Everyone chia số ít hay nhiều

     

1. Every dùng với danh từ bỏ số ítEvery là 1 từ hạn định. Ta thường được sử dụng nó trước 1 danh từ số ít, giả dụ danh từ đó đóng phương châm là công ty ngữ thì động từ theo sau cũng phân tách số ít.Ví dụ:I see her every day. (Tớ gặp cô ấy từng ngày.)KHÔNG DÙNG: Isee her every days. Every room is being used. (Mọi phòng phần lớn đã có tín đồ ở.)KHÔNG DÙNG:Every room arebeing used.

Bạn đang xem: Everyone chia số ít hay nhiều

2. Biện pháp dùng every one ofTa thường dùng every one of + đại từ hoặc từ bỏ hạn định (như my, the, this, these...) . Đại từ bỏ hoặc danh từ luôn ở dạng số nhiều, mặc dù động từ phân chia ở số ít.

Xem thêm: Lời Bài Hát Anh Ơi Em Làm Gì Sai Sao Anh Nỡ Buông Câu Dừng Lại

every one of us/you/them + rượu cồn từ số ítevery one of the/this/these/my + danh từ bỏ số các + đụng từ số ítVí dụ:His books are wonderful. I've read every one of them. (Những cuốn sách của ông ấy thật tuyệt vời. Tớ sẽ đọc toàn bộ các cuốn.)Every one of the children was crying. (Tất cả số đông trẻ đều đang khóc.)

3. Every one đứng một mìnhTa hoàn toàn có thể lược bỏ danh từ, chỉ dùng every one đứng một mình khi câu đang rõ nghĩa.Ví dụ:His books are great. Every one's worth reading. (Những cuốn sách của ông ấy thật xuất xắc vời. Từng cuốn sách gần như đáng đọc.)

4. Every vào câu tủ địnhTrong câu phủ định, ta hay sử dụng not every.Ví dụ:Not every kind of bird can fly. (Không phải toàn bộ các loài chim hầu hết biết bay.)Thường dùng hơn so với: Every kind of bird cannot fly.5. Đại từ với tính từ sở hữu sửa chữa thay thế cho everyKhi trong câu tất cả đại từ bỏ hoặc tính từ thu được dùng để thay thế sửa chữa cho every (one), thì đại từ/tính từ sở hữu này có thể dùng sinh sống dạng số ít (trang trọng hơn) hoặc những (thân mật hơn).Ví dụ:Every person made his/her own travel arrangements. (Mọi người đều tự bố trí việc chuyên chở cho phiên bản thân mình.)Every person made their own travel arrangements. (Mọi bạn đều tự sắp xếp việc đi lại cho bản thân mình.)I told every single student what I thought of him/her/them. (Tôi nói đến từng sinh viên biết đông đảo gì tôi nghĩ về họ.)Tuy nhiên, lúc đề cập mang lại thứ nhưng mà có liên quan tới toàn bộ các thành viên trong một nhóm, thì ta bắt buộc dùng đại từ/tính tự sở hữu thay thế ở dạng số nhiều.Ví dụ:When every passenger's ticket had been checked, the door opened & they all got in. (Khi vé của mọi quý khách được đánh giá xong, cửa liền xuất hiện thêm và toàn cục hành khách lên xe.)6. Khi every đi cùng với danh từ số nhiềuTa rất có thể dùng every trước danh từ bỏ số nhiều lúc đề cập đến hơn cả độ thường xuyên xuyên.I see her every few days. (Tớ chạm chán cô ấy vài ngày 1 lần.)There's a meeting every six weeks. (Cuộc họp được tổ chức triển khai 6 mon một lần.)She had lớn stop and rest every two or three steps. (Cô ấy rất cần được dừng và nghỉ chân cứ sau 2 hoặc 3 bước.)

7. Everyone cùng EverythingEverybody, everyone, everything, cùng everywhere cũng được dùng với rượu cồn từ số ít, tương tự như every.Ví dụ:Everybody has gone home. (Mọi tín đồ đều về đơn vị rồi.)KHÔNG DÙNG: Everybody have gone home.

Xem thêm: Đối Xứng Trục Giải Bài Tập Toán Hình 8 Hình Học Tập 1 (Trang 87, 88, 89)

Everything I lượt thích is illegal, immoral, or fattening. (Những thứ mà tớ say mê nếu chưa hẳn bị cấm, là vật dụng vôđạo đức thì cũng là thứ rất dễ khiến cho béo.)I found that everywhere is booked up. (Tớ phát hiện ra các nơi hầu như được đặt nơi hết rồi.)Khi dùng đại từ bỏ hoặc tính từ tải để thay thế sửa chữa cho everybody/everyone thì ta có thể dùng số không nhiều (trang trọng hơn) hoặc số nhiều (thân mật hơn). Đôi lúc chỉ hoàn toàn có thể dùng số những để nghĩa câu hợp lý hơn.Ví dụ:Has everybody got his or her ticket? (Mọi người có vé chưa?) => trọng thể hơnHas everybody got their ticket? (Mọi người dân có vé chưa?) => thân mật và gần gũi hơnWhen everybody had finished eating, the waiter took away their plates. (Khi hầu hết người nạp năng lượng xong, phục vụ bàndọn các chiếc đĩa đi.)KHÔNG DÙNG:When everybody had finished eating, the waiter took away his or her plates.

Lưu ý everyone (mọi người) không thuộc nghĩa cùng với every one (có thể cần sử dụng cho toàn bộ cơ thể và vật)

8. Everyday và every dayEveryday là tính tự với nghĩa "hàng ngày". Còn every day là trạng ngữ chỉ thời gian.Ví dụ:In everyday life, you don't often find an elephant in a supermarket. (Trong cuộc sống hàng ngày, hi hữu khi cậu mới có thể thấy 1 nhỏ voi ở vô cùng thị.)You don't see elephants every day. (Cậu ko được nhận thấy voi từng ngày đâu.)9. Các cụm từ thường gặpLưu ý những cụm thường gặp với every sau:-every single (từng, mỗi..)Ví dụ:She visits her mother every single day. (Cô ấy đến thăm bà bầu mỗi ngày.)

-every other (cách 2...1 lần)Ví dụ:We meet every other Tuesday. (Chúng tớ chạm chán nhau cứ cách 2 thứ ba 1 lần.)-every so often, every & then (thi thoảng)Ví dụ:We go out for a drink together every so often/every and then. (Chúng tớ thi thoảng gồm đi uống với nhau.)