DIỆN TÍCH HÌNH HÔP CHỮ NHẬT

     

Công thức tính diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần với thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là những kiến thức và kỹ năng đã được học tập từ thời trung học. Đây là đầy đủ kiến thức đặc biệt áp dụng được trong thực tiễn đời sinh sống như tính diện tích chiếc hộp, chiếc thùng xốp nhằm đựng đồ,… bài viết này sẽ reviews đầy đủ cho chính mình các công thức tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Diện tích hình hôp chữ nhật


1. Hình hộp chữ nhật là gì?

Hình vỏ hộp chữ nhật là hình không gian có 6 mặt hầu như là đông đảo hình chữ nhật. Hình hộp chữ nhật gồm 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh. Hai mặt đối diện nhau được coi là hai dưới đáy của hình hộp chữ nhật, các mặt còn sót lại gọi là khía cạnh bên.


*

2. Phương pháp tính diện tích s hình vỏ hộp chữ nhật

– bí quyết tính diện tích s xung quanh

Diện tích bao bọc hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích s 4 mặt bên của hình (trừ 2 khía cạnh đáy).

Công thức: diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật được bằng tích của chu vi dưới mặt đáy và chiều cao.

Sxq = 2h.(a +b).

Trong đó:

Sxq: diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật.

+ h: độ cao hình hộp chữ nhật.

a: Chiều nhiều năm hình vỏ hộp chữ nhật.


b: Chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, biết chiều dài trăng tròn m, chiều rộng lớn 7 m, chiều cao 10 m.

Giải:

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h.(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 m2.

*

– phương pháp tính diện tích s toàn phần

Công thức: diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật với 2 khía cạnh còn lại.

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2.a.b

Trong đó:

Stp: diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhật.

Sxq: diện tích xung xung quanh hình hộp chữ nhật.

h: độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

+ a: Chiều dài hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

Xem thêm: Bài Tập Làm Văn Số 1 Lớp 9 Hay Nhất Với Đầy Đủ Các Đề (4 Đề)

*

Ví dụ: một cái thùng hình chữ nhật có chiều cao là 3 cm, chiều nhiều năm là 5,4 cm, chiều rộng lớn là 2 cm. Tính diện tích toàn phần của chiếc thùng đó?

Giải:

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2ab = 2 x 3 x (5,4 +2) + 2 + 5,4 x 2 = 66 cm2.

*

3. Cách làm tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là lượng không khí mà hình chiếm.

Công thức: Thể tích hình hộp chữ nhật: được xem bằng tích của diện tích s đáy với chiều cao.

V = a x b x c

Trong đó:

+ V: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều dài hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.

c: độ cao hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 9 cm, chiều rộng lớn 5 cm và chiều cao 6 cm.

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

V = a x b x c = 9 x 5 x 6 = 270 cm3


*

Để làm rõ hơn về thể tích hình vỏ hộp chữ nhật, mời bạn tham khảo bài viết Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật bao gồm ví dụ đầy đủ, đưa ra tiết.

4. Phương pháp tính đường chéo cánh hình hộp chữ nhật

Đường chéo cánh của hình hộp chữ nhật gồm độ dài bởi nhau.

*

Trong đó:

D: đường chéo cánh hình hộp chữ nhật.

a: Chiều lâu năm hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

h: chiều cao hình hộp chữ nhật.

Ví dụ: Tính đường chéo hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 10cm, chiều rộng lớn 6cm và độ cao 15cm.

Xem thêm: Move Over, New York: Here Are The 10 Best Cities For Art Lovers In The Us, According To A New Study

*


Hy vọng rằng cùng với những công thức tính diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật. Cảm ơn chúng ta đã theo dõi.

Từ khóa tìm kiếm:

diện tích bao bọc hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhậttính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhậtmuốn tính diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích s hình hộp chữ nhậttính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích s xung quanhcông thức tính diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích hình hôp chữ nhậtcách tính diện tích s xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích toàn phầncông thức tính diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhậttính diện tích s xung quanhcông thức diện tích s xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình chữ nhậttính diện tích s toàn phầndiện tích bao bọc của hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậts toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích s toàn phầnmuốn tính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhậtdiện tích bao quanh hình hộpcông thức diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s toàn phần hình chữ nhậtdiện tích xung quanh diện tích s toàn phầndiện tích bao quanh của hình chữ nhậtcách tính diện tích s hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình hộpmuốn tính diện tích s hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích xung quanh hình chữ nhậtdiện tích bao bọc là gìmuốn tính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhậttính diện tích xung xung quanh hình chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình chữ nhậtdien tich toan phan hinh hop chu nhatcông thức tính diện tích s xung xung quanh hình hộphình hộp chữ nhậtcông thức tính dt bao quanh hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích xung quanhdiện tích xung quanh diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật