEFITS) để chỉ các “phúc lợi”

Phúc lợi sinh sống đây rất có thể là bảo hiểm y tế, bảo đảm thân thể, cơ chế nghỉ ốm, ngủ sinh, nghỉ lễ…) mà công ty hỗ trợ cho nhân viên cấp dưới (an advantage such as medical insurance, life insurance, and sick pay, that employees receive from their employer in addition tomoney)In addition to lớn my salary, I get a pension & medical benefits.Hoặc là cung cấp của bao gồm phủ đối với người vô gia cư, thất nghiệp

2. PROFIT /ˈprɒf.ɪt/

PROFIT là danh từPROFIT“lợi nhuận” thu được, có nghĩa là số tiền nhận được do sale buôn bán. (money that is earned in trade or business after paying thecosts of producing & selling goods and services)

Ví dụ:

A year ago the Tokyo company had a pretax profit of 35 million yen.Company profits are down from last year’s figures.When we know how much is profit, then we can apportion the money among/between us.

Xem thêm: Cách Vẽ Chữ Cái Hình Con Vật Bằng Chữ Cái, Cách Vẽ Hình Đơn Giản Bằng Chữ Cái

CẤU TRÚC

Make profit: kiếm lời

Ví dụ:

She makes a big profit from selling waste material to lớn textile companies.

3. ADVANTAGE /ədˈvɑːn.tɪdʒ/

ADVANTAGE là danh từADVANTAGE mang nghĩa “lợi thế”, có nghĩa là điều kiện dễ dàng để mang lại thành công(a condition giving a greater chance of success)

Ví dụ:

The advantage of booking tickets in advance is that you get better seats.Despite the twin advantages of wealth and beauty, she did not have a happy life.The advantage of the plan is its simplicity.

CẤU TRÚC:

Have an advantage of/ over sb/ st: có lợi thế vượt trội hơn ai

Ví dụ:

She had a decided advantage over her opponent.

Give an advantage over sb/st: nhường mang lại ai/ đồ vật gi lợi thế

Ví dụ:

His height & reach give him a big advantage over other boxers.

Take advantage of sb/st: tận dụng, tận dụng ai/ dòng gì

Ví dụ:

I thought I’d take advantage of the sports facilities while I’m here.

II/ BÀI TẬP VẬN DỤNG

One (BENEFIT/ PROFIT/ ADVANTAGE) of studying online is that you don’t need to lớn drive khổng lồ school.We agreed before we did the deal that we’d both get an equal chia sẻ of the (BENEFIT/ PROFIT/ ADVANTAGE).He who receives a (BENEFIT/ PROFIT/ ADVANTAGE) should never forget it; he who bestows one should never remember itWe should never remember the (BENEFIT/ PROFIT/ ADVANTAGE) we have offered nor forget the favour received.All our (BENEFIT/ PROFIT/ ADVANTAGE) are re-invested in research and development.Mary speaks good English, but she has an (BENEFIT/ PROFIT/ ADVANTAGE) because her mother is English.He couldn’t see the (BENEFIT/ PROFIT/ ADVANTAGE) of arguing any longer.The successful branding and marketing of the new beer has already boostedsales and increased (BENEFIT/ PROFIT/ ADVANTAGE).The company plans to beef up our fringe (BENEFIT/ PROFIT/ ADVANTAGE) .The new regulations will be of (BENEFIT/ PROFIT/ ADVANTAGE) khổng lồ everyone concerned.Neither company appears to have a particular technological (BENEFIT/ PROFIT/ ADVANTAGE) over the otherThey labour assiduously for the (BENEFIT/ PROFIT/ ADVANTAGE) of future generations.Qualifications are important but practical experience is always an (BENEFIT/ PROFIT/ ADVANTAGE).The (BENEFIT/ PROFIT/ ADVANTAGE) of the plan is its simplicity.(BENEFIT/ PROFIT/ ADVANTAGE) is calculated on the basis of average weekly earnings.The school summer fair made a clear (BENEFIT/ PROFIT/ ADVANTAGE) of £500.They buy paintings at auctions & then resell them at a vast (BENEFIT/ PROFIT/ ADVANTAGE) lớn collectors.People doing yoga (BENEFIT/ PROFIT/ ADVANTAGE) from an increased feeling of well-being.This gives the company a competitive (BENEFIT/ PROFIT/ ADVANTAGE) over its rivals.There’s no (BENEFIT/ PROFIT/ ADVANTAGE) in screaming at referees from the bench.

ĐÁP ÁN

1. Advantage11.Advantage
2. Profit12. Benefit 
3. Benefit 13. Advantage
4. Benefit 14. Advantage
5. Profit15. Benefit 
6. Advantage16. Profit
7. Benefit 17. Profit
8. Profit18. Benefit 
9. Benefit 19. Adtantage
10. Benefit 20. Profit 

Trên đây là những lưu ý phân biệt BENEFIT, PROFIT và ADVANTAGE.

Xem thêm: Hình Ảnh Bát Mì Tôm Trứng

 Hi vọng nội dung bài viết phần nào có ích giúp chúng ta phân biệt tránh nhầm lẫn khi sử dụng các từ này.

Vui lòng phản hồi xuống bên dưới nếu có thắc mắc hoặc ngã sung. Ý loài kiến của các bạn sẽ giúp Thích tiếng Anh gửi tới chúng ta những nội dung hoàn thiện và unique nhất.