Giải Bài Tập Hóa 9 Sgk

     

– bắt tắt kỹ năng và kiến thức và khuyên bảo giải bài bác tập bài bác 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 51 SGK Hóa lớp 9: đặc điểm hóa học của kim loại.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 9 sgk

1. Tính năng với phi kim

a) tính năng với oxi: đa số kim các loại (trừ Au, Pt, Ag,…) tác dụng với oxi ở nhiệt độ thường hoặc ánh sáng cao, sinh sản thành oxit.

b) chức năng với phi kim khác (Cl.,, S,…): nhiều kim loại chức năng với nhiều phi kim, sản xuất thành muối.

2. Chức năng với hỗn hợp axit

Nhiều kim loại chức năng với dung dịch axit (HCl,…) tạo thành muối và H2.

3. Công dụng với dung dịch muối

Kim lọại hoạt dộng dũng mạnh hơn (trừ Na, K, Ba,…) tính năng với muối bột của kim loại yếu hơn, tạo ra thành muối hạt và kim loại mới.

Giải bài SGK bài bác 16 Hóa Lớp 9 trang 51

Bài 1: Kim loại tất cả những đặc điểm hoá học nào ? đem thí dụ cùng viết các phương trinh hoá học tập minh hoạ với kim loại magie.

Các em tìm hiểu thêm phần triết lý ở mục A phía trên.

Xem thêm: Công Thức Hóa Học, Sản Xuất Và Điều Chế Cao Su Buna Là Polime Gì

Bài 2 Hãy viết những phương trình hoá học theo các sơ trang bị phản ứng sau đây :

a) …… + HCl —> MgCl2 + H2;

b) …… + AgNO3 —> Cu(NO3)2 + Ag;

c) …… + ……. —> ZnO;

d) ….. + Cl2 —> CuCl2

e) ….. + S —> K2 S.

Giải bài bác 2: Hãy viết những phương trình hoá học tập theo những sơ thiết bị phản ứng dưới đây :

a) Mg + 2HCl —> MgCl2 + H2↑;

b) Cu + 2AgNO3 —> Cu(NO3)2 + 2Ag↓;

c) 2Zn + O2 —>t0 2ZnO;

d) Cu + Cl2 —>t0 CuCl2


Quảng cáo


e) 2K + S —> K2 S t0

Bài 3. (Trang 51): Viết những phương trình hoá học của các phản ứng xẩy ra giữa những cặp chất sau đây:

a) Kẽm + Axit sunturic loãng ; b) Kẽm + Dung dịch bội bạc nitrat;

c) Natri + lưu hoàng ; d) canxi + Clo.

Giải bài 3:

a) Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2 ↑

b) Zn + 2AgNO3 -> Zn(NO3)2 + 2Ag ↓

c) 2Na + S -> Na2S

d) Ca + Cl2 -> CaCl2

Bài 4: Dựa vào đặc điểm hoá học tập của kim loại, hãy viết các phương trình hoá học trình diễn các biến đổi sau phía trên :

*

Giải bài 4:


Quảng cáo


Có thể có những PTHH sau:

1) Mg + Cl2 —>t0 MgCl2

2) 2Mg + O2 —>t0 2MgO

3) Mg + H2SO4 —> MgSO4 + H2 ↑

4) Mg + Cu(NO3)2 —> Mg(NO3)2 + Cu ↓

5) Mg + S —>t0 MgS

Bài 5: Dự đoán hiện tượng lạ và viết phương trình hoá học khi:

a) Đốt dây sắt trong khí clo.

b) cho một đinh fe vào ống thử đựng hỗn hợp CuCl2.

c) cho 1 viên kẽm vào dung dịch CuS04.

Giải: a) sương màu nâu đỏ tạo nên thành: 2Fe + 3Cl2 —>t0 2FeCl3

b) dung dịch CuCl2 —> FeCl2 + Cu ↓

c) hỗn hợp CuSO4 nhạt màu, kim loại red color bám xung quanh viên kẽm: Zn + CuSO4 —> ZnSO4 + Cu ↓

Bài 6 trang 51 hóa 9: Ngâm một lá kẽm trong 20 g dung dịch muối đồng sunfat 10% cho tới khi kẽm không tan được nữa. Tính khối lượng kẽm đang phản ứng với dung dịch trên cùng nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp sau phản bội ứng.

Xem thêm: Trường Tiểu Học Đinh Bộ Lĩnh Đà Nẵng, Trường Tiểu Học Đinh Bộ Lĩnh

Giải bài 6:

Ta có: mCuSO4 = 20.0,1 = 2(g)

=> nCuSO4 = 0,0125 (mol)

PTHH: Zn + CuSO4 —> ZnSO4 + Cu ↓

1 mol 1 mol 1 mol

0,0125 mol 0,0125 mol 0,0125 mol

=> mZn = n.M = 0,0125. 65 = 0,81 (g)

mZnSO4 = n.M = 0,0125. 161= 2,01 (g)

m dd sau pư = mddCuSO4 + mZn – m Cu giải phóng

Nồng độ % hỗn hợp ZnSO4 là: C% = (2,01/20).100% = 10,05 (%)

Bài 7: Ngâm một lá đồng trong trăng tròn ml dung dịch bạc đãi nitrat cho tới khi đồng cấp thiết tan thêm được nữa. Rước lá đồng ra, cọ nhẹ, có tác dụng khô và cân nặng thì thấy cân nặng lá đồng tăng thêm 1,52 g. Hãy xác định nổng độ mol của dung dịch tệ bạc nitrat đã dùng (giả thiết toàn cục lượng bạc bẽo giải phóng dính hết vào lá đồng).