Giải bài tập hóa học 8 sbt

     

Bài 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7 trang 28 SBT hóa học 8

Bài 21.1 trang 28 sách bài tập Hóa 8: Đốt cháy hoàn toàn 0,24g magie (Mg) trong ko khí, tín đồ ta thu được 0,4g magie oxit. Em hãy tìm công thức hóa học đơn giản của magie oxit.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học 8 sbt

Lời giải:

*

Vậy trong một phân tử hợp chất tất cả 0,01 mol nguyên tử Mg; 0,01 mol nguyên tử O. Tức là 1 mol nguyên tử Mg kết phù hợp với 1 mol nguyên tử O.

→ cách làm hóa học đơn giản và dễ dàng của magie oxit là: MgO.

Bài 21.2 trang 28 sách bài tập Hóa 8: Biết 4g thủy ngân (Hg) kết hợp với clo tạo thành 5,42g thủy ngân clorua. Em hãy cho biết thêm công thức hóa học đơn giản và dễ dàng của thủy ngân clorua. Cho thấy Hg = 200.

Lời giải:

*

Vậy 0,02 mol nguyên tử Hg kết hợp với 0,04 mol nguyên tử Cl.

Suy ra 1 mol nguyên tử Hg kết phù hợp với 2 mol nguyên tử Cl.

→ công thức của thủy ngân clorua: HgCl2.

Bài 21.3 trang 28 sách bài xích tập Hóa 8: Một loại oxi sắt gồm thành phần là: 7 phần khối lượng sắt kết hợp với 3 phần trọng lượng oxi. Em hãy mang lại biết:

a) công thức phân tử của oxit sắt, biết bí quyết phân tử cũng chính là công thức 1-1 giản.

b) trọng lượng mol của oxit sắt kiếm được ở trên.

Lời giải:

a) mang sử cân nặng oxit là 10g ⇒ mFe = 7g ; mO = 3g

*

Vậy: 0,125 mol nguyên tử sắt kết phù hợp với 0,1875 mol nguyên tử O.

Suy ra 2 mol nguyên tử sắt kết phù hợp với 3 mol nguyên tử O (vì số nguyên tử luôn luôn là số nguyên).

→ cách làm hóa học dễ dàng và đơn giản của oxit fe là: Fe2O3.

b) cân nặng mol của Fe2O3: ( 56.2) + (16.3) = 160(g).;

Bài 21.4 trang 28 sách bài xích tập Hóa 8: Một hợp chất khí có thành phần tỷ lệ theo khối lượng là 82,35% N với 17,65% H. Em hãy mang đến biết:

a) cách làm hóa học tập của hợp chất. Biết hòa hợp chất này còn có tỉ khối đối với khí hidro là 8,5.

b) Số mol nguyên tử của nguyên tố có trong 0,5 mol thích hợp chất.

Lời giải:

*

Khối lượng của nito trong 1 mol phù hợp chất:

*

Khối lượng của hidro trong 1 mol hợp chất:

*

Vậy trong hợp chất có một mol nguyên tử N với 3 mol nguyên tử H.

→ bí quyết hóa học đơn giản và dễ dàng của hợp chất là NH3.

b) vào 0,5 mol NH3 có: 0,5 mol nguyên tử N

0,5 x 3 = 1,5 mol nguyên tử H.

Bài 21.5 trang 28 sách bài tập Hóa 8: Phân đạm ure gồm công thức chất hóa học là CO(NH2)2. Hãy xác định:

a) trọng lượng mol phân tử của ure.

Xem thêm: Thành Ngữ Tục Ngữ: Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ Dừa Là Gì? Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ Dừa

b) Thành phần tỷ lệ (theo khối lượng) các nguyên tố trong phân đạm ure.

c) trong 2 mol phân tử ure gồm bao nhiêu mol nguyên tử của mỗi nguyên tố.

Lời giải:

a) MCO(NH2)2 = 12 + 16 + 2.(14 + 2.1) = 60(g)

b) nguyên tố % những nguyên tố trong ure:

*

%H = 100-(%C + %O + %N) = 100- ( 20 + 26,7 + 46,7) = 6,6%

c) vào 2 mol phân tử CO(NH2)2 có:

Nguyên tố C: 2 x 1 = 2 mol nguyên tử C.

Nguyên tố O: 2 x 1 = 2 mol nguyên tử O.

Nguyên tố N: 2 x 2 = 4 mol nguyên tử N.

Nguyên tố H: 2 x 4 = 8 mol nguyên tử H.

Bài 21.6 trang 28 sách bài bác tập Hóa 8: gồm có chất sau:

32g Fe2O3 ; 0,125g mol PbO; 28g CuO.

Hãy đến biết:

a) khối lượng của mỗi kim loại co một trong những lượng hóa học đã cho.

b) Thành phần xác suất (Theo khối lượng) mỗi nguyên tố có trong mỗi hợp chất trên.

Lời giải:

*

Cứ 1 mol Fe2O3 có 2 mol Fe

Vậy 0,2 mol Fe2O3 tất cả x? mol Fe

*

- vào 0,125 mol phân tử PbO có 0,125 mol nguyên tử Pb.

Khối lượng của Pb = mPb = nPb.MPb = 0,125.207 = 25,875(g)

*

Trong 0,35 mol phân tử CuO gồm 0,35 mol nguyên tử Cu.

Khối lượng của nguyên tử Cu: MCu = nCu.MCu = 0,35.6 = 22,4(g)

*

Bài 21.7 trang 28 sách bài bác tập Hóa 8: Đốt nóng tất cả hổn hợp bột magie cùng lưu huỳnh, chiếm được hợp chất là magie sunfua. Biết 2 thành phần kết hợp với nhau theo tỉ lệ trọng lượng là 3 phần magie cùng với 4 phần giữ huỳnh.

a) Tìm công thức hóa học đơn giản dễ dàng của magie sunfua.

b) Trộn 8g magie vơi 8g lưu hoàng rồi đốt nóng. Hãy cho thấy thành phần và trọng lượng các hóa học sau phản nghịch ứng.

A. 7g magie sunfua. B. 7g magie sunfua và 8g lưu giữ huỳnh.

C. 16g magie sunfua. D. 14g Magie sunfua với 2g magie.

Xem thêm: Soạn Bài Bố Cục Trong Văn Bản Ngắn Gọn, Soạn Văn Bài: Bố Cục Trong Văn Bản

Lời giải:

Giả sử hợp hóa học có khối lượng 7g → mMg = 3g ; mS = 4g

*

Vậy trong hòa hợp chất: 0,125 mol nguyên tử Mg và 0,125 mol nguyên tử S. Có nghĩa là 1 mol nguyên tử Mg kết phù hợp với 1 mol nguyên tử S.