Đề thi học kì 1 toán lớp 6

     

Top 30 Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 tất cả đáp án (sách mới) - liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo

Với đứng đầu 30 Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án (sách mới)các bộ sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 6 của những trường trên cả nước sẽ giúp học viên có chiến lược ôn luyện từ đó được điểm cao trong những bài thi Toán lớp 6.

Bạn đang xem: đề thi học kì 1 toán lớp 6

*

- cuốn sách Kết nối trí thức với cuộc sống

- bộ sách Cánh diều

- cuốn sách Chân trời sáng tạo

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra ...

Đề thi học tập kì 1 Toán 6

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề 1)

(Kết nối tri thức)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, giá trị của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ gỗ sau đây có hình dạng gì:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông ABCD. Xác định sai là:

A) hình vuông vắn ABCD tất cả bốn cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông ABCD bao gồm bốn góc sống đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông vắn ABCD tất cả hai đường chéo bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông vắn ABCD tất cả hai cặp cạnh đối tuy vậy song AB cùng BC; CD cùng AD.

Câu 4: Tập hợp các ước thông thường của 12 và 20 là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Câu 5: Số đối của số trăng tròn là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác với hình vuông dưới có chu vi bằng nhau. Độ nhiều năm cạnh của hình vuông dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: gồm bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 2.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): tra cứu x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa hy vọng lát nền cho 1 căn phòng của phòng mình bao gồm hình chữ nhật cùng với chiều nhiều năm là 8m và chiều rộng lớn là 5m. Loại gạch lát nền được áp dụng là gạch ốp vuông tất cả cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải sử dụng bao nhiêu viên gạch ốp (coi mạch vữa không đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): chúng ta Hà tất cả 42 viên bi red color và 30 viên bi color vàng. Hà có thể chia các nhất vào bao nhiêu túi làm sao cho số bi đỏ và bi quà được chia đa số vào các túi? khi đó mỗi túi có bao nhiêu viên bi đỏ và vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): tra cứu cặp số tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý giá của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Giải thích:

x = 143 – 57

x = 86

Câu 2: Chiếc đồng hồ đeo tay gỗ sau đây có ngoại hình gì:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Giải thích: Ta đếm được chiếc đồng hồ đeo tay là hình gồm 6 cạnh và triển khai đo bằng thước kẻ thấy 6 cạnh đó cân nhau nên là lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Xác định sai là:

A) hình vuông vắn ABCD tất cả bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông vắn ABCD có bốn góc làm việc đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) hình vuông vắn ABCD tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông vắn ABCD bao gồm hai cặp cạnh đối song song AB với BC; CD cùng AD.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

Giải thích:

A) đúng vì bốn cạnh AB; BC: CD; AD bởi nhau

B) đúng vị bốn góc làm việc đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) đúng vì có hai đường chéo bằng nhau: AC = BD

D) sai vị AB và BC; CD và AD không phải các cạnh đối cho nên nó không tuy nhiên song.

Câu 4: Tập hợp những ước tầm thường của 12 và trăng tròn là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Giải thích:

12 = 2.2.3 = 22.3

20 = 2.2.5 = 22.5

ƯCLN (12; 20) = 22 = 4

ƯC (12; 20) = 1; 2; 4

Câu 5: Số đối của số 20 là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Giải thích: Số đối của số 20 là -20 vì 20 + (-20) = 0

Câu 6: Tam giác cùng hình vuông bên dưới có chu vi bởi nhau. Độ lâu năm cạnh của hình vuông bên dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Giải thích: Chu vi tam giác là: 12 + 16 + đôi mươi = 48 (cm)

Do chu vi tam giác bởi chu vi hình vuông vắn nên chu vi hình vuông vắn là 48cm

Độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn là: 48:4 = 12 (cm)

Câu 7: gồm bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 B) 6

C) 5

D) 8

Giải thích: Tập số nguyên x thỏa mãn nhu cầu -4 B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

Giải thích: Để

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">vừa phân tách hết đến 2 vừa chia hết đến 5 thì y phải có mức giá trị là 0

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">chia hết mang đến 3 với 9 thì tổng những chữ số của nó đề xuất chia hết mang đến 3 và 9.

Ta có: 2 + 3 + x + 0 = 5 + x

Mà x, y ∈ ℕ*; 0 ≤ x, y ≤ 9 nên ta có x = 4 (vì 5 + 4 = 9 phân chia hết mang đến 3 và chia hết mang lại 9).

Vậy x = 4; y = 0.

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):

a) 22.85 + 15.22 - 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1

= 399

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

= 50 +

= 50 + <65 – 25>

= 50 + 40

= 90

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

= đôi mươi : (-2) + 12.5

= -10 + 60

= 50

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444

Bài 2 (1,5 điểm):

a) 3x – 2 = 19

3x = 19 + 2

3x = 21

x = 21:3

x = 7

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

43 – (56 – x) = 384:12

43 – (56 – x) = 32

56 – x = 43 – 32

56 – x = 11

x = 56 – 11

x = 45

c) 3x.2 + 15 = 33

3x.2 = 33 - 15

3x.2 = 18

3x = 18 : 2

3x = 9

3x = 33

x = 2.

Bài 3 (2 điểm):

Đổi 8m = 800cm

5m = 500cm

Diện tích căn phòng là: 500.800 = 400 000 (cm2)

Diện tích một viên gạch là: 40.40 = 1600 (cm2)

Số viên gạch cô Hoa cần dùng để làm lát sàn nhà là:

400000 : 1600 = 250 (viên)

Bài 4 (2 điểm):

Gọi số túi bi chia được rất nhiều nhất là x ( x ∈ ℕ*)

Vì số bi đỏ và vàng từng túi là hồ hết nhau đề nghị 42 ⋮ x cùng 30 ⋮ x. Cho nên vì vậy x là ước tầm thường của 42 với 30.

Mặt khác x lớn nhất (chia vào các túi nhất) đề nghị x là cầu chung lớn nhất của 42 với 30.

Ta có:

42 = 2.3.7

30 = 2.3.5

ƯCLN (42; 30) = 2.3 = 6

Vậy x = 6

Khi đó:

Số bi màu quà mỗi túi là

30: 6 = 5 (viên)

Số bi màu đỏ mỗi túi là

42: 6 = 7 (viên)

Bài 5 (0,5 điểm): search cặp số tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y – 3) = 1.15 = 15.1 = 3.5 = 5.3

Trường hòa hợp 1: cùng với x + 5 = 1 (vô lí vì x, y ∈ ℕ)

Trường hòa hợp 2: với x + 5 = 15 thì x = 10

Khi đó: y – 3 = 1 thì y = 4

Trường đúng theo 3: cùng với x + 5 = 3 (vô lí vì chưng x, y ∈ ℕ)

Trường phù hợp 4: với x + 5 = 5 thì x = 0

Khi đó: y – 3 = 3 thì y = 6.

*

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ...

Đề thi học kì 1 Toán 6

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

(Cánh diều)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập hòa hợp B = B = 0; 1; 2; ...; 100 có số bộ phận là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm xác định đúng vào các khẳng định sau:

A) một trong những chia hết đến 9 thì luôn luôn chia hết mang đến 3.

B) giả dụ hai số phân tách hết đến 3 thì tổng của nhì số đó chia hết mang lại 9.

C) phần đa số chẵn thì luôn chia hết đến 5.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Năm 2017, Đáp Án Đề Thi Toán Vào Lớp 10 Năm 2017

D) Số phân chia hết cho 2 là số bao gồm chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: biện pháp viết nào tiếp sau đây được hotline là so sánh số 80 ra thừa số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: xác định nào sau đây đúng

A) Hình thoi tất cả hai đường chéo bằng nhau.

B) hình vuông vắn có tư cạnh bởi nhau.

C) Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo vuông góc cùng với nhau.

D) Hình thang gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

Câu 6: thiết bị tự thực hiện phép tính trong biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép chia – phép cộng – lũy thừa.

B) Phép cộng – lũy thừa – phép chia.

C) Lũy vượt – phép cùng – phép chia.

D) Lũy vượt – phép chia – phép cộng.

II. Phần từ bỏ luận

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): kiếm tìm x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): một đội nhóm y tế gồm tất cả 220 người vợ và 280 nam giới dự định phân thành các nhóm sao để cho số thiếu nữ và số nam sinh sống mỗi nhóm số đông nhau, biết số đội chia được nhiều hơn 1 nhóm và không to hơn 5 nhóm. Hỏi có thể tạo thành mấy nhóm? lúc đó mỗi nhóm gồm bao nhiêu nam bao nhiêu nữ.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều lâu năm là 27cm với chiều rộng lớn là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): cho A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Minh chứng A phân chia hết mang lại 13.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập hòa hợp B = tất cả số bộ phận là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Giải thích:

Số phần tử của tập hòa hợp ta và tính theo công thức tính số số hạng.

Số phần tử của tập vừa lòng B là: (100 – 0):1 + 1 = 101 (số)

Câu 2: Tìm xác minh đúng trong các xác minh sau:

A) một số trong những chia hết đến 9 thì luôn luôn chia hết mang lại 3.

B) nếu hai số phân tách hết đến 3 thì tổng của nhị số đó chia hết mang lại 9.

C) phần đa số chẵn thì luôn luôn chia hết đến 5.

D) Số phân chia hết đến 2 là số bao gồm chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Giải thích:

A) đúng vì chưng số phân tách hết cho 9 tất cả dạng 9k mà 9k = 3.3.k = 3.(3k) phân chia hết đến 3

B) sai vị 6 và 9 phân tách hết đến 3 cơ mà tổng của 6 với ư9 là 15 lại không phân chia hết mang lại 9.

C) sai vày 42 là số chẵn cơ mà không phân tách hết đến 5.

D) Sai vì chưng số tất cả tận thuộc là 3 không phân chia hết mang đến 2 ví dụ 33 không phân tách hết cho 2.

Câu 3: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Giải thích:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác hầu như được màn biểu diễn dưới hình sau

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 165px;">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai tuyến phố chéo.

Xem thêm: Tìm Bài Hát Với Lời " Chẳng Bao Giờ Dại Khờ Yêu Ai, Chẳng Bao Giờ Dại Khờ Yêu Ai

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của cha đường chéo.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 138px;">