GAME TRÍ TUỆ: TRIỆU PHÚ TIẾNG ANH CỦA LANGUAGE LINK ACADEMIC

     

Bạn đang xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và sở hữu ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (1.43 MB, 48 trang )
Bạn đang xem: Game trí tuệ: triệu phú tiếng anh của language link academic

♦♦♦♦♦200100MILLIONAIRE SCOREBOARD$1 MILLION$16,000$8,000$4,000$500,000$2,000$250,000$1,000$125,000$500
$64,000$300$32,000$200Click the $ for questions$100Song Hye Kyo is from Korea…….isKoreanClick on the letter of the correct answer A:HeC: She B: I D:They$100 Question
INCORRECT!TRY AGAIN!Correct!SCORE$100Click on the money bagto return lớn the scoreboardI have……english bookClick on the letter of the correct answer A:two C:is B:a D:
an$200 QuestionINCORRECT!TRY AGAIN!Correct!SCORE$200Click on the money bagto return khổng lồ the scoreboardThis is LisaClick on the letter of the correct answer A: See you later B: C: D:Yes, I am
Thank youNice lớn meetyou. I’m Mary$300 QuestionINCORRECT!TRY AGAIN!Correct!SCORE$300Click on the money bagto return khổng lồ the scoreboardOdd one outA-Brazil B- trung quốc C-Spain DColombianClick on the letter of the correct answer A:C B:
B C:D D:A$500 QuestionINCORRECT!TRY AGAIN!Correct!SCORE$500Click on the money bagto return lớn the scoreboardHere you arethank you……………….
Click on the letter of the correct answer A: C:okno I can’tyou’rewelcome B: D:$1,000 QuestionsureINCORRECT!TRY AGAIN!Correct!SCORE$1,000
Click on the money bagto return lớn the scoreboardListen! I have ….good news foryou.Click on the letter of the correct answer A: C:an B:atwo D:some$2,000 QuestionINCORRECT!TRY AGAIN!


Xem thêm: Các Mẫu Chữ Ký Tên Ngọc Đẹp ❤️Bộ 1001 Mẫu Chữ Ký Đẹp Tên Ngọc

Correct!SCORE$2,000Click on the money bagto return khổng lồ the scoreboardThere are seven days in a …………Click on the letter of the correct answer A: C:hourmonth B:week D:year$4,000 QuestionINCORRECT!
TRY AGAIN!Correct!SCORE$4,000Click on the money bagto return to the scoreboardWhat does she look like?She is…………Click on the letter of the correct answerA: tall & thinB: fat and shortC: ugly & thinD: old & cute$8,000 Question


*
AI LA TRIEU PHU 16 769 3
*
ai là tỷ phú 4 929 6
*
AI LA TRIEU PHU 26 959 8
*
ai la trieu phu đến let""""s go 4 48 614 6
*
tư liệu BÁO CÁO "XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GAMESHOW MÔ PHỎNG CHƯƠNG TRÌNH “AI LÀ TRIỆU PHÚ” " ppt 4 1 trăng tròn
*
LẬP TRÌNH TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG game Ai Là triệu phú 23 3 14


Xem thêm: 20+ Bài Văn Tả Dòng Sông Quê Em Ấn Tượng Nhất, Lãng Mạn Nhất, Lãng Mạn Nhất

(1.7 MB - 48 trang) - game Ppt Ai là đại gia tiếng Anh Whos milionare? hay, lựa chọn lọc, bao gồm hiệu ứng âm nhạc