Giải Bài Tập Vật Lí 9 Bài 14

     
- Chọn bài -Bài 1: Sự dựa vào của cường độ mẫu điện vào hiệu điện vắt giữa hai đầu dây dẫnBài 2: Điện trở của dây dẫn - Định qui định ÔmBài 3: Thực hành: xác minh điện trở của một dây dẫn bởi ampe kế cùng vôn kếBài 4: Đoạn mạch nối tiếpBài 5: Đoạn mạch tuy nhiên songBài 6: bài bác tập áp dụng định biện pháp ÔmBài 7: Sự nhờ vào của năng lượng điện trở vào chiều dài dây dẫnBài 8: Sự nhờ vào của điện trở vào tiết diện dây dẫnBài 9: Sự phụ thuộc của năng lượng điện trở vào vật tư làm dây dẫnBài 10: vươn lên là trở - Điện trở cần sử dụng trong kĩ thuậtBài 11: bài tập vận dụng định pháp luật Ôm và cách làm tính điện trở của dây dẫnBài 12: hiệu suất điệnBài 13: Điện năng - Công của mẫu điệnBài 14: bài xích tập về hiệu suất điện cùng điện năng sử dụngBài 15: Thực hành: khẳng định công suất của các dụng vậy điệnBài 16: Định phương tiện Jun - LenxoBài 17: bài tập vận dụng định nguyên tắc Jun - LenxoBài 18: thực hành thực tế : Kiểm nghiệm mối quan hệ Q - I vào định cơ chế Jun-LenxoBài 19: Sử dụng bình an và tiết kiệm điệnBài 20: Tổng kết chương I : Điện học

Xem cục bộ tài liệu Lớp 9: trên đây

Giải Vở bài xích Tập đồ Lí 9 – bài xích 14: bài tập về công suất điện và điện năng áp dụng giúp HS giải bài tập, cải thiện khả năng bốn duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong vấn đề hình thành những khái niệm và định cơ chế vật lí:

Bài 1

a) Điện trở Rđ của đèn là:

*

Công suất p của bóng đèn là: p = U.I = 220V.0,341A ≈ 75W.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lí 9 bài 14

b) Điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày là:

A = p. .t = 75W.4.30.3600s = 32408640J

A = 32408640 : 3,6 . 106 ≈ 9kW.h = 9 “số”

hoặc A = p. .t = 0,075.4.30kW.h ≈ 9kW.h = 9 “số”

Số đếm của công tơ điện khớp ứng là: 9 số

Bài 2.

a) Số chỉ của ampe kế:

*

b) Điện trở của thay đổi trở là:

*

Công suất tiêu thụ năng lượng điện năng của biến chuyển trở: Pb = Ub.Ib = 3V.0,75A = 2,25 W.

c) Công của cái điện sản ra ở đổi thay trở vào 10 phút là:

Ab = Pb.t = 2,25.10.60 J = 1350 J

Công của mẫu điện sản ra ngơi nghỉ toàn đoạn mạch là:

A = U.I.t = 0,75.9.10.60 J = 4050 J

Bài 3

a) Vẽ sơ đồ mạch năng lượng điện (hình 14.1)


*

Điện trở của bóng đèn là:

*

Điện trở của bàn là:

*

Điện trở tương tự của đoạn mạch là:


*

b) Điện năng nhưng đoạn mạch này tiêu thụ trong một giờ:

A = P.t = (PĐ + PBL).t = (100 + 1000). 3600 = 3960000J

= 3960000/3600000 = 1,1 kWh.

I – BÀI TẬP trong SÁCH BÀI TẬP

Câu 14.1 trang 43 VBT đồ vật Lí 9: D. Tích điện nguyên tử.Câu 14.2 trang 43 VBT thứ Lí 9: C. Lượng điện năng áp dụng trong một đơn vị chức năng thời gian.Câu 14.3 trang 43 VBT thứ Lí 9:

a) Điện năng thực hiện trong 30 ngày khi thắp sáng bình thường bóng đèn này mỗi ngày 4 giờ là: A = 0,1.4.30 = 12kW.h = 4,32.107J

b) công suất của đoạn mạch nối tiếp:

Công suất của mỗi đèn điện là: Pđ1 = Pđ2 = Pm/2 = 25 W

c) Điện trở của đèn lắp thêm hai là:

Cường độ dòng điện chạy qua nhì đèn là:


Công suất của đoạn mạch là: Pđm = I2.(R1 + R2) = 0,1952. (484 + 645,3) = 42,9 W

Công suất của đèn trước tiên là:P1 = I2.R1 = 0,1952.484 = 18,4 W

Công suất của đèn thứ hai là: P2 = I2.R2 = 0,1952.645,3 = 24,5 W

Câu 14.4 trang 44 VBT vật dụng Lí 9: a) so sánh điện trở của nhì đèn:

Điện trở của đèn trước tiên là: R1 = Uđm12/Pđm1 = 2202/100 = 484 Ω

Điện trở của đèn máy hai là: R2 = Uđm22/Pđm2 = 2202/40 = 1210 Ω

Lập tỉ lệ: R2/R1 = 1210/484 = 2,5 ⇒ R2 = 2,5R1. Vậy đèn 1 bao gồm điện trở nhỏ tuổi hơn đèn 2 là 2,5 lần.

b) lúc mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thay 220V thì đèn nhiều loại 40 W vẫn sáng hơn vì đèn các loại 40 W có điện trở R2 lớn hơn nên có năng suất P2 = I2.R2 to hơn (P2 = 20,4 W; P1 = 8,2 W).

Điện năng mạch năng lượng điện tiêu thụ trong 1 giờ:

A = U.I.t = 220.0,13.3600 = 102960 J = 0,0286 kW.h

c) lúc mắc tuy nhiên song hai đèn vào hiệu điện chũm 220 V thì đèn 1 sáng sủa hơn bởi vì đèn 1 có công suất định mức lớn hơn nên sáng hơn.

Điện năng nhưng mạch điện tiêu thụ trong một giờ là:

A = (P1 + P2).t = (100 + 40).3600 = 504000 J = 0,14 kWh.

Câu 14.5 trang 44 VBT trang bị Lí 9:

a) Điện trở của bàn là khi hoạt động bình thường là:

Điện trở của bóng đèn dây tóc lúc hoạt động thông thường là:


b) quan trọng mắc nối liền bàn là với đèn vào hiệu điện cố 220V, vì:

Điện trở tương tự của mạch là: R12 = R1 + R2 = 22 + 302,5 = 324,5 Ω

⇒ chiếc điện chạy qua chúng gồm cường độ là:

Khi kia hiệu điện rứa đặt vào bàn là là: U1 = I.R1 = 0,678.22 = 14,9V

hiệu điện vắt đặt vào đèn là: U2 = I.R2 = 0,678.302,5 = 205,2V

Ta thấy U2 > Uđm2 đề nghị đèn vẫn hỏng do vậy không thể mắc tiếp nối hai lao lý điện này vào hiệu điện cố gắng 220V.

c) Hiệu năng lượng điện thế to nhất hoàn toàn có thể mắc tiếp nối đèn cùng bàn là:

Ta bao gồm cường độ định nấc của bàn là cùng đèn tương ứng là:

Iđm1 = Pđm1/Uđm1 = 550/110 = 5A

Iđm2 = Pđm2/Uđm2 = 40/110 = (4/11) A = 0,364A.

Khi mắc nối liền hai công cụ điện này thì dòng điện chạy qua chúng bao gồm cùng cường độ và chỉ hoàn toàn có thể lớn tuyệt nhất là Imax = Iđm2 = 0,364 A, bởi nếu lớn hơn thì bóng đèn vẫn hỏng. Vậy hoàn toàn có thể mắc nối liền hai qui định này vào hiệu điện thế lớn số 1 là:

Umax = Imax.(R1 + R2) = 118 V.

Công suất của bàn là khi đó: P1 = R1.I2 = 22.0,3642 = 2,91 W.

Công suất của đèn khi đó: P2 = R2.I2 = 302,5.0,3642 = 40 W.

Câu 14.6 trang 45 VBT đồ gia dụng Lí 9:

a) ý muốn quạt chạy bình thường thì nên mắc quạt vào hiệu điện nỗ lực định mức U = 12V.

Xem thêm: Bài Thuyết Trình Về Bạo Hành Gia Đình Và Trẻ Em, Bài Thuyết Trình Bạo Hành Gia Đình Và Trẻ Em


Điện trở của quạt là: R = U2/P = 122/15 = 9,6 Ω.

Cường độ loại điện chạy qua quạt lúc đó: I = U/R = 12/9,6 = 1,25 A.

b) Điện năng quạt tiêu thụ trong 1 giờ là:

A = Pđm.t = 15.3600 = 54000J = 0,015kW.h

c) khi quạt chạy, năng lượng điện năng được đổi khác thành cơ năng với nhiệt năng.

Điện trở của quạt:

Câu 14a trang 45 VBT đồ vật Lí 9: một bàn là ghi 550W – 110V được mắc nối tiếp với một láng đèn tất cả ghi 60W-110V vào mạch điện tất cả hiệu điện chũm 220V.

a) Tính năng lượng điện trở của bàn là và bóng đèn khi nó hoạt động bình thường?

b) Coi điện trở của bóng đèn và bàn là là ko đổi, tính cường độ chiếc diện trải qua mạch.

c) Tính công suất thực tiễn của bàn là và đèn điện khi đó.

Tóm tắt

Bàn là: 550W – 110V

Bóng đèn: 60W – 110V

U = 220V

a) Rđèn, Rbl

b) I = ?

c) Pđèn, Pbl = ?

Lời giải:

a) Điện trở của dây tóc đèn điện Đ với bàn là lúc nó hoạt động bình thường lần lượt là:


*

b) Bàn là cùng đèn mắc nối tiếp thì điện trở tương tự của mạch:

*

Khi kia cường độ mẫu điện trải qua mạch là:

*

c) Công suất thực tiễn của bàn là và bóng đèn khi ấy lần lượt là:

Pđèn = I2.R1 = 21,3 W

Pbl = I2. R2 = 216,4 W

Câu 14b trang 45 VBT đồ vật Lí 9: Hai đèn điện có năng suất định nấc là 40W cùng 60W, bao gồm hiệu điện thế định mức như nhau và được mắc tiếp nối vào mạch điện gồm hiệu điện nạm đúng bằng hiệu điện ráng định mức. Tính công suất của các bóng đèn lúc đó ?

Tóm tắt:

Pđm1 = 40 W; Pđm2 = 60W; U = Uđm1 = Uđm2; P1 = ? P2 = ?

Lời giải:

Điện trở của dây tóc bóng đèn Đ1 với Đ2 lần lượt là:

*

Hai đèn Đ1 tiếp nối với Đ2 thì điện trở tương đương của mạch:

*

Khi đó cường độ cái điện trải qua mạch là:

*

Vì các đèn mắc tiếp liền nên I1 = I2 = I

Công suất của những bóng đèn lúc ấy lần lượt là:

*

1. Trả lời câu hỏi

a) Công suất p của một phương pháp điện hoặc của một đoạn mạch contact với hiệu điện nạm U cùng cường độ mẫu điện I bằng hệ thức làm sao ?

b) Đo hiệu năng lượng điện thế bằng dụng rứa gì ? Mắc dụng cụ này ra làm sao vào đoạn mạch yêu cầu đo ?

+ Đo hiệu điện thế bởi vôn kế.

+ phương pháp mắc vôn kế trong mạch: Mắc vôn kế tuy nhiên song với đoạn mạch phải đo hiệu năng lượng điện thế, sao để cho chốt (+) của vôn kế được mắc về phía cực (+) của nguồn điện, chốt (-) của vôn kế được mắc về phía rất (-) của nguồn điện.

c) Đo cường độ mẫu điện bằng dụng nắm gì ? Mắc chính sách này ra sao vào đoạn mạch buộc phải đo ?

+ Đo cường độ cái điện bởi ampe kế.

+ phương pháp mắc ampe kế vào mạch: Mắc ampe kế nối tiếp với đoạn mạch cần đo cường độ cái điện chạy qua nó, làm sao cho chốt (+) của ampe kế được mắc về phía cực (+) của mối cung cấp điện, chốt (-) của ampe kế được mắc về phía rất (-) của nguồn điện.

2. Khẳng định công suất của đèn điện pin

BẢNG 1

*

a) Tính và ghi vào bảng những giá trị hiệu suất của trơn đèn khớp ứng với các lần đo.

b) thừa nhận xét: Khi hiệu điện chũm giữa nhì đầu bóng đèn tăng thì công suất bóng đèn tăng cùng ngược lại, khi hiệu điện gắng giữa nhị đầu bóng đèn giảm thì năng suất bóng đèn giảm.


3. Xác định công suất của quạt điện

BẢNG 2

*

a) Tính với ghi giá bán trị năng suất của quạt điện với những lần đo vào bảng 2.

b) cực hiếm của năng suất trung bình của quạt điện:

*

1. Trả lời câu hỏi

a) nhiệt lượng toả ra ở dây dẫn khi bao gồm dòng điện chạy qua dựa vào vào đa số yếu tố: cường độ chiếc điện, điện trở của dây dẫn, thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua, và sự phụ thuộc đó được biểu lộ bằng hệ thức: Q = I2.R.t

b) Hệ thức bộc lộ mối liên hệ giữa Q và những địa lượng m1, m2, c1, c2, to1, to2 là:

Q = (c1.m1 + c2.m2).(t1o – t2o)

c) Nếu cục bộ nhiệt lượng tỏa ra do dây dẫn điện trở R bao gồm dòng điện cường độ I chạy qua trong thời hạn t được dùng làm đun lạnh nước và cốc trên trên đây thì độ tăng ánh sáng Δto = t2o – t1o liên hệ với cường độ dòng điện I bằng hệ thức:

*

2. Độ tăng ánh sáng Δto khi đun nước vào 7 phút với dòng điện bao gồm cường dộ không giống nhau chạy qua dây đốt.

Bảng 1

*

*

Nếu bỏ qua sai số trong quy trình làm thực nghiệm với sự hao chi phí nhiệt ra môi trường bên phía ngoài thì ta rất có thể coi

*

3. Kết luận

Nhiệt lượng tỏa ra ngơi nghỉ dây dẫn khi gồm dòng điện chạy qua tỷ lệ thuận cùng với bình phương cường độ cái điện chạy qua.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 5 Tập 1 - Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Hay Nhất

Hệ thức: Q = I2 .R.t (trong đó: I là cường độ cái điện (A), R là điện trở dây dẫn (Q), t là thời gian dòng điện chạy qua (s), Q là sức nóng lượng lan ra (J)).