TOÁN 7

  -  
Giải toán lớp 7 trang 69 - 74 SGK tập 1: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠0) hỗ trợ các em học sinh củng cố kỹ năng và hiểu rõ phương thức giải những dạng bài xích tập trong sách giáo khoa

Hướng dẫn giải bài xích tập trang 69 - 74 sách giáo khoa tập 1 Toán lớp 7 bao hàm đáp án và giải đáp giải cụ thể cho từng câu hỏi trong SGK bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠0) được trình diễn chi tiết, đúng chuẩn và dễ hiểu dưới đây, mời chúng ta cùng xem thêm ngay.

Bạn đang xem: Toán 7

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài bác 7 trang 69 SGK

Hàm số y = f(x) được cho bằng bảng sau:


a) Viết tập đúng theo (x;y) những cặp giá bán trị khớp ứng của x với y khẳng định hàm số trên;

b) Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và khắc ghi các điểm tất cả tọa độ là các cặp số trên

Lời giải

a) (-2; 3); (-1; 2); (0; -1); (0,5; 1); (1,5; -2)

b)

Trả lời câu hỏi Toán lớp 7 Tập 1 bài bác 7 trang 70

Cho hàm số y = 2x

a) Viết năm cặp số (x; y) với x = -2; -1; 0; 1; 2

b) Biểu diễn những cặp số đó cùng bề mặt phẳng tọa độ Oxy;

c) Vẽ đường thẳng qua nhì điểm (-2; -4); (2; 4). Kiểm tra bởi thước trực tiếp xem những điểm còn sót lại có nằm trê tuyến phố thẳng kia hay không?

Lời giải

a) Ta có:(-2; -4); (-1; -2); (0; 0); (1; 2); ( 2; 4)

b)

c) những điểm còn sót lại nằm trên phố thẳng nối hai điểm (-2; -4) cùng (2;4)

Trả lời thắc mắc SGK Toán 7 Tập 1 bài xích 7 trang 70

Từ khẳng định trên, để vẽ thiết bị thị của hàm số y = ax (a≠0) ta nên biết mấy điểm thuộc thiết bị thị?

Lời giải

Ta nên biết 2 điểm thuộc thứ thị để vẽ đồ thị hàm số

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 SGK bài bác 7 trang 70

Xét hàm số y = 0,5x

a) Hãy tra cứu một điểm A khác điểm gốc O thuộc đồ gia dụng thị của hàm số trên

b) Đường trực tiếp OA có phải là đồ thị của hàm số y = 0,5x tuyệt không?

Lời giải

Ta có:

a) Điểm A( 2; 1)

b) Đường thẳng OA là đồ dùng thị của hàm số y = 0,5x vày O(0;0) cũng thuộc vật thị hàm số y = 0,5x

Giải bài xích 39 trang 71 SGK Toán 7 Tập 1

Vẽ trên một hệ trục tọa độ Oxy trang bị thị của những hàm số:

a) y = x

b) y = 3x

c) y = -2x

d) y = -x

Lời giải:

Nhận xét: với cả 4 hàm số trên, khi đến x = 0 được y = 0 => 0(0; 0) hầu hết thuộc vật dụng thị của tứ hàm số trên.

a) y = x.

Cho x = 2 được y = 2 => A(2; 2) thuộc vật dụng thị.

b) y = 3x.

Cho x = 1 được y = 3 => B(1; 3) thuộc thứ thị.

c) y = -2x

Cho x = -1 được y = 2 => C (-1; 2) thuộc đồ vật thị.

Xem thêm: Top 20 Bài Phân Tích Bài Thơ Chiều Tối Học Sinh Giỏi, Phân Tích Bài Thơ Chiều Tối (Mộ) Của Hồ Chí Minh

d) y = -x.

Cho x = 1 được y = -1 => D (1; -1) thuộc thứ thị.

(Lưu ý: cách vẽ vật thị của một hàm số là họ đi tra cứu 2 hoặc 3 tọa độ những điểm mà đồ thị hàm số kia đi qua bằng cách lần lượt cho những giá trị nguyên x (nhỏ) nhằm từ đó tìm ra tung độ y => tọa độ của các điểm cơ mà đồ thị hàm số kia đi qua. Sau đó nối những điểm này để được đồ thị hàm số cần vẽ.)

Giải bài 40 trang 71 SGK Toán lớp 7 Tập 1

Đồ thị của hàm số y=ax nằm ở những góc phần tứ nào trường hợp mặt phẳng tọa độ Oxy làm việc hình 25 nếu

a) a > 0.

b) a 0 đồ dùng thị của hàm số y = ax nằm ở góc phần tư thứ I với III.

b) lúc a A(2; -1) thuộc đồ thị. Vẽ thiết bị thị

a) Trên thiết bị thị ta thấy

f(2) = -1

f(-2) = 1

f(4) = -2

f(0) = 0

b) Trên đồ thị ta thấy

y = -1 => x = 2

y = 0 => x = 0

y = 2,5 => x = -5

c) khi y dương (y > 0) ứng với phần đồ gia dụng thị nằm trên trục hoành và phía trái trục tung đề xuất x 0

Giải bài bác 45 Tập 1 trang 73 SGK Toán 7

Hai cạnh của hình chữ nhật tất cả độ nhiều năm là 3m với x (m)

Hãy viết phương pháp biểu diễn diện tích s y (m2) theo x

Vì sao đại lượng y là hàm số của đại lượng x?

Hãy vẽ vật dụng thị của hàm số đó?

Xem đồ vật thị, hãy mang lại biết

a) diện tích s của hình chữ nhật bởi bao nhiêu lúc x = 3(m)? x = 4(m)?

b) Cạnh x bằng bao nhiêu khi mặc tích y của hình chữ nhật bởi 6 (m2); 9 (m2)

Lời giải:

Công thức biểu diễn diện tích s y theo x là y= 3x bởi với mỗi quý hiếm của x ta xác định được chỉ một giá trị tương xứng của y đề xuất đại lượng là hàm số đại lượng x

Cho x = 1 được y = 3 => A(1; 3) thuộc vật dụng thị

Vẽ vật dụng thị:

a) Trên thiết bị thị thấy: x = 3 => y = 9

Vậy lúc x = 3 thì diện tích hình chữ nhật bằng 9

b) y = 6 => x = 2

Vậy khi diện tích hình chữ nhật bởi 6 lúc cạnh x = 2 (m)

y = 9 => x = 3

Vậy khi ăn diện tích hình chữ nhật bằng 9 khi cạnh x = 3 (m)

Giải Toán 7 Tập 1 Bài 46 trang 73 SGK

Đồ thị vào hình 28 được sử dụng để đổi đơn vị chức năng độ lâu năm từ in-sơ lịch sự xentimet.

Xem thêm: Hình Ảnh Người Ngồi Đọc Sách, 300+ Ngồi Đọc Sách & Ảnh Sách Miễn Phí

Xem trang bị thị hãy cho biết 2 in (in-sơ ); 3 in (in-sơ) bằng khoảng chừng bao nhiêu xentimet.

Lời giải:

Theo đồ dùng thị thì:

2 in ≈ 5,08 cm

3 in ≈ 7,5 cm

Bài 47 trang 74 SGK Toán 7 Tập 1

Đường trực tiếp OA trên hình 29 là đồ thị của hàm số y = ax. Hệ số a bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Ta bao gồm hàm số y = ax tất cả đồ thị là mặt đường thẳng qua điểm A(-3; 1) đề nghị ta có:

x = -3 thì y = 1

Suy ra 1 = a.(-3)

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để thiết lập giải toán lớp 7 SGK trang 69 -74 tệp tin word, pdf trọn vẹn miễn phí