Giải Bài Tập Vật Lý 9 Sbt Bài 24

     

Giải bài xích tập trang 54, 55 bài xích 24 sóng ngắn của ống dây tất cả dòng điện chạy qua Sách bài xích tập (SBT) trang bị lý 9. Câu 24.1: Một cuộn dây được đặt làm thế nào để cho trục của nó nằm dọc từ thanh nam châm như hình 24.1..

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 sbt bài 24


Bài 24.1 trang 54 Sách bài bác tập (SBT) trang bị lý 9

Một cuộn dây được đặt làm thế nào cho trục của chính nó nằm dọc từ thanh nam châm hút như hình 24.1. Đóng công tắc K, thọat tiên ta thấy thanh nam châm hút từ bị đẩy ra xa.

*

a. Đầu B của thanh nam châm từ là rất Bắc hay cực Nam?

b. Kế tiếp có hiện tượng gì xảy ra với thanh phái nam châm?

c. Nếu như ngắt công tắc K, thanh nam châm sẽ ra sao? Giải thích.

Trả lời:

a) Đầu B của thanh nam châm hút là rất Nam.

b) Thanh nam châm xoay đi cùng đầu B (cực Nam) của chính nó bị hút về phía đầu Q (cực Bắc) của cuộn dây.

c) Ngắt công tắc K: Thanh nam châm sẽ day trở lại, nằm dọc theo phía Nam - Bắc như khi chưa tồn tại dòng điện. Chính vì bình thường, thanh nam châm từ tự bởi vì khi đang đứng cân nặng bằng luôn luôn chỉ hướng nam - Bắc.

Xem thêm: “ Muốn Sang Thì Bắc Cầu Kiều Chế +, “Muốn Sang Thì Bắc Cầu Kiều…”

Bài 24.2 trang 54 Sách bài bác tập (SBT) thứ lý 9

 Hai cuộn dây có dòng điện được treo đồng trục với gần nhau (hình 24.2).

*

a. Nếu mẫu điện chạy vào cuộn dây bao gồm chiều như trên hình vẽ thì nhì cuộn dây hút nhau giỏi đẩy nhau?

b. Nếu đổi chiều loại điện của một trong các hai cuộn thì chức năng giữa chúng tất cả gì nạm đổi?

Trả lời:

a) nhị cuộn dây đẩy nhau.

b) nhị cuộn dây hút nhau.

Bài 24.3 trang 54 Sách bài bác tập (SBT) thiết bị lý 9

Hình 24.3 tế bào tả kết cấu của phương pháp để phân phát hiện dòng điện (một loại điện kế). Khí cụ này gồm một ống dây B, trong tim B gồm một thanh nam châm hút từ A nằm thăng bằng, vuông góc với trục ống dây và có thể quay xung quanh một trục đặt giữa thanh, vuông góc với khía cạnh phẳng trang giấy.

*

a. Nếu loại điện điện qua cuộn dây B có chiều được lưu lại như hình mẫu vẽ thì kim chỉ thị quay sang bên phải hay mặt trái?

b. Nhị chốt của năng lượng điện kế này còn có cần đánh dấu dương hay âm không?

Trả lời:

a) Kim thông tư quay sang bên phải.

Xem thêm: When I Picked Up My Book I Found That The Cover Had Been Tor N A

b) hai chốt của năng lượng điện kế này sẽ không cần ghi lại âm, dương

Bài 24.4 trang 55 Sách bài xích tập (SBT) thiết bị lý 9

24.4.

*

a. Cực nào của kim nam châm hút trong hình 24.4a hướng đến phía đầu B của cuộn dây điện?