Unit 1 grade 11: the generation gap

     

Phần listening hướng dẫn biện pháp làm bài bác nghe với chủ thể tình bạn - một khía cạnh quan trọng đặc biệt trong cuộc sống đời thường của mỗi người. Bài viết cung cấp những từ vựng, cấu tạo cần xem xét cũng như lưu ý giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.


*

I.Từ vựng

Rumour: tin đồnSorrows: nỗi buồnPursuit: mục tiêu theo đuổiPleasures: niềm vuiExist: tồn tại

II. Cấu trúc cần lưu ý

III.Hướng dẫn giải bài bác tập

1. Before you listen

Work in pairs.Ask & answer the followinii questions (Làm việc theo cặp. Hỏi và vấn đáp các thắc mắc sau trên đây .)

1. Who is your best friend? tín đồ bạn xuất sắc nhất của doanh nghiệp là ai?- My best friend is……2. How did you happen to meet him or her? Làm cố kỉnh nào bạn gặp gỡ bạn ấy? — I met him/ her when I ...3. How long have vou known each other? các hạn biết nhau được bao lâu rồi?- We have known each other for... /since...4. What qualities do you admire in your best friend? các bạn cảm phục phẩm chất gì sinh sống người bạn của mình? - I admire him/ her because he/ she is helpful, unselfish, truthful, reliable, etc.

Bạn đang xem: Unit 1 grade 11: the generation gap

2. While you listen

You will hear Lan & Lona talk about their best friends. Listen to lớn their talks và then vày the tasks that follow. (Bạn đã nghe Lan và Long nói về những bạn bạn tốt nhấtcủa họ. Hãy nghe cuộc thủ thỉ của họ và làm các bài tập theo sau.)

Tapescript: Dưới đây là nội dung bài bác nghe

Lan’s talk

My best triend is Ha. We’ve been friends for a long time. We used to lớn live in Nguyen Cong Tru Residential in Hanoi. Her family moved khổng lồ Haiphong in 1985. It is said that Haiphong people are cold, but Ha is really, really friendly. I started to set to know her when I was going on a two-day trip lớn Doson last year & I didn’t know anybody there. I gave Ha a ring & she was so friendly, she said, “Oh, I’ll come khổng lồ visit you.” So she rode on her motorbike to Doson & twenty minutes later she was there. She stayed with me for two days. She happened to know a lot of people there, so she introduced me around, và we’ve been best friends ever since.

Long’s talk

My best friend is Minh. We met in college. I was there singing & Minh was a guitarist. So we worked together a lot. Minh has a great sense of humour, he’s very very funny, và that’s one of my favourite things about him. And over the years. We have been through good times & bad times with each other, và that’s one of the thines I lượt thích best about him. & we have a lot of the same interests. We like to go to lớn plays and movies together. But when we’re going through a rough time, he’s really a good friend, và he’s a very good listener, & he always helped me through

Task 1.Listen & decide whether the statements are true (T) or false (F). (Hãy nghe cùng quyết định các câu sau đúng hay sai.)

Lan’s Talk

1. Ha và Lan shared an apartment in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hanoi. (Hà và Lan đã từng có lần sống thông thường trong một căn hộ ở trong khu cư dân Nguyễn Công Trứ làm việc Hà Nội)

F

2. Lan thinks that Haiphong people are unfriendly.( Lan cho rằng người hải phòng thì không thân thiện)

F

3. Lan spent two days in bởi Son.( Lan đã từng qua hai ngày làm việc Đồ Sơn)

4. Ha took Lan to bởi Son on her motorbike.( Hà chở Lan đi Đồ Sơn bởi xe lắp thêm của mình)

T

4. Ha took Lan to vày Son on her motorbike.( Hà chở Lan đi Đồ Sơn bằng xe sản phẩm của mình)

F

5. Ha introduced Lan lớn a number of her friends there.(Hà ra mắt Lan cho 1 số bằng hữu của cô ấy nghỉ ngơi đó)

T

6. Ha and Lan have become friends since Lan’s trip to vị Son. (Hà và Lan đang trở thành bạn của nhau nói từ chuyến du ngoạn Đồ tô của Lan)

F

Long’s Talk

1. Minh and Long have been friends since school.(Minh cùng Long là bằng hữu kể từ lúc còn học phổ thông)

F

2.Long was a guitarist.( Long là 1 trong những tay chơi đàn ghi-ta)

F

3. Long loves Minh’s sense of humour.( Long mê thích tính vui nhộn của Minh)

T

4. They have a lot of things in common.( Họ có tương đối nhiều điểm như thể nhau)

T

5. Minh always helped Long out of difficulties. (Minh luôn luôn giúp Long lúc khó khăn)

T

Task 2.Listen again and chú ý down the ideas in the table below. (Hãy nghe lại và lưu lại các ý tưởng phát minh trong bảng bên dưới đây.)

Gợi ý:

How & where they met

What they lượt thích about their friends

Lan

- They used lớn live in the same residential area in Hanoi.

- Lan went on a holiday to vì chưng Son và Ha went there lớn visit her.

- Ha"s very friendly và helpful.

- Ha"s sociable. She"s got many friends in vì chưng Son & she introduced Lan around.

Long

- They met in college.

- Minh played the guitar. Long was a singer.

Xem thêm: Dừng Tổ Chức Liên Hoan Nghệ Thuật Hát Then, Đàn Tính Của Dân Tộc Tày

- They worked together.

- Minh has a sense of humour.

- Minh likes to lớn no lớn plass và movies.

- Minh is a good listener.

- Minh is friendly và helpful.

3. After you listen

Work in pairs. Take turns to lớn talk about how Ha has been Lan"s best friend và how Minh has been Lan"s best friend.

Xem thêm: Top 10 Đoạn Văn Viết Về Gia Đình Mình Bằng Tiếng Anh Hay Và Ý Nghĩa

(Làm việc theo cặp. Hãy ráng phiên hỏi làm thế nào Hà trở thành fan bạn tốt nhất của Lan, cùng Minh trở thành tín đồ bạn rất tốt của Long.)

Ha has been Lan’s best friend because they used to lớn live in the same residential area in Hanoi. Beside, Ha went to vày Son to lớn visit Lan when she is on a holiday there. With Lan, Ha is very friendly và helpful. She is also sociable và has got many friends & she introduced Lan around.

Long has been Minh’s best friend because he is a singer and Minh is a guitar player. They worked together và Minh is a guy who has a sense of humour. He is also a good listener, he is friendly và helpful.