Các Đề Thi Khoa Học Lớp 5 Cuối Kì 2 / Top #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 4/2022 # Top View

     
... MÔN KHOA HỌC KHỐI Năm học: 20 13 -20 14 HS Khoanh tròn câu trả lời đúngtừ câu cho câu 18 câu 0 ,5 điểm Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu B C C C A D C D D Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 ... Tăng, đất trồng trọt bị thu eo hẹp (0 ,5 điểm) - dân sinh tăng, lượng rác thải tăng, bài toán xử lí rác rưởi thải không hợp dọn dẹp vệ sinh nguyên nhân gây ô nhiễm và độc hại môi trường khu đất (0 ,5 điểm) ... 11: hiện tượng kỳ lạ đầu nhụy dấn hạt phấn nhị hotline là: A Sự thụ phấn B Sự thụ tinh C Cả nhị ý không nên Câu 12: hiện tượng kỳ lạ tinh trùng kết hợp với trứng chế tạo ra thành đúng theo tử call là: A Sự thụ phấn B Sự thụ tinh...

Bạn đang xem: Các đề thi khoa học lớp 5 cuối kì 2 / top #10 xem nhiều nhất & mới nhất 4/2022 # top view


*

... MÔN KHOA HỌC KHỐI Năm học: 20 13 -20 14 HS Khoanh tròn câu vấn đáp đúngtừ câu mang đến câu 18 câu 0 ,5 điểm Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu B C C C A D C D D Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 ... Tăng, khu đất trồng trọt bị thu thanh mảnh (0 ,5 điểm) - số lượng dân sinh tăng, lượng rác rến thải tăng, câu hỏi xử lí rác rến thải ko hợp lau chùi và vệ sinh nguyên nhân gây độc hại môi trường khu đất (0 ,5 điểm) ... 11: hiện tượng kỳ lạ đầu nhụy nhận hạt phấn nhị call là: A Sự thụ phấn B Sự thụ tinh C Cả nhị ý sai Câu 12: hiện tượng lạ tinh trùng kết phù hợp với trứng chế tác thành thích hợp tử hotline là: A Sự thụ phấn B Sự thụ tinh...
*

... …………………………… …………………………… …………………………… Con fan …………………………… …………………………… HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, đến ĐIỂM KHOA HỌC –LỚP Câu (2 điểm) mỗi ý 0,5 điểm Đáp án: a S ; b Đ ; c Đ ; d S Câu 2: (1,5 điểm) từng ý 0,5 điểm ... Câu 3: (1 điểm) Đáp án: B Câu : ( điểm) Đáp án: D Câu 5: (1 điểm) Nối ô 0,25 điểm Câu 6: ( điểm) học sinh cần trả lời ý sau: -Giữ vệ sinh ăn uống, nhà hàng siêu thị (0,75đ) -Giữ dọn dẹp cá nhân: cọ tay...
*

... ĐÁP ÁN CUỐI HỌC KÌ II MÔN: KHOA HỌC KHỐI * Khoanh vào ý được: ( 0 ,5 điểm) Câu Đáp án Câu Đáp án a b b c b a c c b 10 11 12 13 14 15 16 17 18 a b a c c c a c c Câu 19: ( điểm) mỗi ý 0 ,5 điểm - ... 14 : Hổ thường chế tạo vào mùa nào? a Mùa đông ngày xuân b Mùa hạ ngày thu c ngày xuân mùa hạ Câu 15 : môi trường là: a bầu không khí b Đất nước c tất trái khu đất Câu 16: Trong nguồn lượng đây, mối cung cấp lượng...
*

... ĐÁP ÁN CUỐI HỌC KÌ II MÔN: KHOA HỌC KHỐI * Khoanh vào ý được: ( 0 ,5 điểm) Câu Đáp án Câu Đáp án a b b c b a c c b 10 11 12 13 14 15 16 17 18 a b a c c c a c c Câu 19: ( điểm) mỗi ý 0 ,5 điểm - ... 14 : Hổ thường chế tác vào mùa nào? a Mùa đông ngày xuân b Mùa hạ mùa thu c ngày xuân mùa hạ Câu 15 : môi trường xung quanh là: a không gian b Đất nước c tất trái đất Câu 16: Trong nguồn lượng đây, nguồn lượng...
*

... Câu 1/ (2đ) i n từ bỏ ngữ sau (có dạng hình định, không màu, giãn ra, ko m i) vào khu vực chấm câu cho đủ ý - bầu không khí suốt,… ... ………………………… - không khí bị nén l i Câu 4: (2đ) Những vì sao làm nước bị ô nhiễm? ……… … , ...
... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn : HÓA HỌC thời hạn 60 phút ĐỀ LẺ Câu (3 đ) : Nêu tính chất hóa học Etilen? Viết phương trình minh họa ? Câu ( 2,5 đ) : a bởi pương pháp hóa học nhận ra ... Trình hóa học tập xảy ? b Xác định trọng lượng chất dư sau phản ứng ? c Sục rảnh rỗi C2H2 vào lượng dung dịch Brôm đến phản ứng xảy hoàn toàn cần lít khí C2H2 (đktc) ĐÁP ÁN ĐỀ LẺ Câu : (3 đ) tính chất hóa ... Viết công thức cấu tạo hợp chất hữu sau : Rượu Etylic Axetilen Câu (1,5 đ) Viết phương trình hóa học tập (ghi rõ điểu kiện phản ứng) biểu diển sơ đồ quan hệ sau : Etilen → Rượu etylic → Axit axetic...
... Môn : HÓA HỌC thời hạn 60 phút Câu (3 đ) :Nêu tính chất hóa học tập rượu etylic ? Viết phương trình minh họa ? Câu ( 2.5 đ) : a Bằng phương pháp hóa học nhận ra chất khí chứa ... A Xác định cân nặng rượu làm phản ứng ? b Tính độ đậm đặc mol hỗn hợp rượu ? ĐÁP ÁN ĐỀ CHẴN Câu : đặc điểm hóa học : - bội phản ứng cùng với natri : 2Na + 2C2H5OH → 2C2H5O mãng cầu + H2 (1 đ) - phản ứng cháy ... Phản nghịch ứng b Viết công thức cấu tạo hợp chất hữu sau : C2H4 ; C2H4O2 Câu (1.5 đ) Viết phương trình hóa học( ghi rỏ điểu kiện phản ứng) biểu diển sơ vật dụng quan hệ sau : Etilen → Rượu etylic → Axit axetic...

Xem thêm: His Trong Tiếng Anh Là Gì Trong Tiếng Anh? His Tiếng Anh Là Gì


... FeSO4 Fe(OH)2 FeO FeCl2 Fe(NO3)2 sắt 3/ tất cả khí đựng lọ đơn lẻ là: Clo, hiđrô clorua oxi Hãy nêu phương pháp hóa học tập để nhận biết khí lọ (2 i m) 4/ mang lại 500 ml dung dịch CuSO4 0,2M, thêm dung dịch ... Nung cu i thu hóa học rắn a Viết phương trình làm phản ứng (1 i m) b Tính kh i lượng hóa học rắn thu (1,5 i m) Biết mãng cầu = 23; O = 16; Cu = 64; H = 1; S = 32 V/ HƯỚNG DẪN CHÂM (ĐÁP ÁN) VÀ THANG I M: Câu ... Làm cho đ i màu chất thị màu: quỳ tím gửi sang màu đỏ i m 0,5 b/ chức năng v i oxit bazơ: 2HCl + CuO CuCl2 + H2 O 0,5 2H2O 0,5 c/ công dụng v i bazơ: NaOH + HCl NaCl + d/ chức năng v i kim lo i: Zn...
... KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: HÓA HỌC TH I GIAN: 45 PHÚT I/ THIẾT LẬP MA TRẬN Đ.giá Biết KT đặc thù hóa học axit: có tác dụng đ i màu chất thị, td Chương v i bazơ, oxit các lo i hòa hợp bazơ, td v i hóa học ... Tính chất hóa học clo (td v i kim lo i, v i phi kim, v i nước, v i dd bazơ 2 4,5 45% Tống số i m 2 chiều 30% 2,5 25% 10d II/ BIÊN SOẠN CÂU H I THEO MA TRẬN: 1/ Nêu đặc thù hóa học tập bazơ Viết phương ... Tính kh i lượng, thể tích chất tham gia chất thành phầm 2,5 25% Viết phương trình hóa học tập minh họa cho tính chất hóa học nhôm fe 30% Chương Kim lo i câu i m Chương Phi kim câu i m gọi 5d 3d...
... Chu i xoắn kép, bao gồm mạch đơn tuy vậy song, xoắn xung quanh trục theo hướng từ tr i lịch sự ph i - M i vòng xoắn cao 34 angtơron gồm 10 cặp nuclêôtit, 2 lần bán kính vòng xoắn trăng tròn angtơron - các nuclêôtit mạch liên ... 3/ trình bày chức NST ?(3 i m) 4/ trình bày biện pháp hạn chế phát sinh tật ,bệnh di truyền ? (1 i m) V/ HƯỚNG DẪN CHẤM (ĐÁP ÁN) VÀ THANG I M: Câu Đáp án - vị F1 toàn chuột màu ... Chép qua hệ tế bào thể các biện pháp tiêu giảm phát sinh tật ,bệnh di truyền : + Hạn chế hoạt động gây độc hại m i ngôi trường + Sử dụng phù hợp thuốc bảo đảm an toàn thực vật + Đấu tranh chống cấp dưỡng vũ khí...
... KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN: SINH HỌC TH I GIAN: 45 PHÚT I/ THIẾT LẬP MA TRẬN Đ.giá KT Chương 3: and và gen Số câu Số i m tỉ lệ thành phần % Chương 4: biến chuyển di Biết Nêu kh i niệm thường trở nên Số câu 0,5 Số i m ... ÁN) VÀ THANG I M: Câu Câu (3 i m) Câu (3 i m) Câu (1 i m) Câu (3 i m) N i dung a.Thường biến: Là thay đổi đ i vẻ bên ngoài hình phạt sinh đ i cá thể ảnh hưởng trực tiếp m i trường ví dụ như : Ở dừa nước + ... 2.Không di truyền Di truyền Xảy theo phía xác Xuất thiên nhiên đònh 4.Thường biến bao gồm l i cho Đ i gồm h i đến sinh sinh trang bị vật i m * Bệnh Đao: - Bé, lùn, cổ rụt, má phệ, miệng há, lươ i thè...
... Hệ không giống loài sinh đồ vật : - cung cấp : gồm cộng sinh hội sinh - Đối địch : gồm cạnh tranh; kí sinh, nửa kí sinh; sinh vật ăn sinh vật khác ( đ) Chuỗi thức ăn uống dãy bao hàm nhiều loại sinh vật, loại ... Tự túi nilon - Ô lây nhiễm sinh vật gây căn bệnh Vd: rác rến thải sinh hoạt, xác bị tiêu diệt sinh đồ ( đ) Đó là: - tài nguyên tái sinh: Vd: khoáng sản đất, nước - Tài nguyên ko tái sinh : Vd: khoáng sản khoáng ... 30% Số điểm 2=20 % Số câu : Số câu: 100% = 10 điểm Số điểm: điểm = % V ĐỀ KIỂM TRA Câu ( đ) Hãy kể quan hệ khác loài sinh vật dụng ? Câu ( đ) nỗ lực chuỗi thức ăn? Vẽ sơ đồ vật chuỗi thức nạp năng lượng gồm gồm mắc...
... Phẩm giữ cực hiếm dinh dưỡng; nu i trồng, bảo quản chế biến đổi hợp vệ sinh, không xẩy ra nhiễm khuẩn, hóa chất, không gây ngộ độc tạo h i thọ d i cho sức khỏe ngư i sử dụng b (0,5 i m) khi ngư i cảm ... ô nhiễm và độc hại nước có dấu hiệu sau ? a không màu b không m i c trong veo d Có chứa được nhiều vi sinh thiết bị gây căn bệnh Câu 13: ko khí bao gồm thành phần khí ? a Ô – xi những – bô – níc b Ô – xi Ni – tơ c Ni – ... Câu 7: căn bệnh c i xương nguyên nhân ? a thiếu hụt vi – ta – A b thừa vi – ta – A c quá vi – ta – D d thiếu hụt vi – ta – D Câu 8: dịch sau căn bệnh lây lan qua đường tiêu hóa ? a Tiêu rã b Cao huyết...

Xem thêm: Cách Phân Biệt Nấm Đùi Gà Có Nguồn Gốc Từ Đâu ? Mua Nấm Đùi Gà Ở Đâu


... HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ cho I M KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CU I HỌC KÌ I MÔN KHOA HỌC LỚP (Th i gian 60 phút) Khoanh tròn câu được: 0,5 đ Câu Đáp án D B D A D E C A Câu 10 11 12 13 14 15 16 Đáp án B D A D A ... B giàu lượng giúp thể dung nạp vi ta min: A, D, E, K C không có giá trị dinh dưỡng quan trọng để đảm bảo hoạt động thông thường máy hấp thụ D gia nhập vào câu hỏi xây dựng thể, tạo thành men liên tưởng i u ... Khí ô xi khí ni-tơ B Trong ko khí bao gồm khí ô-xi khí ni-tơ nhì thành phần chính, gồm khí các-bô-níc, nước, b i, vi khuẩn… C Trong không khí có khí ô-xi, khí ni-tơ khí-các-bô-níc 15/ Ngư i ta ứng...
tự khóa: đề kiểm tra cuối hki môn công nghệ lớp 5đề kiểm tra thời điểm cuối năm môn công nghệ lớp 4đề chất vấn cuối kì 2 môn toán lớp 5đề kiểm tra vào giữa kỳ 2 môn toán lớp 5đề đánh giá trắc nghiệm môn công nghệ lớp 5đề kiểm tra thời điểm cuối kỳ 2 toán 2ma trận đề kiểm tra vào cuối kỳ 2 lớp 2đề kiểm tra vào cuối kỳ 2 môn giờ anh lớp 9de kiem tra cuoi ki 2 khoa su dia lop 5đề chất vấn cuối kì 2 môn toán lớp 1đề đánh giá cuối kì 2 giờ anh lớp 6đề soát sổ cuối kì 2 môn toán lớp 4đề bình chọn định kì môn khoa học lớp 4đề kiểm soát cuối kì 2 môn toán lớp 2đề kiểm tra trắc nghiệm môn khoa học lớp 4Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại tp hcm năm 2018Nghiên cứu giúp sự đổi khác một số cytokin ở người bị bệnh xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vớt sự xuất hiện lớp đảm bảo và kĩ năng chống làm mòn của thép bền tiết trời trong đk khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng đoạn clip trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành phát hiện diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối đúng theo giữa phòng văn hóa và tin tức với phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động thành lập nông thôn new huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong dìm dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu giúp tổng hợp các oxit tất cả hổn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát điều tra hoạt tính quang quẻ xúc tác của chúngNghiên cứu kỹ năng đo năng lượng điện bằng hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế tài chính nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa vào đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trọng trách hình sự so với người bên dưới 18 tuổi lỗi lầm trong lao lý hình sự việt nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp làm việc thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện tại hô hấp nghỉ ngơi thực vật
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu new Chủ đề tài liệu mới đăng bắt tắt văn phiên bản trong lòng bà mẹ kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp lễ tết điểm lưu ý chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập đồ dùng lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài xích tập vật dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc soạn bài bác cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự trở nên tân tiến của tự vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngớ ngẩn van lop 8