Đếm Số Từ Trong Chuỗi C++

  -  

Vậy nếu s<0> khác khoản trắng thì dem=1 còn nếu nó có khoản trắng thì vòng lặp trên nó sẽ duyệt qua

output: đếm

Hàm đếm số từ

int demsotu(char *s){int n=strlen(s),i;int dem=0;if(s<0>!=" ")dem=1;for( i=0;iChương trình

#include#include#includeint demsotu(char *s);void main(){char s<90>; printf("nhap chuoi "); gets(s);int kq=demsotu(s);printf("\nSo tu trong chuoi la: %d",kq);getch();}int demsotu(char *s){int n=strlen(s),i;int dem=0;if(s<0>!=" ")dem=1;for( i=0;iMình chia sẽ code này đê các bạn tham khảo các vấn đề tương tự. Tuy nhiên các bạn nên tự làm lại, đừng nên copy. Nếu gặp vấn đề gì khó khăn, hoặc thắc mắc gì, các bạn có thể đặt câu hỏi ở cuối bài. Mình sẽ giải đáp.

Chúc các bạn thành công!
Bạn đang xem: đếm số từ trong chuỗi c++

TAGS
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Previous articleXóa tất cả các khoảng trắng thừa của xâu ký tự s
Next articleTiến trình thực hiện thiết kế giải pháp CNTT

C/C++

Sự khác nhau giữa Inline function và Macro trong C


*

C/C++

Trong ngôn ngữ C/C++ có bao nhiêu vùng nhớ (Memory layout)C/C++

Cấu trúc dữ liệu danh sách nhân viênC/C++

Tổng quan File trong C


C/C++

Cấu trúc kiểu dữ liệu sinh viên


C/C++

Cấu trúc mô tả một điểm trên tọa độ xOy


8 COMMENTS
*
Văn Anh November 26, 2018 At 4:18 pm

Char s<90> kia là gì ạ


Log in to leave a comment
*
cao van tiến January 10, 2019 At 4:33 pm

bạn ơi ; nuế tôi nhâp là:cao văn tiến rồi ấn thêm phím cách nữa thì số từ nó ra là 4,nhưng thực tế lại chỉ có là 3,hay bất cứ chuỗi nào đó khi nhập thêm phím cách số từ đều tăng thêm 1;sửa lại sao cho đúng được bạn


Log in to leave a comment
*
Mr Good January 11, 2019 At 7:53 am

bạn nên loại bỏ hết khoảng trắng thừa, khoảng trắng đầu và cuối chuỗi, 2 khoảng trắng liên tiếp thì bỏ bớt 1 khoảng trắng


Log in to leave a comment
*
PCD July 1, 2021 At 9:54 am

tai sao lai la n-1 vay a?


Log in to leave a comment


Xem thêm: Nghị Luận Xã Hội Về Hút Thuốc Lá Hiện Nay, Nghị Luận Xã Hội Về Vấn Đề Hút Thuốc Lá Hiện Nay

LEAVE A REPLY Cancel reply

Log in to leave a comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Danh sách các bài học

Các kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ C/C++

Mr Good - April 16, 2016 0

Hướng dẫn Tạo Project Visual C++ trong Visual Studio 2012


April 16, 2016

Biến-Hằng-Câu lệnh và biểu thức trong C/C++


April 16, 2016

Cấu trúc IF-ELSE


April 16, 2016

Cấu trúc switch – case


April 16, 2016

Vòng lặp For


April 16, 2016

Cấu trúc While, Do-while


April 16, 2016

Cách sử dụng hàm trong lập trình


April 16, 2016

Mảng một chiều


April 16, 2016
Load more
Bài viết mới nhất
Thủ thuật Windows

Hướng dẫn cài đặt webserver trên localhost để chạy wordpress


HPE

Hướng dẫn cấu hình IP ILO máy chủ HP DL380 Gen10


CentOS

CentOS 8 – Giới thiệu về hệ điều hành Linux (P1)


Chia sẻ ngắn

Lòng biết ơn cũng là một loại trí tuệ


Load more
MORE STORIES

Triển khai OCS – Cấu hình Cluster


Mr Good - May 10, 2016 0

Web App Hacking: Sensitive Data Exposure – Leakage of Cookie with Sensitive Data
Xem thêm: Thuyết Minh Về Chiếc Kính Đeo Mắt Kèm Dàn Ý Chi Tiết, Thuyết Minh Về Kính Đeo Mắt Hay Và Ngắn Gọn Nhất

Võ Tình Thương - March 11, 2018 0