Đường trung bình của tam giác: công thức, tính chất

     
*

+ (Delta ABC) gồm (D) là trung điểm của (AB) , (E) là trung điểm của (AC) đề xuất (DE) là đường trung bình của tam giác (ABC) ( Rightarrow DE m//BC;,DE = dfrac12BC.)

+ giả dụ (left{ eginarraylDA = DB\DE m//BCendarray ight. Rightarrow EC = EA) .

Bạn đang xem: đường trung bình của tam giác: công thức, tính chất

Đường trung bình của hình thang

Ví dụ:

*

+ Hình thang (ABCD) (hình vẽ) bao gồm (E) là trung điểm (AD) , (F) là trung điểm của (BC) đề nghị (EF) là đường trung bình của hình thang ( Rightarrow left{ eginarraylEF m//DC\EF = dfracAB + DC2endarray ight.)

2. Những dạng toán thường gặp

Dạng 1: chứng minh các hệ thức về cạnh với góc. Tính những cạnh và góc.

Phương pháp:

Sử dụng đặc thù đường trung bình của tam giác cùng hình thang.


+ Đường trung bình của tam giác thì tuy vậy song với cạnh thứ bố và bằng nửa cạnh ấy.

+ Đường vừa phải của hình thang thì tuy nhiên song cùng với hai lòng và bởi nửa tổng nhì đáy.

+ Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và tuy vậy song với cạnh trang bị hai thì đi qua trung điểm cạnh đồ vật ba.

Xem thêm: Một Mùa Xuân Nho Nhỏ Lặng Lẽ Dâng Cho Đời Của Nhà Thơ Thanh Hải

+ Đường thẳng trải qua trung điểm một ở bên cạnh của hình thang và song song với hai đáy thì trải qua trung điểm ở kề bên thứ hai.

Dạng 2: chứng tỏ một cạnh là mặt đường trung bình của tam giác, hình thang.

Phương pháp:

Sử dụng định nghĩa đường trung bình của tam giác với hình thang.

+ Đường mức độ vừa phải của tam giác là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhị cạnh của tam giác.

Xem thêm: " Hãy Theo Đuổi Đam Mê Thành Công Sẽ Theo Đuổi Bạn, Hãy Theo Đuổi Đam Mê Thành Công Sẽ Theo Đuổi Bạn

+ Đường vừa phải của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang.


Mục lục - Toán 8
CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP phân tách CÁC ĐA THỨC
bài 1: Phép nhân solo thức với đa thức, nhiều thức với đa thức
bài xích 2: rất nhiều hằng đẳng thức lưu niệm
bài bác 3: các hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)
bài 4: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử phổ biến
bài bác 5: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
bài bác 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức nhóm hạng tử
bài 7: phối hợp nhiều phương pháp phân tích nhiều thức thành nhân tử
bài bác 8: Chia đối kháng thức cho 1-1 thức
bài bác 9: chia đa thức một đổi mới đã sắp xếp
bài xích 10: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
bài 1: Phân thức đại số
bài 2: Rút gọn phân thức đại số
bài xích 3: Qui đồng chủng loại thức nhiều phân thức
bài xích 4: Cộng, trừ những phân thức
bài 5: Nhân, chia những phân thức hữu tỉ
bài bác 6: thay đổi các phân thức hữu tỉ
bài bác 7: Ôn tập chương 2: Phân thức đại số
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
bài 1: mở màn về phương trình
bài 2: Phương trình hàng đầu một ẩn và biện pháp giải
bài xích 3: Phương trình tích
bài bác 4: Phương trình cất ẩn ở chủng loại
bài xích 5: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
bài bác 6: Ôn tập chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn
CHƯƠNG 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
bài xích 1: contact giữa thiết bị tự với phép cùng
bài xích 2: contact giữa sản phẩm công nghệ tự và phép nhân
bài bác 3: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
bài xích 4: Phương trình đựng dấu giá bán trị tuyệt vời
bài 5: Ôn tập chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn
CHƯƠNG 5: TỨ GIÁC
bài 1: Tứ giác
bài xích 2: Hình thang
bài xích 3: Đường mức độ vừa phải của tam giác, hình thang
bài bác 4: Đối xứng trục
bài 5: Hình bình hành
bài xích 6: Đối xứng tâm
bài 7: Hình chữ nhật
bài 8: Hình thoi
bài 9: hình vuông vắn
bài bác 10: Ôn tập chương 5: Tứ giác
CHƯƠNG 6: ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC
bài 1: Đa giác, đa giác gần như
bài xích 2: diện tích s hình chữ nhật, diện tích s tam giác
bài 3: diện tích s hình thang, diện tích hình thoi
bài 4: Ôn tập chương 6: Đa giác, diện tích s đa giác
CHƯƠNG 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
bài bác 1: Định lí Ta-lét. Định lí đảo và hệ trái của định lí Ta-lét
bài xích 2: tính chất đường phân giác của tam giác
bài bác 3: nhị tam giác đồng dạng
bài 4: Trường phù hợp đồng dạng trước tiên
bài bác 5: Trường hợp đồng dạng thiết bị hai
bài bác 6: Trường thích hợp đồng dạng thứ cha
bài xích 7: những trường thích hợp đồng dạng của tam giác vuông
bài xích 8: Ôn tập chương 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
CHƯƠNG 8: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU
bài 1: Hình hộp chữ nhật
bài xích 2: Thể tích hình hộp chữ nhật
bài xích 3: Hình lăng trụ đứng
bài bác 4: Hình chóp đều, hình chóp cụt phần nhiều
bài 5: Ôn tập chương 8: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu hết
*

*

học tập toán trực tuyến, search kiếm tư liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.