GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 9 TẬP 2 SGK

     
Giải Toán lớp 9 trang 40, 41, 42, 43 SGK Tập 2 (Chính xác nhất) cung cấp các em học sinh củng cố kiến thức và gọi rõ cách thức giải các dạng bài xích tập trong sách giáo khoa.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 9 tập 2 sgk


Giải bài xích tập SGK Toán lớp 9 bài xích 3: Phương trình bậc nhì một ẩn được chúng tôi sưu tầm cùng đăng tải. Đây là giải thuật kèm cách thức giải hay những bài tập trong chương trình SGK Toán 9. Là tài liệu tìm hiểu thêm hữu ích giành cho các em học viên và quý thầy cô giáo tham khảo và đối chiếu đáp án thiết yếu xác, chuẩn bị tốt cho bài toán tiếp thu, huấn luyện bài học new đạt hiệu quả

Giải bài bác tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Phương trình bậc nhì một ẩn

Giải bài bác tập SGK Toán lớp 9 Tập 2 trang 40, 41, 42, 43

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 bài xích 3 trang 40:

Trong những phương trình sau, phương trình như thế nào là phương trình bậc nhì ? Chỉ rõ những hệ số a, b, c của mỗi phương trình ấy:

a) x2 – 4 = 0;

b) x3 + 4x2 – 2 = 0;

c) 2x2 + 5x = 0;

d) 4x – 5 = 0;

e) -3x2 = 0.

Lời giải

a) x2 – 4 = 0: đấy là phương trình bậc hai; a = 1; b = 0; c = - 4

b) x3 + 4x2 – 2 = 0: phía trên không là phương trình bậc hai

c) 2x2 + 5x = 0: đấy là phương trình bậc hai; a = 2; b = 5; c = - 5

d) 4x – 5 = 0 trên đây không là phương trình bậc hai

e) -3x2 = 0 đây là phương trình bậc hai; a = -3; b = 0; c = 0

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập 2 bài xích 3 trang 41 (1):

Giải phương trình 2x2 + 5x = 0 bằng phương pháp đặt nhân tử chung để đưa nó về phương trình tích.

Lời giải

Vậy phương trình gồm hai nghiệm

x1 = 0; x2 =(-5)/2

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 bài 3 trang 41 (2):

Giải phương trình: 3x2 – 2 = 0.

Lời giải

3x2 - 2 = 0⇔ 3x2=2 ⇔ x2 = 2/3 ⇔ x = ±√(2/3)

Vậy phương trình có hai nghiệm

x1 = √(2/3); x2 = -√(2/3)

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 bài bác 3 trang 41 (3):

Giải phương trình (x - 2)2 = 7/2 bằng cách điền vào những chỗ trống (…) trong số đẳng thức:

(x - 2)2 = 7/2 ⇔ x – 2 = … ⇔ x = …

Vậy phương trình tất cả hai nghiệm là: x1 = …, x2 = …

Lời giải

(x - 2)2 = 7/2 ⇔ x - 2 = ±√(7/2) ⇔ x = 2 ± √(7/2)

Vậy phương trình gồm hai nghiệm

x1 = 2 + √(7/2); x2 = 2 - √(7/2)

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 bài 3 trang 41 (4):

Giải phương trình: x2 – 4x + 4 = 7/2

Lời giải

x2 - 4x + 4 = 7/2 ⇔ (x - 2)2 = 7/2

⇔ x - 2 = ±√(7/2) ⇔ x = 2 ± √(7/2)

Vậy phương trình có hai nghiệm

x1 = 2 + √(7/2); x2 = 2 - √(7/2)

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 bài bác 3 trang 41 (5):

Giải phương trình: x2 – 4x = (-1)/2.

Lời giải

x2 - 4x = (-1)/2 ⇔ x2 - 4x + 4 = (-1)/2 + 4 ⇔ (x - 2)2 = 7/2

⇔ x - 2 = ±√(7/2) ⇔ x = 2±√(7/2)

Vậy phương trình tất cả hai nghiệm:

x1 = 2 + √(7/2); x2 = 2 - √(7/2)

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 bài xích 3 trang 41 (6):

Giải phương trình: 2x2 – 8x = -1

Lời giải

2x2 - 8x = -1 ⇔ x2 - 4x = (-1)/2

⇔ x2 - 4x + 4 = (-1)/2 + 4 ⇔ (x - 2)2=7/2

⇔ x - 2 = ±√(7/2) ⇔ x = 2 ±√(7/2)

Vậy phương trình bao gồm hai nghiệm:

x1 = 2 + √(7/2); x2 = 2 - √(7/2)

Bài 11 (trang 42 SGK Toán 9 Tập 2):

Đưa các phương trình sau về dạng ax2 + bx + c = 0 và chỉ còn rõ những hệ số a, b, c:

Phương pháp giải:

Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình gồm dạng: ax2 + bx + c = 0

trong đó x được gọi là ẩn; a, b, c là các hệ số với a ≠ 0.

Lời giải

a) 5x2 + 2x = 4 – x

⇔ 5x2 + 2x + x – 4 = 0

⇔ 5x2 + 3x – 4 = 0

Phương trình bậc nhì trên tất cả a = 5; b = 3; c = -4.

c) 2x2 + x - √3 = x.√3 + 1

⇔ 2x2 + x - x.√3 - √3 – 1 = 0

⇔ 2x2 + x.(1 - √3) – (√3 + 1) = 0

Phương trình bậc nhì trên có a = 2; b = 1 - √3; c = - (√3 + 1).

d) 2x2 + m2 = 2(m – 1).x

⇔ 2x2 – 2(m – 1).x + m2 = 0

Phương trình bậc nhị trên có a = 2; b = -2(m – 1); c = m2.

Bài 12 (trang 42 SGK Toán 9 Tập 2):

Giải các phương trình sau:

a) x2 – 8 = 0;

b) 5x2 – trăng tròn = 0;

c) 0,4x2 + 1 = 0

d) 2x2 + √2x = 0;

e) -0,4x2 + 1,2x = 0.

Lời giải

a) x2 – 8 = 0

⇔ x2 = 8

⇔ x = 2√2 hoặc x = -2√2.

Xem thêm: Thai 12 Tuần Nhịp Tim Thai 161 Là Con Trai Hay Con Gái, Nhịp Tim Thai 160 Lần Phút La Trai Hay Gái

Vậy phương trình bao gồm hai nghiệm x = 2√2 với x = -2√2.

b) 5x2 – trăng tròn = 0

⇔ 5x2 = 20

⇔ x2 = 4

⇔ x = 2 hoặc x = -2.

Vậy phương trình có hai nghiệm x = 2 cùng x = -2.

c) 0,4x2 + 1 = 0

⇔ 0,4x2 = -1

⇔ x2 = -10/4

Phương trình vô nghiệm vị x2 ≥ 0 với mọi x.

d) 2x2 + x√2 = 0

⇔ x.√2.(x√2 + 1) = 0

⇔ x = 0 hoặc x√2 + 1 = 0

+Nếu x√2 + 1 = 0 ⇔ x = -1/√2

Vậy phương trình có hai nghiệm x = 0 và x = -1/√2

e) -0,4x2 + 1,2x = 0

⇔ -0,4x.(x – 3) = 0

⇔ x = 0 hoặc x – 3 = 0

+Nếu x – 3 = 0 ⇔ x = 3.

Vậy phương trình có hai nghiệm x = 0 và x = 3.

Bài 13 (trang 43 SGK Toán 9 Tập 2):

Cho những phương trình:

Hãy cùng vào nhị vế của mỗi phương trình cùng một trong những thích hợp để được một phương trình mà lại vế trái thành một bình phương.

Phương pháp giải:

+ những hằng đẳng thức:

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2

(a – b)2 = a2 – 2ab + b2.

Lời giải

Bài 14 (trang 43 SGK Toán 9 Tập 2):

Hãy giải phương trình : 2x2 + 5x + 2 = 0 theo quá trình như ví dụ 3 trong bài học.

Lời giải

(Lưu ý: các phần phân tích và lý giải các bạn có thể không trình diễn vào bài bác làm)

2x2 + 5x + 2 = 0

⇔ 2x2 + 5x = -2 (Chuyển 2 quý phái vế phải)

(Tách 5/2x thành 2.x.5/4và thêm giảm (5/4)2 để vế trái thành bình phương).

Xem thêm: Lời Bài Hát Nào Chúng Ta Cùng Tập Thể Dục Buổi Sáng, Những Bài Hát Cho Bé Tập Thể Dục

Vậy phương trình bao gồm hai nghiệm x = -1/2; x = -2

Ngoài ra những em học sinh và thầy cô có thể tìm hiểu thêm nhiều tài liệu hữu ích không thiếu thốn các môn được cập nhật liên tiếp tại siêng trang của chúng tôi.

►►CLICK ngay lập tức vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về phía dẫn giải bài tập Toán lớp 9 bài 3: Phương trình bậc nhì một ẩn trang 40, 41, 42, 43 file Word, pdf trọn vẹn miễn phí!