ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 8 VÒNG 8 NĂM 2015

     

Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - năm nhâm thìn là đề thi giải Toán giờ đồng hồ Anh qua mạng lớp 8 cung cấp quốc gia. Cùng với đề thi này để giúp các em học viên ôn luyện những kỹ năng cơ bạn dạng và cần thiết nhất của môn Toán giờ Anh để sẵn sàng cho các vòng thi tiếp theo sau của hội thi giải Toán tiếng Anh qua mạng đạt hiệu quả cao nhất.

Bạn đang xem: đề thi violympic toán tiếng anh lớp 8 vòng 8 năm 2015

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - 2016

Question 1: If x3 + 2x2 + kx + 2 is divisible by x - 1 then k = ...

Question 2: Given a square with the length of one side is 8 cm and a isosceles triangle with the length of its base is 12 cm. If the area of the square is equal to lớn the area of the isosceles triangle then what is the length of the height of the isosceles triangle, in cm?


A. 32/3B. 23/3C. 16/3D. 8/3

Question 3: If x = 2y then

Question 4: Given A = 9x2 + 8 - 12x and B =

To compare A ... B

A. A > BB. A C. A = BD. No be compared

Question 5: The triangle ABC has three bisectors AM, BN, CP of the angles at A, B, C respectively

Then the value of is ...

Question 6: Given the rectangle ABCD & the triangle BEC. Find the value of x such that the ratio of the area of the rectangle to lớn the area of the triangle BEC is 7:3.

Answer: x = ....... Cm.

Question 7: A survey showed that of 120 secondary school students: 52 of them have a dog, 31 of them have a cat & 19 of them have both.

Xem thêm: Tìm Bài Hát Với Lời " Chẳng Bao Giờ Dại Khờ Yêu Ai, Chẳng Bao Giờ Dại Khờ Yêu Ai


How many of the 120 students have neither a dog nor a cat?

Answer: ........ Students.

Question 8: The number of the solutions of x4 + x3 + 2x2 + x + 1 = 0 is .....

Question 9: Three children: Mark, Tom, Andy ate 23 cookies altogether. Tom ate more cookies than Andy, Mark. What is the smallest possible number of cookies that Tom ate?

Answer: The smallest possible number of cookies that Tom ate is .... Cookies.

Question 10: The average of three numbers is 42. All three are whole positive number và are different from each other.

Xem thêm: Top 16 Cô Gái Bạn Nam Phải Chiều Em Chứ Mới Nhất 2022, Bạn Nam Phải Chiều Em Chứ (Trianglory Remix)

If the least number is 20, what could be the greatest possible number of the remaining two numbers?

Answer: ......

Đáp án đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - 2016

Question 1: -5Question 2: AQuestion 3: -3Question 4: DQuestion 5: 1Question 6: 6Question 7: 56Question 8: 0Question 9: 9Question 10: 85

Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
tải về
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 1.584 Lượt xem: 7.516 Dung lượng: 235,2 KB
Liên kết mua về

Link tải về chính thức:

Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 8 vòng 8 năm năm ngoái - năm 2016 tinhdaudua.com.vn Xem

Các phiên bản khác với liên quan:


Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA