GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 10 SGK TRANG 22

     

Hướng dẫn giải bài 3. Hoạt động thẳng đổi khác đều sgk đồ gia dụng Lí 10. Nội dung bài xích Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk đồ dùng Lí 10 bao hàm đầy đầy đủ phần lý thuyết, câu hỏi và bài tập, kèm theo công thức, định lí, siêng đề gồm trong SGK để giúp các em học sinh học xuất sắc môn vật dụng lý 10, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 10 sgk trang 22


LÍ THUYẾT

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

I. Tốc độ tức thời – hoạt động thẳng biến hóa đều

1. Tốc độ tức thời:

Vận tốc lập tức của một đồ vật tại một điểm mang đến ta biết tại điểm đó vật vận động nhanh tuyệt chậm.

(v=dfracDelta sDelta t)

2. Véctơ vận tốc

Véc tơ gia tốc của một đồ tại một điểm là một trong đại lượng véc tơ có:

– cội tại vật đưa động

– Phương cùng chiều là phương với chiều của chuyển động


– Độ dài trình diễn độ béo của vận tốc theo một tỉ trọng xích như thế nào đó.

Véctơ vận tốc được dùng để đặc trưng cho chuyển động về sự nhanh, chậm trễ và về phương, chiều.

Lưu ý: Khi nhiều vật chuyển động trên một đường thẳng theo hai phía ngược nhau, ta phải lựa chọn 1 chiều dương trê tuyến phố thẳng đó cùng quy cầu như sau:

+ Vật hoạt động theo chiều dương tất cả v > 0.

+ Vật vận động ngược chiều dương có v

a) Khái niêm gia tốc.

Gia tốc của hoạt động là đại lượng xác minh bằng yêu quý số thân độ vươn lên là thiên vận tốc ∆v cùng khoảng thời hạn vận tốc biến chuyển thiên ∆t.

Gia tốc của gửi động cho thấy thêm vận tốc phát triển thành thiên cấp tốc hay lừ đừ theo thời gian.


2. Vận tốc của hoạt động thẳng nhanh dần đều

a) cách làm tính vận tốc

(v=v_0+at)

Trong kia (a) cùng dấu cùng với (v) với (v_0)

b) Đồ thị tốc độ – thời gian

Đồ thị vận tốc – thời gian là hình vẽ biểu diễn sự vươn lên là thiên của gia tốc tức thời theo thời gian và gồm dạng là một trong những đoạn thẳng.3. Cách làm tính lối đi của hoạt động thẳng nhanh dần đều

(s=v_0t+dfrac12at^2)

Ta thấy đường đi trong hoạt động thẳng cấp tốc dần đều là 1 hàm số bậc hai của thời gian.

4. Công thức liên hệ giữa gia tốc, gia tốc và đường đi của vận động thẳng cấp tốc dần đều

(v^2-v_0^2= 2as)

5. Phương trình vận động của chuyển động thẳng nhanh dần đều

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

(x_0): tọa độ ban đầu

(v_0): gia tốc ban đầu

(a): gia tốc

(x): tọa độ ở thời khắc t

III. Hoạt động chậm dần đều

1. Vận tốc của chuyển động thẳng chững lại đều

Ta bao gồm ( a=dfracv-v_0t)

Nếu lựa chọn chiều dương là đưa động, ta có a âm (nghĩa là a và v trái dấu)

Véc tơ vận tốc của hoạt động thẳng đủng đỉnh dần số đông ngược chiều với véc tơ vận tốc.

2. Gia tốc của hoạt động thẳng chậm dần đều

a) phương pháp vận tốc

(v=v_0+at)

(Lưu ý: a ngược vệt với v0 và v).

b) Đồ thị tốc độ thời gian

Tương từ như vận động thẳng cấp tốc dần số đông nhưng thiết bị thị sẽ dốc xuống khi chọn chiều dương là chiều đưa động.

3. Công thức tính lối đi và phương trình hoạt động của hoạt động thẳng chững lại đều

(s=v_0t+dfrac12at^2)

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

TỔNG QUÁT:

– gửi động thay đổi đều là chuyển động có vận tốc không đổi

– bí quyết tính vận tốc: (v=v_0+at)

+ vận động thẳng nhanh dần đều: (a) thuộc dấu cùng với (v_0)

+ vận động chậm dần đều: (a) ngược vệt với (v_0)

– công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng BĐĐ:

(s=v_0t+dfrac12at^2)

– Phương trình hoạt động của chuyển động thẳng BĐĐ:

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

– Công thức tương tác giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được:

(v^2-v_0^2=2as)

CÂU HỎI (C)

1. Trả lời câu hỏi C1 trang 16 thiết bị Lý 10

Tại một điểm M trên tuyến đường đi, đồng hồ tốc độ của một dòng xe máy chỉ 36 km/h. Tính xem vào khoảng thời gian 0,01 s xe đi được quãng con đường bao nhiêu?

Trả lời:

Đồng hồ vận tốc của xe lắp thêm chỉ độ mập của gia tốc tức thời tại thời điểm M.

Áp dụng: (v = dfracDelta sDelta t)

( Rightarrow Delta s = v.Delta t = 10.0,01 = 0,1,,left( m ight),,left( 36,,km/h = 10,,m/s ight))

2. Trả lời thắc mắc C2 trang 17 thiết bị Lý 10

Hãy so sánh độ lớn tốc độ tức thời của xe cài và xe bé ở Hình 3.1. Mỗi đoạn bên trên vector gia tốc tương ứng cùng với 10 km/h. Nếu xe bé đang đi theo phía Nam – Bắc thì xe download đang đi theo hướng nào?

Trả lời:

Độ lớn tốc độ tức thời của từng xe là:

– xe pháo tải: 30 km/h

– Xe nhỏ là 40 km/h

⇒ Độ lớn vận tốc tức thời của xe cộ con to hơn xe tải.

Nếu xe con đang đi theo hướng Nam – Bắc thì xe mua đang đi theo hướng Tây – Đông.

3. Trả lời câu hỏi C3 trang 19 đồ dùng Lý 10

Hãy viết bí quyết tính tốc độ ứng với trang bị thị ở Hình 3.5

*

Trả lời:

Từ vật thị ta thấy: (v_0 = 3,,m/s)

(a = dfracv – v_0t = dfrac8 – 310 = 0,5,,m/s^2)

Vậy phương trình gia tốc là:

(v = 3 + 0,5t,,left( m/s ight))

4. Trả lời thắc mắc C4 trang 19 thiết bị Lý 10

Hình 3.6 là thứ thị gia tốc – thời hạn của một thang thiết bị trong 4s đầu kể từ lúc xuất phát. Hãy xác minh gia tốc của thang thứ trong giây đầu tiên.

*

Trả lời:

Từ đồ vật thị hình 3.6 ta có:

– Tại thời khắc (t=0) thì (v_0=0m/s)

– Tại thời khắc (t=1s) thì (v=0,6m/s)

Ta suy ra, gia tốc của thang thứ trong giây đầu tiên là:

(a=dfracv-v_0t-t_0=dfrac0,6-01-0=0,6m/s^2)

5. Trả lời câu hỏi C5 trang 19 vật dụng Lý 10


Hãy tính quãng đường mà thang đồ vật đi được trong giây sản phẩm công nghệ nhất, kể từ khi xuất phát làm việc câu C4.

Trả lời:

Ta có, tốc độ của thang lắp thêm trong giây trước tiên là (0,6m/s^2) (đã tính sinh sống câu C4)

⇒ Quãng đường nhưng thang sản phẩm đi được trong giây máy nhất, kể từ khi xuất phát là:

(s = v_0t + dfracat^22 = 0 + dfrac0,6.1^22 = 0,3,,left( m ight))

6. Trả lời thắc mắc C6 trang 20 Vật Lý 10

Cho một hòn bi xe đạp lăn xuống một máng nghiêng nhẵn, đặt dốc vừa đề xuất (xem hình 3.1 sinh hoạt đầu bài học kinh nghiệm này). Hãy phát hành một phương án phân tích xem hoạt động của hòn bi có phải là hoạt động thẳng nhanh dần mọi hay không? để ý rằng chỉ bao gồm thước để đo độ nhiều năm và đồng hồ đeo tay để đo thời gian.

Trả lời:

Từ phương trình chuyển động của vận động thẳng cấp tốc dần đều:

(x = x_0 + v_0t + dfracat^22)

Nếu lựa chọn gốc tọa độ trên điểm thả bi và thả bi nhẹ, không vận tốc đầu thì: xo = 0 và vo = 0.

Khi đó:

(x = dfracat^22) tức x tỉ lệ thuận cùng với (t^2) (vì a ko đổi)

Vậy, ta gồm cách thực hiện thí nghiệm như sau:

– lựa chọn gốc tọa độ tại điểm thả lăn bi cùng thả bi không có vận tốc đầu .

– cần sử dụng thước đo cùng ấn định các quãng đường cơ mà bi vẫn lăn không còn (t).

– Dùng đồng hồ thời trang đo thời gian bi lăn hết quãng đường đo. (S = x).

– Xét xem S có tỉ lệ thuận với t2 tuyệt không, nếu có thì bi đã hoạt động thẳng nhanh dần đều.

7. Trả lời câu hỏi C7 trang 21 thiết bị Lý 10

Trở lại ví dụ ngơi nghỉ mục III.2a. Tính quãng đường mà xe đạp điện đi được trường đoản cú lúc bước đầu hãm phanh cho lúc giới hạn hẳn

Ví dụ mục III.2a: Một xe đạp đang đi thẳng với gia tốc 3 m/s đột nhiên hãm phanh với đi chững dần đều. Mỗi giây tốc độ giảm 0,1 m/s. Tính quãng con đường mà xe đạp điện đi được trường đoản cú lúc bước đầu hãm phanh mang lại lúc giới hạn hẳn

Trả lời:

Ta có, thời gian từ cơ hội vật bắt đầu hãm phanh đến khi dừng hẳn là:

(t = dfracv – v_0a = dfrac0 – 3 – 0,1 = 30,,left( s ight))

Quãng lối đi được trong thời hạn trên là:

(eginarraylS = v_0t + dfracat^22 = 3.30 + dfrac – 0,1.30^22\ o S = 90 – 45 = 45,,left( m ight)endarray)

8. Trả lời câu hỏi C8 trang 21 đồ Lý 10

Dùng cách làm (3.4) để kiểm tra công dụng thu được của câu C7.

Trả lời:

Ta có:

(eginarraylv^2 – v_0^2 = 2a.S\ Rightarrow S = dfracv^2 – v_0^22a = dfrac0 – 3^22left( – 0,1 ight) = dfrac – 9 – 0,2 = 45,,left( m ight)endarray)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đây là phần hướng dẫn Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk đồ dùng Lí 10 tương đối đầy đủ và gọn gàng nhất. Nội dung cụ thể bài giải (câu trả lời) các thắc mắc và bài bác tập các bạn xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 22 đồ gia dụng Lý 10

Viết bí quyết tính vận tốc tức thời của một vật chuyển động tại một điểm trên quỹ đạo. Cho biết thêm yêu mong về độ lớn của các đại lượng trong bí quyết đó.

Trả lời:

Công thức tính vận tốc tức thời: (v =dfracΔsΔt)

Yêu ước về độ lớn của những đại lượng trong phương pháp ta buộc phải xem vào khoảng thời hạn rất ngắn Δt xe cộ dời được một phần đường Δs khôn xiết ngắn bởi bao nhiêu.

2. Giải bài bác 2 trang 22 thiết bị Lý 10

Véctơ tốc độ tức thời tại một điểm của một chuyển động thẳng được khẳng định như cố kỉnh nào?

Trả lời:

Véc tơ tốc độ tức thời trên một điểm của một chuyển động thẳng gồm độ lớn số 1 định, có phương cùng chiều xác định, có:

– Gốc đặt ở vật đưa động.

– Phương cùng chiều là phương cùng chiều của gửi động.

– Độ dài biểu diễn độ bự của gia tốc theo một tỉ xích như thế nào đó.

Khi các vật hoạt động trên một con đường thẳng theo hai chiều ngược nhau, ta phải chọn 1 chiều dương trên tuyến đường thẳng trên với quy ước như sau:

– Vật vận động theo chiều dương gồm v > 0.

– Vật vận động ngược chiều dương tất cả v

3. Giải bài bác 3 trang 22 vật dụng Lý 10

Chuyển rượu cồn thẳng nhanh dần đều, lờ đờ dần hầu hết là gì?

Trả lời:

– vận động thẳng nhanh dần rất nhiều là hoạt động thẳng bao gồm độ to của tốc độ tức thời tăng đột biến theo thời gian.

– chuyển động thẳng lừ đừ dần rất nhiều là chuyển động thẳng gồm độ lớn của vận tốc tức thời bớt dần theo thời gian.

Xem thêm: Top 19 Con Sư Tử Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ, Sư Tử Trong Tiếng Anh Là Gì: Định Nghĩa, Ví Dụ

4. Giải bài 4 trang 22 thiết bị Lý 10

Viết phương pháp tính tốc độ của hoạt động thẳng nhanh, chững dần đều. Nói rõ dấu của những đại lượng thâm nhập vào công thức đó.

Trả lời:

Công thức tính gia tốc của chuyển động thẳng nhanh, chững lại đều:

(v=v_0+at)

Trong đó:

– chuyển động thẳng cấp tốc dần đều: (a) cùng dấu cùng với (v_0)

– chuyển động thẳng chậm dần đều: (a) ngược dấu với (v_0)

5. Giải bài xích 5 trang 22 đồ gia dụng Lý 10

Gia tốc của vận động thẳng nhanh, lừ đừ dần đều phải có dặc điểm gì? gia tốc được đo bằng đơn vị chức năng nào? Chiều của véctơ tốc độ của các hoạt động này có đặc điểm gì?

Trả lời:

– gia tốc của chuyển động cho thấy vận tốc thay đổi thiên nhanh hay chậm trễ theo thời gian

– Đơn vị của vận tốc là m/s2

– Chiều của véctơ gia tốc:

+ Véctơ gia tốc của vận động thẳng nhanh dần đều có phương với chiều trùng với phương với chiều của véc tơ vận tốc.

+ Véctơ gia tốc của chuyển động thẳng chậm chạp dần hầu như ngược chiều cùng với véc tơ vận tốc.

6. Giải bài xích 6 trang 22 thứ Lý 10

Viết phương pháp tính quãng đường đi được của hoạt động nhanh, chững dần đều. Phân tích dấu của các đại lượng gia nhập vào phương pháp đó. Quãng đường đi được vào các hoạt động này dựa vào vào thời gian theo hàm số dạng gì?

Trả lời:

Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh, chậm lại đều:

(s=v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

– chuyển động thẳng cấp tốc dần đều: (a) thuộc dấu cùng với (v_0)

– chuyển động thẳng chậm lại đều: (a) ngược lốt với (v_0)

– Quãng lối đi được vào các vận động này phụ thuộc vào thời gian theo hàm số bậc hai.

7. Giải bài xích 7 trang 22 đồ vật Lý 10

Viết phương trình chuyển động của vận động thẳng nhanh, chậm lại đều?

Trả lời:

Phương trình hoạt động của chuyển động thẳng nhanh, chậm lại đều:

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

– vận động thẳng cấp tốc dần đều: a cùng dấu cùng với (v_0)

– vận động thẳng chậm dần đều: a ngược vết với (v_0)

8. Giải bài bác 8 trang 22 đồ Lý 10

Thiết lập công thức tính tốc độ của chuyển động thẳng biến đổi đều theo tốc độ quãng đường đi được?

Trả lời:

Ta có:

– công thức tính tốc độ của chuyển động chuyển đổi đều: (v=v_0+at) (1)

– bí quyết tính quãng con đường trong gửi động thay đổi đều: (s=v_0t+dfrac12at^2) (2)

Từ (1) ta có: (t=dfracv-v_0a) núm vào (2) ta được:

(s=v_0.dfracv-v_0a +dfrac12a(dfracv-v_0a)^2)

(=dfracv.v_0-v_0^2a+dfrac12dfracv^2-2vv_0+v_0^2a)

(=dfracv^2-v_0^22a)

Ta suy ra: (a=dfracv^2-v_0^22s)

Công thức tính gia tốc của chuyển động thẳng đổi khác đều theo tốc độ quãng đường đi được:

(a=dfracv^2-v_0^22s)

?

1. Giải bài bác 9 trang 22 thứ Lý 10

Câu như thế nào đúng?

A. Tốc độ của chuyển động thẳng cấp tốc dần đều bao giờ cũng lớn hơn gia tốc của chuyển động thẳng chững dần đều.

B. Hoạt động thẳng nhanh dần đều phải có gia tốc lớn thì có tốc độ lớn.

C. Chuyển động thẳng đổi khác đều có vận tốc tăng, bớt theo thời gian.

D. Tốc độ trong chuyển động thẳng cấp tốc dần đều phải có phương, chiều cùng độ béo không đổi.

Bài giải:

D – đúng vì: lúc vật vận động nhanh dần dần đều, véctơ gia tốc có cội ở vật gửi động, gồm phương với chiều trùng với phương với chiều của véctơ vận tốc. Và vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều là đại lượng không đổi.

⇒ Đáp án D.

2. Giải bài 10 trang 22 trang bị Lý 10

Trong công thức tính gia tốc của chuyển động thẳng cấp tốc dần phần đa v = v0 + at thì

A. V luôn luôn dương.

B. A luôn luôn dương.

C. A luôn luôn thuộc dấu với v.

D. A luôn luôn ngược vết với v.

Chọn lời giải đúng.

Bài giải:

Trong bí quyết tính vận tốc của vận động thẳng cấp tốc dần hầu hết v = v0 + at thì a luôn luôn luôn thuộc dấu với v.

⇒ Đáp án C.

3. Giải bài 11 trang 22 thiết bị Lý 10

Công thức làm sao dưới đấy là công thức tương tác giữa vận tốc, tốc độ và quãng lối đi được của chuyển động nhanh dần dần đều?

A. (v + v_0 = sqrt 2as )

B. V2 + v02 = 2as

C. (v – v_0 = sqrt 2as )

D. V2 – v02 = 2as

Bài giải:

Công thức liên hệ: v2 – v02 = 2as

⇒ Đáp án D.

4. Giải bài bác 12 trang 22 đồ gia dụng Lý 10

Một đoàn tàu tránh ga chuyển động thẳng cấp tốc dần đều. Sau 1 phút tàu đạt vận tốc 40 km/h.

a) Tính vận tốc của đoàn tàu.

b) Tính quãng đường mà tàu đi được trong 1 phút đó.

c) Nếu thường xuyên tăng tốc vậy nên thì sau bao lâu nữa tàu đạt tốc độ 60 km/h.

Bài giải:

Chọn cội tọa độ, gốc thời gian là thời điểm tàu bắt đầu rời ga, chiều dương là chiều chuyển động.

a) Ta có:

(v = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = 100 over 9m/s); (v_0 = 0;t = 60s)

Công thức tính vận tốc: (v=v_0+at)

Ta suy ra, gia tốc của đoàn tàu:

(a = displaystylev – v_0 over t = displaystyle100 over 9 – 0 over 60 = 0,185left( m/s^2 ight))

b) Quãng đường tàu đi được trong một phút đó:

(s = displaystylev_0t + at^2 over 2 = 0.1-0,185.60^2 over 2 = 333m)

(Chú ý: Đổi phút ra giây 1 phút = 60 giây)

c) Ta có:

(v’ = 60km/h = displaystyle60.1000 over 3600 = 50 over 3left( m/s ight))

Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì khoảng thời gian tàu đạt tốc độ (60 km/h) là:

(t = displaystylev’ – v over a = displaystyle50 over 3 – 100 over 9 over 0,185 = 30s)

5. Giải bài 13 trang 22 trang bị Lý 10

Một ô tô đang làm việc thẳng hầu như với vận tốc 40 km/h bỗng dưng tăng ga chuyển động nhanh dần đều. Tính gia tốc của xe cộ biết rằng sau thời điểm chạy được quãng đường 1km thì xe hơi đạt tốc độ 60 km/h.

Bài giải:

Chọn nơi bắt đầu tọa độ cùng gốc thời gian lúc ô tô ban đầu tăng ga, chiều dương là chiều gửi động.

Đổi 1-1 vị, ta được:

(eqalign& v_0 = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = 100 over 9m/s cr& v = 60km/h = 60.1000 over 3600 = 50 over 3m/s cr )

(s = 1 km = 1000 m)

Áp dụng phương pháp liên hệ, ta có:

(v^2 – v_0^2 = 2as )

(Rightarrow a = displaystylev^2 – v_0^2 over 2s = left(displaystyle 50 over 3 ight)^2 – left( displaystyle100 over 9 ight)^2 over 2.1000\ = 0,077left( m/s^2 ight))

14. Giải bài 14 trang 22 trang bị Lý 10

Một đoàn tàu đang chạy với tốc độ 40 km/h thì hãm phanh, chuyển động thẳng chậm dần rất nhiều để vào ga. Sau hai phút thì tàu tạm dừng ở sân ga.

a) Tính gia tốc của đoàn tàu

b) Tính quãng đường cơ mà tàu đi được trong thời gian hãm.

Bài giải:

Chọn nơi bắt đầu tọa độ, gốc thời gian lúc tàu ban đầu hãm phanh, chiều dương là chiều hoạt động của đoàn tàu.

Đổi solo vị: (v_0 = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = displaystyle100 over 9m/s;)

Vận tốc thời điểm sau: (v = 0) (Vì sau 2 phút tàu tạm dừng nên gia tốc lúc sau của tàu bằng 0)

Thời gian từ thời điểm hãm phanh cho đến lúc dừng lại: (t=2 ext phút=120;s)

a) gia tốc của đoàn tàu:

(a = displaystylev – v_0 over t = 0 – displaystyle100 over 9 over 120 \= – 0,0925left( m/s^2 ight))

b) Quãng con đường tàu đi được trong thời gian hãm:

(s = displaystylev_0t + at^2 over 2 )

(= displaystyle100 over 9.120 + left( – 0,0925 ight).120^2 over 2 \= 667,3m)

6. Giải bài bác 15 trang 22 trang bị Lý 10

Một xe cộ máy đã đi với tốc độ 36 km/h bỗng người lái xe xe thấy có một cái hố trước mặt, cách chiếc xe 20 m. Bạn ấy phanh gấp cùng xe đến giáp miệng hố thì giới hạn lại.

a) Tính gia tốc của xe.

b) Tính thời gian hãm phanh.

Xem thêm: Tượng Gỗ Phật Di Lặc Ngồi - Bình Phay Nghệ Thuật Là Gì

Bài giải:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe.

Ta có:

– Vận tốc lúc đầu của xe: (v_o=36 km/h=10m/s)

– tốc độ lúc sau của xe: (v = 0)

– Quãng đường mà xe đi được từ khi phanh đến lúc dừng lại: (s = 20m)

a) Áp dụng công thức: (v^2 – v_0^2 = 2as )

(Rightarrow a = displaystylev^2 – v_0^2 over 2s = 0^2 – 10^2 over 2.20 = – 2,5left( m/s^2 ight))

(Ở trên đây ta không vận dụng trực tiếp cách làm tính gia tốc vì không biết thời gian từ lúc hãm mang lại lúc xe dừng lại hẳn)

b) Áp dụng công thức:

(v = v_0 + at Rightarrow t = displaystyle m v – v_0 over a = 0 – 10 over – 2,5 = 4s)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là phần trả lời Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk đồ dùng Lí 10 đầy đủ, gọn nhẹ và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn đồ vật lý 10 tốt nhất!