GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 7 CHƯƠNG TRÌNH MỚI, CHUẨN NHẤT

     
*

... Samba D music A helicopter B C superstitious D documentary Nguyễn Quốc Dương Anh thí điểm 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 entertainment A perform B order C receive D rehearse 10 A invite ... A.drive B.fly C.ride 23 .Will you _ a xe taxi or a train? 10 Nguyễn Quốc Dương Anh thí điểm A.fly B.walk C.take 24 .He _ in a white thể thao car A.walks B.drives C.takes 25 .We to school ... A.50,000 B.1,885 C.1, 973 4.Where did Picasso die? A.In MalagaB.In Barcelona C.In Mougins Unit Getting started 1.Why must Phong eat dinner alone? 21 Nguyễn Quốc Dương Anh thí điểm 2.

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 7 chương trình mới, chuẩn nhất

How much rice is...
*

... Hoa won’t fly to lớn Hong Kong next month, & her mother The pineapples are ripe,and the durians I like Spring, and she The spinach is dirty, & .the cabbages ... The same time We finished the chạy thử at the same time at present He" s not trang chủ at present Try later Notice the use of the prepositions of time in & on in these common expressions: in on in the ... Here, and .they He didn’t eat beef & his wife 10 she liked detective movies & .her husband Combine into one sentence with too or either( then use so or neither) They...
*

... Told him not khổng lồ (6) _she (7) one of his teeth has a small,(8) .He had to lớn (9) _them regularly,After Dr Lai Filled his tooth Minh left,He was very (10) _ III.Ghép câu trả lời tương ứng ... ? Would you What ? III/ Use the correct size of the verbs 15/ We went to the doctor because we ( be ) sick 16/ vị you prefer ( take ) part in sports ? 17/ What would you lượt thích ( watch ... Young.Playing without studying you may đại bại your future (TMT) Page2 _ III, Rewrite the following sentences,use the correct form of the words in brackets: 1.Mary can’t...
*

... ? There is / are * Note: - There is dùng với danh từ bỏ đếm đợc số danh từ ko đếm đợc - There are cùng với danh tự số các - There is/ there are theo danh từ bỏ đứng ngay tắp lự sau E.g: + There is a table ... /klo$krum/:phũng ỏo,m Workshop (n) Raincoat (n) : ỏo i ma Nervous (adj):lo lng Laboratory/ l6b0r6t6r1/ (n) : phũng thớ nghim be on duty (v) : trc nht Grammar : The present simple, present continuous ... 2- in 3- in 4- with 5- next 6- in 7- behind 8- in 9- in 10- between V Homework: - Learn theory by heart - Redo all exercises., bởi B5 phường 11 Workbook Pham Thanh Xuan 26 nam giới Hong secondary school...

Xem thêm: Lời Bài Hát Em Đã Làm Gì Sai, Lời Bài Hát: Em Đã Làm Gì Sai


*

... Work at 6. 45 2) Phuong và Chi ( watch ) TV in the evening 3) Lucy ( not listen ) khổng lồ music in the afternoon 4) Hoa ( have ) classes from lớn p.m 5) đưa ra ( take ) a shower every morning ? 6) The ... Class are you in ? – 6c 2) _ is your classroom ? – On the 2nd floor 3) _ you play games ? – In the afternoon 4) _ time you have English ? 5) _ you have history ? – On Tuesday 6) _ does Tom live ... Lake, a park & many trees near my house 6) phái mạnh goes a bike 7) Their father work in a factory 8) Can he drives a car ? 9) I leave my house khổng lồ school at 6. 30 10) There’s a bookstore next my house...

Xem thêm: Tập Viết Đoạn Đối Thoại Lớp 5 Trang 113, Trả Lời Câu Hỏi Bài Tập Viết Đoạn Đối Thoại


... Fry the fish? Is that all, madam? Would you lượt thích to buy anything You will get _ if you eat so much butter ? Bai tqp Tieng Anh Thi diem I 26 www.minh-pham.info People in our hometown often have ... "-·····························��························································································ Bai tgp Tieng Anh Thi diem I 27 www.minh-pham.info UNIT 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIET phái mạnh I Find the word which ... Thanh Tong ordered to lớn erect the first Doctors" stone tablets , The erection of People will plant more trees and plants in the park , More - Bai t9p Tieng Anh Thi diem...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng bà mẹ kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ hội tết điểm sáng chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài xích văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập trang bị lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập đồ lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài xích cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài bác ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài bác tập phần trăm thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần van lop 8