PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

     

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 năm học năm 2016 - 2017 giúp các em học viên lớp 9 ôn tập, tích lũy tay nghề giải đề cùng biết cách phân bổ thời gian phải chăng trong từng bài xích thi. Nhằm đạt công dụng cao trong cuộc thi giải Toán qua mạng Internet. Mời những em cùng tham khảo nội dung chi tiết:

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14 năm năm 2016 - 2017

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 năm học năm nhâm thìn - 2017 bao gồm đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng ngực năm năm 2016 - 2017

Bài 1: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 1: quý hiếm của biểu thức biết x² - 4x + 1 = 0 là ...

Bạn đang xem: Phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao

Câu 2: quý giá của x thỏa mãn nhu cầu là x = ...


(Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản)

Câu 3: Số dương x thỏa mãn |x - 4| = 5 là x = ...

Câu 4: Số các tự nhiên n thỏa mãn: 5(2 - 3n) + 42 + 3n ≥ 0 là ...

Câu 5: Tính:

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Điều kiện xác minh của phương trình là:

A) x # 0; ±1 B) x = ±1 C) x # ±1 D) x # 0

Câu 2: nếu như a + b = 6 a³ - b³ = 0 thì a = ...

Câu 3: cho hình thanh ABCD đáy nhỏ dại AB. Giả sử M, N là trung điểm hai lân cận và MN = 5cm. Biết diện tích s hình thang là 10cm². Vậy độ dài mặt đường cao của hình thang là:

A) 1cm B) 4cm C) 3cm D) 2cm

Câu 4: quý hiếm của biểu thức A = x³ + y³ + 3x²y + 3xy² với x + y = 5 là A = ....

Câu 5: tìm m sao cho phương trình (9x + 1)(x - 2m) = (3x + 2)(3x - 5) nhấn x = 1 có tác dụng nghiệm.


Câu 6: Giải bất phương trình 5 - 3x > -10 ta được kết quả là:

A) x ≤ 5 B) x > 5 C) x B) x + y = -4C) x + y = 2D) x + y = -2

Câu 11: Tổng các nghiệm của phương trình (x² - 4).(x² - 10) = 72 là ...

Câu 12: mang đến biểu thức . Cùng với a > b > 0 với 2(a² + b²) = 5ab thì giá chỉ rị biểu thức p là ...

Bài 3: Đi kiếm tìm kho báu

Câu 1: Số nghiệm của phương trình x² + 5x + 10 = 0 là:

A) 2 B) 3 C) 1 D) 0

Câu 2: trường hợp a, b,c là các số khác 0 cùng a = ab; b = 3c thì a/c = ...

Câu 3: giá bán trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức A = 3x² + y² + 2xy + 4x là ...


Câu 4: Số các số nguyên x nhằm nhận quý hiếm nguyên là ...

Câu 5: Tập hợp các giá trị x thỏa mãn (x - 1)² = 2016. |x - 1| là ...

(Nhập các giá trị theo thiết bị tự tăng dần, biện pháp nhau bởi vì dấu ";")

Câu 6: tra cứu x biết x + 2x + 3x + ... + 2016x = 2017.2018.

Xem thêm: Top 5 Đoạn Văn Viết Về Mẹ Bằng Tiếng Anh Hay Nhất Có Bản Dịch

Câu 7: mang lại biểu thức A = x4 + x². Với đông đảo giá trị x vừa lòng |x| = 2 thì A = ...

Câu 8: Số các giá trị của x nhằm phân thức có mức giá trị bởi 0 là ...

Câu 9: mang lại ABCD là hình thoi. Tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng?

A) ABCD là hình thang

B) ABCD là tứ giác

C) ABCD là hình bình hành

D) ABCD là hình vuông

Câu 10: nếu như (a + b)² = 5 thì (a + b)6 = ...

Câu 11: gồm bao nhiêu cực hiếm của x nhằm x3 - 8 = (x - 3)3?

A) 1 B) 0 C) 3 D) 2

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng một năm 2016 - 2017

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 3Câu 2: 5/2Câu 3: 9Câu 4: 5Câu 5: 99

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: CCâu 2: 3Câu 3: DCâu 4: 125Câu 5: 1Câu 6: CCâu 7: DCâu 8: 2Câu 9: 0Câu 10: BCâu 11: 0Câu 12: 1

Bài 3: Đi tra cứu kho báu

Câu 1: DCâu 2: 6Câu 3: -2Câu 4: 4Câu 5: -2015; 2017Câu 6: 1009/1004Câu 7: 20Câu 8: 0Câu 9: DCâu 10: 125Câu 11: A

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng eo thon năm năm nhâm thìn - 2017

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Điều khiếu nại của x vừa lòng là:

A) không tồn trên x B) x ≥ -1 C) x ≥ 0 D) x ≤ -1

Câu 2: Biểu thức nào dưới đây có giá bán trị bởi căn bậc nhì số học tập của 49?


A) √72 B) √-72 C) -√(-7)2 D) -√72

Câu 3: Căn bậc hai nào dưới đây có cực hiếm là 0,9?

A) √0,081 B) √0,81 C) √8,1 D) √81

Câu 4: Tính cùng với x = 0 ta được công dụng là ...

Câu 5: cho phân thức . Nhân tử bình thường của tử và mẫu là:

A) 4a B) 4b C) 12b D) 12a

Câu 6: Tính √2,89 + √0,09 = ...

Câu 7: So sánh: 2 và √5 - 3 ta được kết quả là 2 ... √5 - 3.

Câu 8: quý giá của biểu thức (x - 2).(x4 + 2x³ + 4x² + 8x + 16) cùng với x = 3 ta được tác dụng là:

Câu 9: giá trị lớn số 1 của biểu thức A = 6x - x² là ...

Câu 10: Tính A = √1 + √4 + √9 + ... + √81 + √100 = ...

Bài 2: tra cứu cặp bởi nhau

Bài 3: Vượt vật cản vật

Câu 1: tìm kiếm x biết x1 - x + 1/4 = 0

Câu 2: Nghiệm của phương trình là x = ...

Câu 3: Tính (√121 + √169 + √64) : 2 = ...

Câu 4: xác định a sao cho: (6x³ - 7x² + x + a) phân tách hết đến (2x + 1).

Câu 5: trước đó 5 năm, tuổi của Na bằng nửa tuổi của na sau 4 năm nữa. Hãy cho biết thêm tuổi hiện giờ của Na.

Câu 6: quý hiếm đa thức A = x7 - 80x6 + 80x5 - 80x4 + 80x³ - 80x² + 80x + 15 với x = 79 ta được A = ...

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Vẽ Đẹp Phải Bắt Đầu Từ Đâu? Muốn Vẽ Đẹp Phải Bắt Đầu Từ Đâu

Câu 7: tìm kiếm x để biểu thức x² - 20x + 5 đạt giá bán trị nhỏ tuổi nhất.

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2 năm năm 2016 - 2017

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: ACâu 2: ACâu 3: BCâu 4: 2Câu 5: ACâu 6: 2Câu 7: >Câu 8: 211Câu 9: 9Câu 10: 55

Bài 2: search cặp bằng nhau

(1) = (12); (2) = (10); (3) = (19); (4) = (6); (5) = (20); (7) = (17); (8) = (18); (9) = (15); (11) = (14); (16) = (19)

Bài 3: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 1: 0,5Câu 2: -7Câu 3: 3Câu 4: 3Câu 5: 14Câu 6: 94Câu 7: 10

Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
tải về