Giải sgk toán lớp 6 tập 2

  -  

Giải bài xích 8.39; 8.40; 8.41; 8.42; 8.43 trang 67 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường - bài bác tập cuối chương VIII


Bài 8.39 trang 67, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Xem hình 8.55 rồi cho biết trong các xác định sau, khẳng định nào đúng, xác định nào sai?

*

a) Điểm C thuộc mặt đường thẳng d, hai điểm A và B ko thuộc đường thẳng d.

Bạn đang xem: Giải sgk toán lớp 6 tập 2

b) ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

c) Điểm F ko thuộc mặt đường thẳng m

d) bố điểm D, E, F không thẳng hàng.

Trả lời:

a) Đúng vì chưng điểm C nằm trên d với hai điểm A, B ko nằm bên trên d.

b) Sai vì ta kẻ được mặt đường thẳng đi qua cả 3 điểm A, B, C.

c) Đúng do điểm F ko nằm trên m.

d) Đúng do F ko nằm trên tuyến đường thẳng DE ( là con đường thẳng m).

Bài 8.40 trang 67, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Hình 8.56 thể hiện những quan hệ như thế nào nếu nói tới :

*

a) cha điểm A, B với C?

b) nhị tia bố và BC?

c) tía đoạn thẳng AB, BC và AC?

Trả lời:

a) cha điểm A, B với C trực tiếp hàng

b) nhị tia ba và BC là hai tia đối nhau

c) cha đoạn thẳng AB, BC và AC cùng nằm trên một mặt đường thẳng với BCBài 8.41 trang 67, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Vẽ đoạn trực tiếp MN nhiều năm 7 cm rồi tra cứu trung điểm của nó.

Trả lời:

*

Vì O là trung điểm của MN yêu cầu MO = NO = 7:2 = 3,5 (cm).

Xem thêm: Quê Hương Dân Ca Ucraina Lời Việt, Tập Đọc Nhạc Lớp 7 Số 7 Bài Quê Hương

Bài 8.42 trang 67, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Cho hình thang ABCD như hình vẽ bên.

Em hãy:

*

a) Kể tên những góc có trong hình vẽ.

b) Đo rồi chỉ ra các góc nhọn, góc tù.

Trả lời:

a) Các góc tất cả trong mẫu vẽ là : (widehat ABC,widehat DAB,widehat BCD,widehat CDA)

b) 

Các góc nhọn là : (widehat CDA,widehat BCD).

Các góc tù nhân là : (widehat DAB,widehat ABC).

Bài 8.43 trang 67, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Cho hình 8.57

*

a) Kể tên các tia bao gồm trong hình trên. Trong đó, nhị tia như thế nào là nhì tia đối nhau?

b) Kể tên những góc vuông, góc bẹt vào hình 8.57

c) Nếu điểm B phía trong góc yOz thì góc xOB là góc tù hay góc nhọn?

Trả lời:

a) 

Các tia bao gồm trong hình vẽ là : Ox ; Oy ; Oz.

Hai tia đối nhau là : Ox ; Oy

b) Các góc vuông là : ∠ xOy ; ∠ zOy.

c) 

*

Ta có: B bên trong góc yOz thì ta kẻ được tia OB như hình trên.

Xem thêm: Bài Tập 6 A Closer Look 2 Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Trang 10 Tập 1

Góc xOB là góc tạo bởi tia Ox và OB, sử dụng thước đo góc thì thấy góc xOB là góc tất cả số đo lớn hơn (90^circ ) và bé dại hơn (180^circ ) vì thế nó là góc tù.