Giải toán 7, giải bài tập toán lớp 7 sgk đầy đủ đại số và hình học

     

Giải bài 21 trang 15; bài bác 22,23,24,25,26 trang 16 môn Toán 7 tập 1: rèn luyện Giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một vài hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.

Bài 21. a) trong những phân số sau, phần lớn phân số nào biểu diễn cùng một trong những hữu tỉ?

*

b) Viết cha phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ -3/7

Ta bao gồm :

*

Vậy các phân số màn biểu diễn cùng một trong những hữu tỉ là:

*

Ba phân số cùng màn trình diễn số hữu tỉ −3/7 là:

Bài 22. Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo lắp thêm tự to dần:

*

Xếp theo lắp thêm tự mập dần:

*

Bài 23 trang 16 Toán 7. Dựa vào tính chất ” giả dụ x 4/5 với 1,1 b) -500 cùng 0,001 c) 13/38 với −12/−37

HD giải:

a) 

*
b) -500 -500 Quảng cáo
Bạn đang xem: Giải toán 7, giải bài tập toán lớp 7 sgk đầy đủ đại số và hình học

c) 

*

Bài 24 trang 16. Áp dụng đặc thù các phép tính nhanh để tính nhanh

a) (-2,5. 0,38. 0, 4) – ( 0,125. 3,15. (-8))

b) ((-20,83) .0,2 + (-9,17).0,2) : ( 2,47.0,5 – (-3,53).0,5)

Giải: a) (-2,5. 0,38. 0, 4) – ( 0,125. 3,15. (-8))

=((-2,5.0,4).0,38) – ((-8.0,125).3,15)

= ((-1).0,38) – ((-1).3,15)

= -0,38 – (-3,15)


Quảng cáo


= 2.77

b) ((-20,83) .0,2 + (-9,17).0,2) : ( 2,47.0,5 – (-3,53).0,5)

= ((-20,83 – 9,17).0,2) : ((2,47 + 3,53).0,5)

= (-6) : 3

= -2

Bài 25 Toán 7. Tìm x, biết:

a) |x -1,7| = 2,3

b) 

*

a) |x -1,7| = 2,3 => x – 1,7 = 2,3 hoặc x – 1,7 = -2,3

Với x – 1,7 = 2,3 => x = 4

Với x – 1,7 = -2,3 => x= -0,6

Vậy x = 4 hoặc x = -0,6

b)

*

Bài 26.Dùng máy vi tính bỏ túi nhằm tính

a) -3,1597) + (-2,39)

b) ( -0,793) – (-2,1068)

c) ( -0,5) . (-3,2) + ( -10,1) . 0,2

d) 1,2. (-2,6) + (-1,4) : 0,7

Lời giải:

*


Xem thêm: Bài Tập Viết Lại Câu Trong Tiếng Anh Lớp 12 Hay Và Khó, Bài Tập Viết Lại Câu Tiếng Anh Lớp 12 Hay Và Khó


thi học kì 2 lớp 7 môn Anh: I would like ________ you about my school & my teachers"/>

*


*


*


*Write CSS OR LESS & hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.


Xem thêm: Chỉ Còn Em Và Anh Cùng Tình Yêu Ở Lại, Thơ Tình Cuối Mùa Thu