Giải Bài 5, 6, 7, 8, 9 Trang 100 Sgk Toán Lớp 8

     

Giải bài xích tập trang 100 bài 2 Hình hộp chữ nhật (tiếp theo) sgk toán lớp 8 - tập 2. Câu 5: fan ta tô đậm hầu như cạnh tuy nhiên song và đều bằng nhau của một hình hộp chữ nhật như sinh hoạt hình 29a. Hãy thực hiện điều này đối cùng với hình 29b cùng 29c...

Bạn đang xem: Giải bài 5, 6, 7, 8, 9 trang 100 sgk toán lớp 8


Bài 5 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Người ta tô đậm số đông cạnh song song và bằng nhau của một hình hộp chữ nhật như ở hình 29a. Hãy thực hiện điều này đối với hình 29b cùng 29c.

*

Hướng dẫn :

Những cạnh tuy nhiên song và cân nhau của một hình vỏ hộp chữ nhật trên hình 29b, 29c là BC ; B’C’ ; AD ; A’D’ ; AB ; CD ; A’B’ ; C’D’

Bài 6 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

ABCD. A 1B1C1D1 là 1 trong hình lập phương (h30). Quan ngay cạnh hình và mang lại biết :

a) phần đông cạnh nào tuy nhiên song với cạnh C1C?

b) phần đông cạnh nào tuy nhiên song với canh A1D1

*

Hướng dẫn:

Những cạnh tuy nhiên song với cạnh CC1 là : AA1; BB1; DD1

Những cạnh tuy nhiên song với cạnh A1D1 là B1C1; BC; AD

Bài 7 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Một căn nhà dài 4,5m, rộng lớn 3,7m cùng cao 3,0m. Tín đồ ta mong mỏi quét vôi xà nhà và tứ bức tường. Biết rằng tổng diện tích những cửa là 5,8m2. Hãy tính diện tích s cần quét vôi

Hướng dẫn:

Diện tích trần nhà : 4,5x 3,7 = 16,65 (m2)

Diện tích xung quanh: 2(4,5 + 3,7). 3= 49,2(m2)

Diện tích rất cần được quét vôi là: 16,65 + 49,2 – 5,8 = 60,05 (m2)

Chú ý: Để tính diện tích s của 4 bức tường chắn (diện tích xung quanh) ta cần sử dụng công thức

2(a + b). C với a là chiều dài, b là chiều rộng, c là chiều cao.

Xem thêm: Tải Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Cho Sinh Viên, Mẫu Đơn Xin Miễn, Giảm Học Phí Cho Sinh Viên

Bài 8 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình 31 vẽ một phòng ở. Quan giáp hình và phân tích và lý giải vì sao:

a) Đường trực tiếp b tuy nhiên song với mp (P)?

b) Đường trực tiếp p song song cùng với sàn nhà?

*

Hướng dẫn:

a) Ta bao gồm a ⊂ (P) ;

b // (P)

còn mặt khác b không thuộc mp (P)

=> b// (P)

Ta có phường không nằm trong sàn bên và đường thẳng p tuy nhiên song với mặt đường thẳng q trong sàn nhà bắt buộc p tuy nhiên song cùng với sàn nhà.

Bài 9 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.EFGH (h32) bao gồm cạnh AB tuy vậy song với phương diện phẳng (EFGH).

Xem thêm: Hậu Quả Của Việc Chặt Phá Rừng, Những Hệ Lụy Từ Mất Rừng Ngày Càng Nghiêm Trọng

Hãy nhắc tên các cạnh khác song song với phương diện phẳng (EFGH)

Cạnh CD song song với những mặt phẳng nào?

Đường trực tiếp AH không song song với mặt phẳng (EFGH), hãy chỉ ra mặt phẳng tuy vậy song với đường thẳng đó.