GIẢI SÁCH BÀI TẬP (SBT) TIẾNG ANH LỚP 6 THÍ ĐIỂM

     

Giải sách bài xích tập giờ Anh lớp 6 Tập 2

Trọn bộ giải thuật sách bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Tập 2 cuốn sách Kết nối tri thức cụ thể được biên soạn bám sát đít chương trình sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh 6 (Global Success 6) giúp học sinh làm bài bác tập về nhà trong SBT tiếng Anh 6 tiện lợi hơn.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập (sbt) tiếng anh lớp 6 thí điểm

*

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Unit 9: Cities of the world

Test yourself 3

Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Test yourself 4

Sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 7: Television

A. Pronunciation

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud (Tìm từ tất cả phần gạch men chân được phân phát âm khác các từ còn lại. Nói to các từ)

*

1. A. Thirsty B. Throw C. Theme D. There

2. A. Breathe B. Fourth C. Tooth D. Warmth

3. A. Then B. Thing C. Them D. Their

4. A. Birthday B. Mouthful C. Although D. Worth

5. A. Everything B. Rhythm C. Healthy D. Nothing

Đáp án cùng giải thích:

1. Đáp án D

Các câu trả lời A, B, C phạt âm là /θ/, đáp án D vạc âm là /ð/

2. Đáp án A

Các giải đáp B, C, D vạc âm là /θ/, giải đáp A phát âm là /ð/

3. Đáp án B

Các câu trả lời A, C, D phân phát âm là /ð/, đáp án B phát âm là /θ/

4. Đáp án C

Các câu trả lời A, B, D vạc âm là /θ/, câu trả lời C vạc âm là /ð/

5. Đáp án B

Các giải đáp A, C, D phạt âm là /θ/, câu trả lời B phân phát âm là /ð/

Exercise 2. Single-underline the words with the /θ/ sound & double-underline the words with the /ð/ sound. Practise saying the sentences (Gạch 1 gạch men cho đông đảo từ bao gồm âm /θ/, gạch 2 gạch cho phần lớn từ gồm âm /ð/)

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

4. What’s the weather like on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Xem thêm: Top Những Thành Phố Nào Lớn Nhất Việt Nam ), Thành Phố (Việt Nam)

Đáp án:

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

Xem thêm: Hình Ảnh Con Trâu Đi Cày !”, Hình Ảnh Con Trâu Bình Dị, Dân Dã

4. What’s the weather lượt thích on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 8: Sports & games

A. Pronunciation

Exercise 1. Write the following words in the correct column (Viết các từ sau vào đúng cột)

travel

match

competitive

congratulation

educational

chess

fantastic

exercise

schedule

marathon

*

Đáp án:

/e/

/æ/

chess

travel

competitive

match

exercise

fantastic

schedule

congratulation

educational

marathon

Exercise 2. Read the sentences aloud, paying attention lớn the underlined words (Đọc to các câu, chú ý những từ được gạch men chân)