GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 9 BÀI 5

     

Cho mạch điện có sơ trang bị như hình 5.1 SBT, trong những số ấy R1 = 15Ω, R2 = 10Ω, vôn kế chỉ 12V.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lí 9 bài 5

*

a) Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch

b) Tính số chỉ của các ampe kế.

Tóm tắt:

R1 = 15Ω; R2 = 10Ω; UV = 12V

a) Rtđ= ?b) IA= ?; IA1= ?; IA2 = ?

Lời giải:

a) Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

*

b)Cường độ chiếc điện qua mạch chính là:

*

Vì R1 mắc tuy nhiên song cùng với R2 nên U1 = U2 = UV = 12V

→ I1 = U1/R1 = 12/15 = 0,8A.

I2 = U2/R2 = 12/10 = 1,2A.

Vậy ampe kế nghỉ ngơi mạch chủ yếu chỉ 2A, ampe kế 1 chỉ 0,8A, ampe kế 2 chỉ 1,2A.

Câu 8 trang 14 SBT đồ dùng Lí 9 

Điện trở tương đương của đoạn mạch bao gồm hai điện trở R1 = 4Ω và R2 = 12Ω mắc tuy vậy song có giá trị nào bên dưới đây?

A. 16Ω

B. 48Ω

C. 0,33Ω

D. 3Ω

Lời giải:

Chọn D

Ta gồm điện trở tương đương của đoạn mạch là:

*

Câu 9 trang 14 SBT vật dụng Lí 9 

Trong mạch điện tất cả sơ thiết bị như hình 5.5, hiệu điện cố kỉnh U cùng điện trở R1 được duy trì không đổi. Hỏi khi bớt dần năng lượng điện trở R2 thì cường độ I của mẫu điện mạch chủ yếu sẽ biến đổi như cố nào?

*

A. Tăng

B. Không vắt đổi

C. Giảm

D. Thuở đầu tăng, sau đó giảm.

Lời giải:

Chọn A. Do khi bớt dần năng lượng điện trở R2 , hiệu điện nuốm U không thay đổi thì cường độ loại điện I2 tăng đề xuất cường độ I = I1 + I2 của loại điện vào mạch chính cũng tăng.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Chương 3 Đại Số 9 Ôn Tập Chương 3, Toán Học Lớp 9

Câu 10 trang 14 SBT vật Lí 9 

Ba điểm trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω với R3 = 30Ω được mắc tuy nhiên song cùng với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch tuy nhiên song này là bao nhiêu?

A. 0,33Ω

B. 3Ω

C. 33,3Ω

D. 45Ω

Tóm tắt:

R1 = 5Ω; R2 = 10 Ω; R3 = 30 Ω; Rtđ = ?

Lời giải:

Gọi năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch là Rtđ

Vì R1, R2, R3 mắc tuy vậy song với nhau cần ta có:

*

→ Rtđ = 3Ω

Chọn B.

Câu 11 trang 15 SBT thiết bị Lí 9 

Cho mạch điện có sơ thứ như hình 5.6, trong những số đó điện trở R1 = 6Ω; dòng điện mạch bao gồm có độ mạnh I = 1,2A và loại điện trải qua điện trở R2 có cường độ I2 = 0,4A

*

a) Tính R2.

b) Tính hiệu điện nắm U đặt vào nhì đầu đoạn mạch

c) Mắc một năng lượng điện trở R3vào mạch năng lượng điện trên, tuy vậy song với R1và R2 thì chiếc điện mạch chính có cường độ là 1,5A. Tính R3 và năng lượng điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch này lúc đó

Tóm tắt:

R1 = 6Ω; R2 song song R1; I = 1,2A; I2 = 0,4A;

a) R2= ?

b) U = ?

c) R3 song song với R1và R2; I = 1,5A; R3 = ?; Rtđ = ?

Lời giải:

a) R1 và R2 mắc tuy nhiên song nên:

I = I1 + I2 → I1 = I – I2 = 1,2 – 0,4 = 0,8A

Và 

*

Và U = U2 = U1 = I1.R1 = 0,8.6 = 4,8V

→ Điện trở R2 là: 

*

b) Hiệu điện cố gắng U đặt vào nhì đầu đoạn mạch là:

U = U1 = U2 = I2 .R2 = 0,4.12 = 4,8V

c) bởi R3 song tuy nhiên với R1 và R2 nên:

U = U1 = U2 = U3 = 4,8V

I = I1 + I2+ I3 → I3 = I – I1 – I2 = 1,5 – 0,8 – 0,4 = 0,3A

Điện trở R3 bằng: 

*

Điện trở tương tự của toàn mạch là: 

*

Câu 12 trang 15 SBT thứ Lí 9 

Cho một ampe kế, một hiệu điện cố gắng U ko đổi, các dây dẫn nối, một điện trở R sẽ biết quý hiếm và một năng lượng điện trở Rx chưa biết giá bán trị. Hãy nêu một phương án giúp khẳng định giá trị của Rx (vẽ hình và phân tích và lý giải cách làm).

Lời giải:

Trước tiên, mắc R và ampe kế thông suốt nhau cùng mắc vào ngồn điện có hiệu điện chũm U không đổi nhưng chưa biết giá trị của U như hình vẽ.

*

Đọc số chỉ của ampe kế lúc này ta được I

Áp dụng công thức: U = I.R ta kiếm được được quý giá của U

+ tiếp nối ta bỏ điện trở R ra phía bên ngoài và nắm điện trở Rx vào:

*

Lúc này gọi số chỉ của ampe kế ta được Ix

Ta có: U = Ix.Rx 

*

 như vậy ta tìm kiếm được giá trị của Rx.

Xem thêm: Ngày Hôm Qua Đã Khác Hôm Nay, Lời Bài Hát Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy

Câu 13 trang 15 SBT trang bị Lí 9 

Cho một hiệu điện cầm cố U = 1,8V cùng hai năng lượng điện trở R1 và R2. Ví như mắc thông liền hai điện trở này vào hiệu điện cầm cố U thì mẫu điện đi qua chúng gồm cường độ I1 = 0,2A; giả dụ mắc tuy vậy song hai điện trở này vào hiệu điện chũm U thì mẫu điện mạch chính có cường độ I2 = 0,9A. Tính R1 và R2

Tóm tắt:

U = 1,8 V; R1 nối tiếp R2 thì I1 = 0,2 A;

R1 song tuy vậy với R2 thì I = I2 = 0,9 A; R1 = ?; R2 = ?

Lời giải:

R1 nối tiếp R2 nên điện trở tương đương của mạch từ bây giờ là:

*

R1 song tuy nhiên với R2 nên năng lượng điện trở tương đương của mạch bây giờ là:

*

Lấy (1) nhân với (2) theo vế ta được R1.R2 = 18

→ 

*
(3)

Thay (3) vào (1), ta được: R12 - 9R1 + 18 = 0

Giải phương trình, ta có: R1 = 3Ω; R2 = 6Ω hay R1 = 6Ω; R2 = 3Ω

Câu 14 trang 15 SBT vật dụng Lí 9 

Một đoạn mạch gồm tía điện trở R1 = 9Ω, R2 = 18Ω và R3 = 24Ω được mắc vào hiệu điện cố gắng U = 3,6V như sơ thiết bị hình 5.7.