Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 7

  -  

Giải bài bác tập trang 83 bài xích 1 nhị góc đối đỉnh Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 6: Vẽ hai đường thẳng giảm nhau làm thế nào để cho trong các góc tạo nên thành tất cả một góc...

Bạn đang xem: Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 7


Bài 6 trang 83 sgk toán 7 - tập 1

Vẽ hai tuyến phố thẳng cắt nhau làm sao cho trong các góc sản xuất thành bao gồm một góc (47^circ). Tính số đo những góc còn lại.

Hướng dẫn giải:

Giả sử hai đường thẳng xx" và yy" giảm nhau tại O và (widehatxOy=47^circ) (hình vẽ bên). Suy ra (widehatx"Oy"=widehatxOy=47^circ) (hai góc đối đỉnh).

(widehatxOy"=180^circ-widehatxOy=180^circ-47^circ=133^circ) (do (widehatx"Oy) và (widehatxOy") kề bù)

Và (widehatx"Oy=widehatxOy"=133^circ) (hai góc đối đỉnh).

Bài 7 trang 83 sgk toán 7 - tập 1

Ba mặt đường thẳng xx", yy", zz" cùng trải qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bởi nhau.

Hướng dẫn giải:

Trên hình vẽ, tía đường trực tiếp xx", yy", zz" cùng đi qua điểm O. Tên các cặp góc đều nhau là:

(widehatxOy=widehatx"Oy",widehatyOz=widehaty"Oz");

(widehatzOx"=widehatz"Ox,widehatxOz=widehatx"Oz");

(widehatyOx"=widehaty"Ox,widehatzOy"=widehatz"Oy);

(widehatxOx"=widehatyOy"=widehatzOz"(=180^circ)).

Bài 8 trang 83 sgk toán 7 - tập 1

Vẽ nhì góc gồm chung đỉnh và bao gồm cùng số đo là (70^circ), nhưng mà không đổi hình.

Hướng dẫn giải:

Có thể vẽ như sau:

Vẽ mặt đường thẳng xx". Bên trên x"x đem điểm O.

Xem thêm: Chẳng Thể Buông Nghĩ Tới Tâm Can Phiền Muộn, Hối Hận Khi Em Đã Yêu Anh

Vẽ góc (widehatxOy=70^circ) và (widehatx"Oy"=70^circ) (hình a).

Hoặc vẽ góc (widehatxOy=70^circ).

Từ O vẽ tia Ox" bất kỳ (không phải là tia đối của Ox, Oy).

Vẽ góc (widehatx"Oy"=70^circ) (hình b).

.

Bài 9 trang 83 sgk toán 7 - tập 1

Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x"Ay" đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên nhị góc vuông không đối đỉnh.

Hướng dẫn giải:

Hai góc vuông ko đối đỉnh là:

(widehatxOy) và (widehatx"Oy);

(widehatxOy) và (widehatxOy");

(widehatxOy") và (widehatx"Oy");

(widehatx"Oy) và (widehatx"Oy".)

Bài 10 trang 83 sgk toán 7 - tập 1

Hãy vẽ một con đường thẳng red color cắt một mặt đường thẳng greed color trên một tờ giấy (giấy vào hoặc giấy mỏng).

Xem thêm: 12 Tuổi Sinh Năm Bao Nhiêu, 12 Tuổi Là Sinh Năm Bao Nhiêu

Phải cấp tờ giấy như thế nào để minh chứng hai góc đối đỉnh thì bằng nhau?

Hướng dẫn giải:

Phải gấp tờ giấy thế nào cho tia red color trùng cùng với tia màu xanh lá cây để chứng minh hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.