GIẢI SÁCH GIÁO KHOA TOÁN LỚP 8

  -  
Giải Toán lớp 8 trang 56, 57, 58, 59 SGK tập 2 hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và kỹ năng và gọi rõ cách thức giải những dạng bài xích tập trong sách giáo khoa

Hướng dẫn giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 56, 57, 58, 59 tập 2 bài xích 1: Định lí Ta-lét vào tam giác đầy đủ, chi tiết nhất. Hy vọng với tư liệu này để giúp ích cho chúng ta học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài xích học sắp tới được xuất sắc nhất.

Bạn đang xem: Giải sách giáo khoa toán lớp 8

Trả lời câu hỏi SGK Toán 8 tập 2 trang 56

Cho AB = 3cm; CD =5cm;  = ?; EF = 4dm; MN = 7cm; 

Lời giải:

Trả lời câu hỏi Toán lớp 8 SGK tập 2 trang 57

Cho tư đoạn thẳng AB, CD, A'B', C'D' (h.2). So sánh tỉ số

Lời giải:

Trả lời câu hỏi Toán 8 SGK trang 57 tập 2

Vẽ tam giác ABC trên giấy kẻ học sinh như trên hình 3. Dựng mặt đường thẳng a tuy vậy song cùng với cạnh BC, cắt hai cạnh AB, AC theo đồ vật tự trên B' với C'.

Đường thẳng a định ra trên cạnh AB tía đoạn trực tiếp AB', B'B với AB, và định ra bên trên cạnh AC tía đoạn thẳng tương ứng là AC', C'C với AC.

So sánh những tỉ số:

Lời giải

 

Trả lời câu hỏi trang 58 SGK Toán 8 tập 2 

Tính những độ nhiều năm x cùng y trong hình 5.

Lời giải

a) vày a // BC, theo định lí Ta – lét ta có:

b) do DE // AB (cùng ⊥ AC), theo định lí Ta – lét ta có:

⇒ y = 4 + 2,8 = 6,8

Giải bài 1 trang 58 SGK Toán tập 2 lớp 8

Viết tỉ số của nhị đoạn thẳng có độ lâu năm như sau:

a) AB = 5cm cùng CD = 15 cm

b) EF = 48cm cùng GH = 16dm

c) PQ = 1,2m và MN = 24cm

(Ghi ghi nhớ (định tha ma 56 sgk Toán 8 Tập 2)

Tỉ số của nhị đoạn trực tiếp là tỉ số độ lâu năm của bọn chúng theo cùng một đơn vị đo.)

Lời giải:

Giải bài xích 2 SGK Toán lớp 8 trang 58 tập 2

Cho biết AB/CD = ba phần tư và CD bằng 12cm. Tính độ lâu năm của AB.

Lời giải:

Thay CD = 12cm vào tỉ số độ dài ta được:

Vậy độ lâu năm AB = 9cm

Giải bài xích 3 trang 59 tập 2 SGK Toán lớp 8

Cho biết độ lâu năm của AB vội vàng 5 lần độ nhiều năm của CD với độ lâu năm của A'B' vội vàng 12 lần độ nhiều năm của CD. Tính tỉ số của nhị đoạn trực tiếp AB cùng A'B'.

Xem thêm: Cách Trang Trí Cửa Sổ Lớp Học Tiểu Học, Trang Trí Lớp Học

Lời giải:

Độ nhiều năm AB cấp 5 lần độ dài của CD phải AB = 5CD.

Độ dài A'B' gấp 12 lần độ nhiều năm của CD cần A'B' = 12CD.

=> Tỉ số của nhị đoạn thẳng AB cùng A'B' là:

Giải bài 4 SGK Toán lớp 8 tập 2 trang 59

Cho biết AB'/AB = AC'/AC (h.6). Chứng minh rằng:

Hướng dẫn: Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức.

Lời giải:

Giải bài bác 5 trang 59 SGK Toán lớp 8 tập 2

Tính x trong các trường hòa hợp sau (h.7):

Lời giải:

a) Ta có: MN // BC

Áp dụng định lý Ta-let ta có: 

Mà AM = 4, AN = 5, NC = AC – AN = 8,5 – 5 = 3,5

⇒ 5x = 4.3,5

⇔ 5x = 14

x = 14:5 = 2,8

Vậy x = 2,8

b) Ta gồm PQ // EF

Áp dụng định lý Talet trong tam giác DEF ta có: 

Mà DP = x, PE = 10,5 ; DQ = 9 ; QF = DF – DQ = 24 – 9 = 15

Do kia ta bao gồm : 

⇒ 15x = 9.10,5

⇔ 15x = 94,5

⇔ x = 94,5:15 = 6,3

Vậy x = 6,3.

Xem thêm: Viết Về Người Thầy Của Tôi (Bài Dự Thi "Tấm Gương Nhà, Bài Dự Thi Người Thầy Của Tôi 2021

►► CLICK ngay vào nút TẢI VỀ dưới trên đây để giải Toán lớp 8 Sách giáo khoa trang trang 56, 57, 58, 59 tập 2 file word, pdf trọn vẹn miễn phí.