Giải Sách Giáo Khoa Toán 6

  -  

Giải Toán 6 bài bác 14: Phép cùng và phép trừ số nguyên sách Kết nối học thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo phương thức giải phần Hoạt động, Luyện tập, Vận dụng, cùng đáp án 10 bài xích tập SGK Toán 6 tập 1 trang 62, 63, 64, 65, 66.

Bạn đang xem: Giải sách giáo khoa toán 6

Với lời giải Toán 6 trang 62 - 66 cụ thể từng phần, từng bài tập, những em thuận lợi ôn tập, củng cố gắng kiến thức, luyện giải Chương III: Số nguyên - Toán 6 tập 1 Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày thuật nhuần nhuyễn. Mời các em cùng thiết lập miễn phí bài bác viết:


Giải Toán 6 bài 14: Phép cùng và phép trừ số nguyên Kết nối học thức với cuộc sống

Giải Toán 6 Kết nối học thức với cuộc sống - Hoạt độngGiải Toán 6 Kết nối học thức với cuộc sống đời thường - Luyện tậpGiải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đời thường - Vận dụngGiải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống thường ngày trang 66 tập 1

Giải Toán 6 Kết nối học thức với cuộc sống đời thường - Hoạt động

Hoạt rượu cồn 1

Từ cội O trên trục số, dịch rời sang trái 3 đối kháng vị tới điểm A (H.3.10). Điểm A trình diễn số nào?

Gợi ý đáp án:

Vì từ gốc O trên trục số, dịch chuyển sang trái 3 đối chọi vị tới điểm A ta ăn điểm A màn trình diễn số -3.


Hoạt cồn 2

Di chuyến qua sang trái thêm 5 solo vị đến điểm B (H.3.11). B đó là điểm biểu diễn hiệu quả của phép cộng (-3) + (-5). Điểm B trình diễn số nào? Từ kia suy ra quý giá của tổng (-3) + (-5).

Gợi ý đáp án:

Vì trường đoản cú điểm A (điểm trình diễn số -3) dịch rời sang trái 5 đơn vị ta ăn điểm B. Cho nên điểm B màn biểu diễn số -8.

Mà B chính là điểm biểu diễn hiệu quả của phép cộng (-3) + (-5) đề nghị (-3) + (-5) = -8

Hoạt đụng 3

Từ điểm A trình diễn số - 5 bên trên trục số dịch chuyển sang yêu cầu 3 đơn vị chức năng (H.3.15) tới điểm B. Điểm B biểu diễn hiệu quả phép cộng nào?

Gợi ý đáp án:

Từ điểm A màn biểu diễn số - 5 trên trục số di chuyển sang phải 3 đối kháng vị đến điểm B ta đạt điểm B trình diễn số -2. Điểm B màn biểu diễn của phép cộng (-5) + 3.

Hoạt cồn 4

Từ điểm A dịch chuyển sang cần 8 đơn vị chức năng (H.3.16) tới điểm C. Điểm C biểu diễn tác dụng của phép cộng nào?

Gợi ý đáp án:

Từ điểm A màn trình diễn số - 5 trên trục số dịch rời sang buộc phải 8 đơn vị tới điểm C ta ăn điểm B biểu diễn số 3. Điểm C trình diễn của phép cộng (-5) + 8.

Hoạt động 5

Tính và so sánh giá của a + b với b + a cùng với a = - 7, b = 11.

Gợi ý đáp án:


Ta có:

a + b = -7 + 11 = 11 – 7 = 4 (do 11 > 7)

b + a = 11 + (-7) = 11 – 7 = 4 (do 11 > 7)

Vì 4 = 4 bắt buộc a + b = b + a

Vậy a + b = b + a.

Hoạt đụng 6

Tính và so sánh giá trị của (a + b) + c và a + (b + c) với

Gợi ý đáp án:

(a + b) + c = <2 + (-4)> + (-6)

= - (4 - 2) + (-6) (do 4 > 2)

= - 2 + (-6)

= - (2 + 6)

= - 8

a + (b + c) = 2 + <(-4) + (-6)>

= 2 + <-(4 +6)>

= 2 + (-10)

= - (10 - 2) (do 10 > 2)

= - 8

Vì - 8 = - 8 buộc phải (a + b) + c = a + (b + c)

Vậy (a + b) + c = a + (b + c).

Hoạt đụng 7

Nửa tháng thứ nhất một cửa hàng bán lẻ lãi được 5 triệu đồng, nửa tháng sau bị lỗ 2 triệu đồng. Hỏi mon đó shop lãi tuyệt lỗ bao nhiêu triệu đồng?

Giải bài toán trên bởi hai cách:

Cách 1. Tính hiệu thân số chi phí lãi cùng số chi phí lỗ.Cách 2. Gọi lỗ 2 triệu là “lãi” – 2 triệu nhằm quy về tính tổng của nhì số nguyên.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tính Hóa Trị Lớp 8 : Tính Hóa Trị Của Nguyên Tố

Gợi ý đáp án:

Cách 1. Hiệu thân số chi phí lãi cùng số chi phí lỗ là: 5 - 2 = 3 (triệu đồng)

Vậy tháng đó cửa hàng đó lãi 3 triệu đồng.

phương pháp 2. Lỗ 2 triệu đ nghĩa là lãi (-2) triệu đồng

Cửa hàng đó lãi: 5 + (-2) = 3 (triệu đồng)

Vậy tháng đó siêu thị đó lãi 3 triệu đồng.

Hoạt rượu cồn 8

Hãy quan lại sát bố dòng đầu và dự đoán tác dụng ở hai mẫu cuối:

3 - 1 = 3 + (-1)

3 - 2 = 3 + (-2)

3 - 3 = 3 + (-3)

3 - 4 = ?

3 - 5 = ?

Gợi ý đáp án:

Dự đoán: 3 – 4 = 3 +(-4)

3 – 5 = 3 + (-5)

Giải Toán 6 Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường - Luyện tập

Luyện tập 1

Thực hiện những phép cùng sau:


a) (- 12) + (- 48)


b) (- 236) + (- 1 025)


Tìm số đối của từng số 5 và -2 rồi biểu diễn chúng trên và một trục số.

Gợi ý đáp án:

- Số đối của 5 là -5;

- Số đối của -2 là 2.

Biểu diễn trên trục số:

Luyện tập 3

Thực hiện những phép tính:

a) 203 + (- 195); b) (- 137) + 86.

Gợi ý đáp án:

a) 203 + (- 195) = 203 - 195 = 8 (do 203 > 195);

b) (- 137) + 86 = - (137 - 86) = - 51 (do 137 > 86).

Luyện tập 4

Tính một phương pháp hợp lí:

a) (-2019) + (-550) + (-451)

b) (-2) + 5 + (-6) + 9

Gợi ý đáp án:

a) (-2 019) + (-550) + (-451)

= <(-2 019) + (-451)> + (-550) ---> (tính chất giao hoán với kết hợp)

= - (2 019 + 451) + (-550)

= (- 2 470) + (- 550)

= - (2 470 + 550)

= - 3 020

b) (-2) + 5 + (-6) + 9

= <(-2) + (-6)> + (5 + 9)---> (tính chất giao hoán cùng kết hợp)

= - (2 + 6) +14

= (-8) + 14

= 14 – 8 = 6

Luyện tập 5

Tính các hiệu sau:

a) 5 – (-3) b) (-7) - 8

Gợi ý đáp án:

a) 5 – (-3) = 5 + 3 = 8

b) (-7) – 8 = (- 7) + (- 8) = - (7 + 8) = -15

Lu

Giải Toán 6 Kết nối trí thức với cuộc sống - Vận dụng

Vận dụng 1

Sử dụng phép cộng hai số nguyên âm để giải bài toán sau (H.3.12):


Một loại tàu ngầm phải lặn (coi là theo phương trực tiếp đứng) xuống điểm A mặt dưới biển. Lúc tàu đến điểm B ở độ cao – 135 m, vật dụng đo báo rằng tàu còn bí quyết A một khoảng 45 m. Hỏi điểm A nằm ở độ cao bao nhiêu mét?

Gợi ý đáp án:

Tàu ở độ dài -135m và còn đề nghị lặn thêm 45m, tức là đi -45m nữa mới đến A.

=> A nằm ở độ cao: (-135) + ( -45) = - (135 + 45) = - 180 (mét)

Vậy điểm A nằm ở độ cao - 180 mét.

Vận dụng 2

Sử dụng phép cùng hai số nguyên khác lốt để giải vấn đề sau:

Một sản phẩm thăm dò đáy đại dương ngày hôm trước vận động ở độ dài – 946 m (so với mực nước biển). Ngày hôm sau tín đồ ta cho máy nổi lên 55 m so với hôm trước. Hỏi ngày hôm sau lắp thêm thăm dò đáy biển chuyển động ở độ cao nào?

Gợi ý đáp án:

Ta có: Máy dịch rời theo chiều dương

(Vì thứ nổi lên 55 m so với hôm trước)

=> Ngày hôm sau, thứ thăm dò chuyển động ở độ dài là:

(- 946) + 55 = - (946 -55) = -891 (m)

Kết luận: Ngày hôm sau đồ vật thăm dò hoạt động ở chiều cao -891 m.

Xem thêm: Những Người Muôn Năm Cũ, Hồn Ở Đâu Bây Giờ, Bài Thơ: Ông Đồ (Vũ Đình Liên)

Vận dụng 3

Nhiệt độ bên phía ngoài của một máy cất cánh ở độ cao 10 000 m là – 480C. Khi hạ cánh, nhiệt độ ở sân bay là 270C. Hỏi nhiệt độ độ phía bên ngoài của máy cất cánh khi ở chiều cao 10 000 m với khi hạ cánh chênh lệch bao nhiêu độ C?

Gợi ý đáp án:

Sự chênh lệch sức nóng độ phía bên ngoài của máy cất cánh ở chiều cao 10 000m và khi hạ cánh là:

27 - (- 48) = 27 + 48 = 750C

Kết luận: ánh nắng mặt trời chênh lệch nhau 750C.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đời thường trang 66 tập 1

Bài 3.9

Tính tổng hai số cùng dấu