GIẢI BT HÓA 9 SGK

     
• bài xích 1: đặc điểm hóa học của oxit. Khái quát về việc phân các loại oxit • bài bác 2: một trong những Oxit đặc biệt - A. Canxi Oxit • bài bác 2: một số trong những oxit đặc trưng - B. Diêm sinh đioxit • bài 3: tính chất hóa học tập của axit • bài xích 4: một trong những axit đặc trưng • bài 5: Luyện tập: đặc thù hóa học tập của oxit cùng axit • bài bác 6: Thực hành: đặc thù hóa học của oxit cùng axit • bài xích 7: tính chất hóa học của bazơ • bài xích 8: một số trong những bazơ đặc trưng - A.Natri Hidroxit • bài 8: một vài bazơ quan trọng đặc biệt - B. Canxi Hidroxit - Thang PH • bài xích 9: đặc thù hóa học của muối • bài 10: một số trong những muối quan trọng đặc biệt • bài xích 11: Phân bón chất hóa học • bài bác 12: mối quan hệ giữa những loại hợp chất vô cơ • bài bác 13: luyện tập chương 1: các loại hợp hóa học vô cơ • bài xích 14: Thực hành: tính chất hóa học tập của bazơ cùng muối

Chương 2: Kim loại
Bạn đang xem: Giải bt hóa 9 sgk

• bài 15 : đặc điểm vật lý của sắt kẽm kim loại • bài 16 : đặc thù hóa học tập của sắt kẽm kim loại • bài bác 17 : Dãy chuyển động hóa học của sắt kẽm kim loại • bài bác 18: Nhôm • bài bác 19: fe • bài bác 20: kim loại tổng hợp sắt: Gang,thép • bài 21: Sự ăn mòn kim loại và đảm bảo kim loại không bị ăn mòn • bài 22: luyện tập chương 2: sắt kẽm kim loại • bài bác 23: thực hành thực tế : đặc thù hóa học của nhôm và sắt • bài xích 24: Ôn tập học tập kỳ 1

Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


• bài 25: tính chất của phi kim • bài xích 26: Clo • bài bác 27: Cacbon • bài 28: những oxit của cacbon • bài 29: Axit cacbonic cùng muối cacbonat • bài bác 30: Silic. Công nghiệp silicat • bài bác 31: qua loa về bảng tuần hoàn những nguyên tố chất hóa học • bài bác 32: rèn luyện chương 3: Phi kim - sơ lược về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học • bài xích 33: Thực hành: đặc điểm hóa học tập của phi kim với hợp chất của bọn chúng

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
Xem thêm: Sexybae Em Idol Trốn Phụ Huynh Vô Nhà Tắm Show Hàng, Trốn Ba Mẹ Vào Nhà Vệ Sinh Show

• bài xích 34: định nghĩa về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ • bài bác 35: cấu trúc phân tử hợp hóa học hữu cơ • bài bác 36: Metan • bài xích 37: Etilen • bài xích 38: Axetilen • bài 39: Benzen • bài xích 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên • bài 41: nguyên nhiên liệu • bài 42: luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Xăng • bài xích 43: Thực hành: đặc thù của Hiđrocacbon

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime


• bài xích 44: Rượu etylic • bài xích 45: Axit axetic • bài bác 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic • bài 47: Chất khủng • bài xích 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất bự • bài 49: Thực hành: tính chất của rượu và axit • bài bác 50: Glucozơ • bài bác 51: Saccarozơ • bài bác 52: Tinh bột và xenlulozơ • bài xích 53: Protein • bài xích 54: Polime • bài bác 55: Thực hành: tính chất của gluxit • bài 56: Ôn tập thời điểm cuối năm - Phần 1: Hóa vô sinh • bài bác 56: Ôn tập thời điểm cuối năm - Phần 2: Hóa cơ học


Xem thêm: Thành Phần Dinh Dưỡng Của Khoai Lang, Giá Trị Dinh Dưỡng Của Khoai Lang

Mục lục Giải bài tập SGK chất hóa học 9 theo chương •Chương 1: các loại hợp chất vô cơ •Chương 2: sắt kẽm kim loại •Chương 3: Phi kim. Sơ sài về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học •Chương 4: Hiđrocacbon. Nguyên nhiên liệu •Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime