Giải bài tập hóa học 8 sgk

     

Bài 5 Hóa 8: Giải bài bác nguyên tố hóa học bài bác 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang đôi mươi Hóa học tập lớp 8 chương 1.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học 8 sgk

1. Định nghĩa : nguyên tố hóa học là phần nhiều nguyên tử cùng loại, tất cả cùng số proton trong hạt nhân.

2. Kí hiệu hóa học : màn trình diễn nguyên tố là biểu diễn một nguyên tử của thành phần đó.

3. Đơn vị cacbon : theo quy ước, fan ta rước 1/12 khối lượng của một nguyên tử C làm solo vị trọng lượng nguyên tử, hotline là đơn vị chức năng cacbon.

4. Nguyên tử khối : là trọng lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Mỗi nguyên tố gồm một nguyên tử trọng lượng riêng biệt.

5. Oxi : là nguyên tố chiếm gần nửa trọng lượng vỏ trái đất.

Gợi ý giải bài xích 5 chất hóa học lớp 8 trang 20

Bài 1. Hãy ghép các câu tiếp sau đây với vừa đủ các tự hoặc nhiều từ tương xứng :

a. Đáng lẽ nói hầu hết …………….loại này, những……………..loại kia, thì trong công nghệ nói…………hóa học tập này…………hóa học tập kia.

b. Phần đông nguyên tố gồm cùng số…………..trong hạt nhân số đông là………….cùng loại, thuộc cùng một………….hóa học.

Hướng dẫn: a. Đáng lẽ nói đầy đủ nguyên tử một số loại này, hầu hết nguyên tử nhiều loại kia, thì trong công nghệ nói nguyên tố hóa học này nguyên tố hóa học kia.

b. đông đảo nguyên tố có cùng số proton trong phân tử nhân phần đông là nguyên tử cùng loại, thuộc và một nguyên tố hóa học.

Bài 2. a) Nguyên tố chất hóa học là gì ?

b) Cách biểu diễn nguyên tố. Cho ví dụ.

Giải bài 2:

a) Nguyên tố chất hóa học là đầy đủ nguyên tố cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

b) Kí hiệu hóa học trình diễn nguyên tố. Lấy ví dụ : C = 12đvC.

Bài 3. a) Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt chỉ ý gì ?

b) Hãy sử dụng chữ số với kí hiệu chất hóa học để diễn tả ý các ý sau : cha nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, tư nguyên tử natri.


Quảng cáo


Đáp án bài xích 3: a. Những cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt mang lại ta biết có hai nguyên tử cacbon, 5 nguyên tử oxi với 3 nguyên tử canxi.

Xem thêm: 15/10 Là Cung Gì ? Ngày 15 Tháng 10 Là Cung Gì

b) +Ba nguyên tử nitơ : 3 N

+Bảy nguyên tử can xi : 7 Ca

+Bốn nguyên tử natri : 4 Na.

Bài 4. Lấy bao nhiêu phần cân nặng nguyên tử cacbon làm đơn vị chức năng cacbon ? Nguyên tử khối là gì ?

Hướng dẫn: Đơn vị cacbon có trọng lượng bằng 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon.

1đvC = 1/12 C.

Nguyên tử khối là cân nặng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Bài 5. Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ nhàng hơn bao nhiêu lần đối với ?

a) Nguyên tử cacbon

b) Nguyên tử lưu giữ huỳnh


Quảng cáo


c) Nguyên tử nhôm.

*

(Xem bảng 1, trang 42/SGK)

– thân hai nguyên tử magie với cacbon, magie nặng hơn gấp hai lần nguyên tử cacbon.

– giữa nguyên tử magie và lưu huỳnh, magie nhẹ nhàng hơn nguyên tử lưu lại huỳnh, và bởi ¾ lần nguyên tử lưu lại huỳnh.

– giữa nguyên tử magie cùng nguyên tử nhôm, magie nhẹ nhàng hơn nguyên tử nhôm, và bằng 8/9 lần nguyên tử nhôm.

Bài 6. Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của X và cho thấy X nằm trong nguyên tố như thế nào ? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố đó ? (xem bảng 1 – trang 42 – SGK).

Hướng dẫn: Do nguyên tử X nặng gấp rất nhiều lần lần nguyên tử nitơ phải nguyên tử khối của X là : X = 2.14 = 28 (đvC)

Nguyên tử X tất cả nguyên tử khối bằng 28. Vậy nguyên tử X là Silic.

Kí hiệu hóa học là Si.

Bài 7. a) Theo giá chỉ trị cân nặng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài bác học, hãy tính coi :

Một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam ?

b) trọng lượng tính bởi gam của nguyên tử nhôm là A, B, C giỏi D ?

A. 5,342.10-23 g B. 6,023.10-23 g

C. 4,482.1023 g D.3,990.10-23 g.

(Hãy chọn lời giải đúng, tính cùng ghi vào vở bài xích tập).

Bài làm: a) Ta bao gồm : C = 12 đvC = 1,9926.10-23 (g)

=> 1 đvC = (1,9926.10-23)/12 ≈ 1,66.10-24 (g).

Xem thêm: Soạn Bài Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân Ta Hay, Ngắn Gọn, Soạn Bài Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân Ta

b) trọng lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là :

mAl = 27 đvC = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)

Đáp án C.

Bài 8. Nhận xét tiếp sau đây gồm nhị ý : “Nguyên tử đơtêri thuộc thuộc nguyên tố hóa học với nguyên tử hiđro vì chúng đều có một proton trong hạt nhân”. Mang đến sơ trang bị thành phần cấu trúc của hai nguyên tử như hình mẫu vẽ bên: