Giải Bài 35 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 25

     

Học kì một, số học sinh xuất sắc của lớp(8A) bằng(dfrac18) số học viên cả lớp. Sang học kì hai, tất cả thêm(3) chúng ta phấn đấu trở thànhhọc sinh giỏinữa, vì thế số học sinh tốt bằng (20)% số học viên cả lớp. Hỏi lớp(8A) có bao nhiêu học sinh?
Bạn đang xem: Giải bài 35 sgk toán 8 tập 2 trang 25

Hướng dẫn: Các cách giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình:

Bước 1: Lập phương trình

- lựa chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số:

- Biểu diễn những đại lượng không biết theo ẩn và các đại lượng sẽ biết

- Lập phương trình biểu lộ mỗi liên hệ giữa chúng

Bước 2: Giải phương trình

Bước 3: Trả lời: soát sổ xem trong những nghiệm của phương trình, nghiệm nào vừa lòng điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

Gọi số học sinh cả lớp là(x) (học sinh), ((x in mathbb Z,, x > 0))Khi kia học sinh giỏi lớp(8A) ở học kì( I) là(dfrac18x = dfracx8) với ở học tập kì nhị là(dfracx8 + 3.)Theo đề bài xích ta bao gồm phương trình:(dfracx8 + 3 = dfrac20100x)Giải phương trình:(dfracx8 + 3 = dfrac20100x)(Leftrightarrow dfracx8 - dfrac20x100 = -3)(Leftrightarrow dfrac25x200 - dfrac40x200 = dfrac-600200)(Leftrightarrow 25x - 40x = -600)(Leftrightarrow -15x = -600)(Leftrightarrow x = 40)(nhận)Vậy lớp(8A) có(40) học tập sinh.


Xem video clip bài giảng và có tác dụng thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này để học tốt hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài tập bài bác 6: Giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình khác • Giải bài bác 34 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 2 chủng loại số của một phân... • Giải bài xích 35 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 2 học tập kì một, số học... • Giải bài bác 36 trang 26 – SGK Toán lớp 8 tập 2 (Bài toán nói tới cuộc...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp rất nhiều - Hình học tập 8
bài trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
• Giải bài xích 34 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 35 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 36 trang 26 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đông đảo
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6


Xem thêm: Những Điểm Bản Thân Cần Khắc Phục Trong Cv Xin Việc, Hướng Dẫn Trình Bày Điểm Mạnh Của Bản Thân

Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn thứ Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Tạo Chữ - 540 Chữ Cái Ý Tưởng

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12