English 9 Unit 4: Learning A Foreign Language

     

Unit 4. Learning a New Language - học tập một nước ngoài ngữ

6. WRITE (Trả lời câu hỏi trang 37 SGK giờ anh 9)

A letter of inquiry is a for information or actio . In all formal letters, you must include the addresses of the witer and the recipient./ (Thư hỏi thông tin là 1 lá thư yêu cầu đưa tin hay một sự việc. Trong tất cả các thư trang trọng, các bạn phải gắn kèm add người viết và bạn nhận)

*

Hướng dẫn dịch:

25 Lê Duẩn, Quận 1

Thành phố hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 17 tháng 04 năm 2003

Kính thưa ông,

Tôi thấy mẫu mã quảng cáo của quý ngôi trường trên đưa tin Tức việt nam số ra ngày hôm nay.

Bạn đang xem: English 9 unit 4: learning a foreign language

Tôi để ý đến việc học tiếng Việt và tôi hy vọng biết một số trong những thông tin về trường.

Tôi nói được một chút tiếng Việt nhưng mà tôi mong mỏi học đọc với viết. Ông có thể gởi thông tin chi tiết về các khóa học và ngân sách học phí cho tôi được không? Tôi hoàn toàn có thể làm soát sổ vấn đáp nếu yêu cầu thiết.

Mong hóng tin ông.

Kính kính chào ông,

John Robinson.

a) Read this letter./(Đọc lá thư này.)

b) Read the advertisements in exercise 5. READ again. Choose one of the schools you want khổng lồ attend khổng lồ improve your English. Write a letter of inquiry lớn the institution requesting far more information Cibuut the courses và fees. Follow the Outline below. / (Đọc quảng cáo trong phần 5. ĐỌC một đợt nữa. Lựa chọn 1 trong gần như trường bạn muốn theo học tập để nâng cấp tiếng Anh của bạn. Viết thư yêu cầu cho tổ chức để yêu cầu nhiều thông tin về những khóa học và lệ phí. Tiến hành theo dàn bài dưới đây.)

OUTLINE

Introduction:

- Say how you come khổng lồ know about the Institution (advertisement on newspaper / watch on TV)

- Express your interest (want to know more information)

Request:

- State how good your English is; exactly what kind of information you want

Further information: Say you are ready lớn supply more information about your English / study (record of study) if necessary.

Conclusion: end with a polite closing

Hướng dẫn dịch:

DÀN BÀI

Giới thiệu: Hãy nói làm biện pháp nào chúng ta biết về tổ chức triển khai (quảng cáo bên trên báo/ xem trên tivi); biểu lộ sự quan tâm của doanh nghiệp (muốn biết nhiều thông tin hơn).

Yêu cầu: Nói tiếng Anh của người sử dụng như vậy nào; loại thông tin gì bạn có nhu cầu biết.

Kết luận: chấm dứt với lời kết định kỳ sự.

Lời giải:

Dear Sir/ Madam,

I saw your institution’s advertisement in today’s local newspaper.

I am interested in learning English và I would lượt thích some more information about your school.

I can speak a little English, but I want lớn learn to lớn speak more fluently and write well. Could you please send me details of the courses and the fees?

I look forward lớn hearing from you.

Sincerely yours,

Robert Johnson.

Chú ý: Phần thông tin được gạch chân học sinh rất có thể thay cầm để tương xứng theo ý mình.

Hướng dẫn dịch:

Kính thưa Ông/ Bà,

Tôi vẫn thấy bài xích quảng cáo của học viện trên tờ báo địa phương số ra hôm nay.

Tôi ham mê học giờ đồng hồ Anh và tôi hy vọng biết thêm thông tin về ngôi trường của ông/ bà.

Xem thêm: Cách Viết Chữ E Hoa Cỡ Nhỏ, Tập Viết: Luyện Viết Chữ Hoa Ê

Tôi nói theo cách khác một chút giờ Anh, cơ mà tôi ước ao học nói giữ loát và viết tốt. Ông/ Bà có thể gửi mang đến tôi chi tiết về khóa đào tạo và huấn luyện và học phí được không?

Tôi mong chờ phản hồi trường đoản cú Ông/ Bà.

Kính thư,

Rober Johnson.

Gợi ý 1:

Dear Mr Varquez,

I know about your language center through one of my friend who is studying in your institution now. His name is Tuan.

I love learning English và watching English movies & I need khổng lồ study English to have more promotion opportunities in the future so I would lượt thích some more information about your English center such as: Time of class, place, & time to start và some general information about our teacher.

I can speak & write just some basic English words so I want to learn lớn speak more fluently and write well especially speaking with foreigners. Could you please tell me more the courses and fees?

I’m looking forward to hearing from you.

Sincerely yours,

Steve Roger.

Hướng dẫn dịch

Kính gửi ông/bà,

Tôi biết đến trung vai trung phong của ông/bà qua giữa những người chúng ta của tôi hiện nay đang là học viên của trung tâm. Thương hiệu anh ấy là Tuấn.

Tôi yêu dấu học giờ đồng hồ Anh với xem những bộ phim truyền hình Tiếng Anh và tôi rất cần phải học giờ Anh để có nhiều thời cơ thăng tiến rộng trong tương lai chính vì như vậy tôi muốn được biết thêm một trong những thong tin về ngôi trường của ông/bà như: giờ của lớp học, địa điểm, thời gian bước đầu và một vài tin tức chung về gia sư của chúng tôi.

Tôi nói theo cách khác và viết một chút ít Tiếng Anh, chỉ đầy đủ từ ngữ cơ bạn dạng vì ráng tôi hy vọng học thêm về tài năng nói mang lại trôi chảy cùng viết tốt nhất là được nói với những người nước ngoài. Ông/bà hoàn toàn có thể gửi cho tôi chi tiết về khóa học cũng giống như học mức giá được không?

Tôi mong muốn nhận được phúc đáp từ ông/bà.

Kính thư,

Steve Roger

Gợi ý 2:

Dear Mrs Hoa,

I saw your institution’s advertisement on the Internet and I thought your teaching way is very effective & suitable for me.

I love learning English especially listening lớn English songs và I also need khổng lồ study English khổng lồ study abroad in the future so I would like some more information about your school such as: Time of class, place, & time khổng lồ start and some general information about our teacher.

I’m a beginner in studying English và I can speak a little English so I want lớn learn 4 English skills include: Writing, Speaking, Listening and Reading. Could you please give me more details of the courses & fees?

I hope we can make an arrangement for a meeting. I’m waiting for your reply. Write lớn me soon.

Sincerely yours,

Tom Holland.

Hướng dẫn dịch:

Kính gởi ông/bà,

Tôi nhìn thấy quảng cáo của trung trung khu của ông/bà bên trên Internet cùng tôi nghĩ cách thức dạy của trung trung tâm rất công dụng và phù hợp với tôi.

Xem thêm: Ví Dụ Về Tiến Hóa Xã Hội - Lý Thuyết Tiến Hóa Xã Hội:

Tôi mến mộ học giờ đồng hồ Anh đặc biệt là nghe những bài xích hát bằng Tiếng Anh cùng tôi cũng cần được học giờ đồng hồ Anh để rất có thể đi du học tập trong tương lai vì thế tôi muốn theo thông tin được biết thêm một trong những thong tin về trường của ông/bà như: tiếng của lớp học, địa điểm, thời gian ban đầu và một vài thông tin chung về cô giáo của chúng tôi.

Tôi là 1 người bắt đầu băt đầu học tiếng anh tôi chỉ có thể nói rằng một chút tiếng Anh, chính vì thế tôi ước ao học thêm về 4 năng lực bao gồm: Viết, Nói, Nghe, Đọc. Ông/bà hoàn toàn có thể gửi đến tôi cụ thể về khóa học tương tự như học giá thành được không?