Đề thi hóa lớp 8 học kì 2 có đáp án

     

Bộ đề thi Hóa 8 học tập kì 2 là tài liệu cực kỳ hữu ích mà tinhdaudua.com.vn muốn ra mắt đến quý thầy cô cùng chúng ta lớp 8 tham khảo.

Bạn đang xem: đề thi hóa lớp 8 học kì 2 có đáp án

Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 gồm 13 đề gồm đáp án chi tiết kèm theo. Thông qua đó giúp chúng ta học sinh hối hả làm thân quen với cấu trúc đề thi, ôn tập nhằm đạt được kết quả cao vào kì thi học tập kì 2 lớp 8. Đồng thời cũng chính là tài liệu tham khảo dành riêng cho quý thầy cô ra đề kiểm tra cho các em học sinh của mình. Hình như các bạn tìm hiểu thêm một số đề thi như: đề thi học tập kì 2 Ngữ văn 8, đề thi học kì 2 môn lịch sử hào hùng 8.


Bộ đề thi Hóa 8 học kì 2


Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 - Đề 1

Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. yếu tố của bầu không khí (theo thể tích):

A. 21% O2, 78% N2và 1 % là khá nước.

B. 21% O2,78% N2 cùng 1 % là những khí khác.

C. 21% O2, 78% N2và 1 % là khí CO2.

D. 20% O2, 80% N2.

Câu 2. Nhóm các chất nào sau đây đều là axit?

A. HCl, H3PO4, H2SO4, H2O.

B. HNO3, H2S, KNO3, CaCO3, HCl.

C. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3.

D. HCl, H2SO4, H2S, KNO3.

Câu 3. cho dãy chất sau: CO2, P2O5, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2, CO, ZnO, PbO, N2O5, NO. đa số chất như thế nào là oxit axit?

A. CO2, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2.

B. CO2, ZnO, P2O5, SO3,SiO2,NO.

C. CO2, , SO3, , CO, N2O5, PbO .

D. CO2, SO3, SiO2, N2O5, P2O

Câu 4. bội phản ứng hóa học nào sau đây không nên là bội phản ứng thế?

A. CuO + H2 →Cu + H2O

B. MgO + 2HCl →MgCl2+ H2

C. Ca(OH)2+ CO2 →CaCO3 + H2O

D. Zn + CuSO4 →Cu + ZnSO4

Câu 5. Tính số gam nước tạo thành khi đốt cháy trọn vẹn 4,48 lít khí hidro (đktc) trong oxi?

A, 3,6 g

B. 7,2g


C. 1,8 g

D. 14,4g

Câu 6. Càng lên cao, tỉ trọng thể tích khí oxi càng bớt vì:

A. Càng lên rất cao không khí càng loãng .

B. Oxi là chất khí ko màu ko mùi.

C. Oxinặng rộng không khí.

D. Oxi quan trọng cho sự sống.

Câu 7. Đốt cháy 6,2g photpho trong bình đựng 10g oxi. Sau bội phản ứng hóa học nào còn dư, vày sao?

A. Oxi bởi vì 6,2g photpho phản bội ứng đủ với 4g oxi.

B. Oxi vị 6,2g photpho bội phản ứng đủ với 2g oxi.

C.Hai hóa học vừa hết vày 6,2g photpho làm phản ứng vừa đủ với 10g oxi.

D. Photpho vì chưng ta thấy tỉ lệ thành phần số mol thân đề bài và phương trình của photpho to hơn của oxi.

Câu 8. Bằng phương pháp hóa học nhận biết các chất sau: NaCl, axit H2SO4, KOH, Ca(OH)2, bằng cách nào?

A. Quỳ tím, điện phân.

B. Quỳ tím

C. Quỳ tím, sục khí CO2

D. Nước, sục khí CO2

Câu 9. Tính trọng lượng NaOH có trong 200g dung dịch NaOH 15%.

A. 60 gam

B. 30 gam

C. 40 gam

D. 50 gam

Câu 10. Tính thể tích khí của hỗn hợp NaOH 5M để trong những số ấy có tổng hợp 60g NaOH.

A. 300 ml

C. 150 ml

B. 600 ml

D. 750 ml

Phần 2: tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho 5,4 gam Al tính năng với hỗn hợp HCl phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn. Dẫn toàn bộ lượng khí chiếm được qua CuO nung nóng.

A. Viết phương trình hóa học của bội phản ứng xảy ra. Tính cân nặng muối chiếm được sau bội nghịch ứng.


B. Tính khối lượng Cu thu được sau bội nghịch ứng?

Câu 2. (2,5 điểm)

Cho 6,5 gam Zn phản nghịch ứng trọn vẹn với 100 ml dung dịch axit HCl.

A. Tính thể tích khí hidro chiếm được ở đk tiêu chuẩn?

B. Tính mật độ mol của dung dịch muối thu được sau phản bội ứng?

(Al = 27, Cu= 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, mãng cầu = 23, p = 31)

Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Ghép một trong các chữ A hoặc B, C, D sống cột I với 1 chữ hàng đầu hoặc 2, 3, 4, 5, ở cột II để có nội dung phù hợp.

Cột I

Cột II

A

CuO + H2

1

dung dịch có thể hòa rã thêm chất tan

B

Phản ứng chũm là làm phản ứng hóa học trong đó

2

Cu + H2O

C

Thành phần phần trăm theo thể tích của không khí là:

3

dung dịch chẳng thể hòa tan thêm được hóa học tan nữa.

D

Dung dịch bão hòa là

4

nguyên tử của đối chọi chất sửa chữa nguyên tử của một nguyên tố không giống trong hòa hợp chất

E

Dung dịch không bão hòa là

5

78% nitơ, 21% oxi, 1% các khí khác

Khí cacbonnic, hơi nước, khí hiếm...)

Câu 2. cho các chất sau: C, CO, CO2, S, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, Fe, NaOH, MgCO3, HNO3. Dãy chất gồm những oxit?

A. CO, CO2, SO2, FeO, NaOH, HNO

B. CO2, S, SO2, SO3, Fe2O3, MgCO3.

C. CO2, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, CO.

D. CO2, SO3, FeO, Fe2O3, NaOH, MgCO

Câu 3. Cho các phản ứng chất hóa học sau:

CaCO3 →CaO + CO2 (1)

2KClO3 →KCl + 3O2 (2)

2KMnO4 →K2MnO4 + MnO2 + O2 (3)

Zn + CuSO4 Cu + ZnSO4 (4)

2H2O →H2 + 3O2 (5)

Phản ứng phân diệt là:

A. 2; 3; 5; 4

C. 4; 1; 5; 3

B. 1; 2; 3; 5

D. 5; 1; 4; 3


Câu 4. Sau bội phản ứng với Zn cùng HCl trong chống thí nghiệm, đưa que đóm đang cháy vào ống dẫn khí, khí bay ra cháy được trong không khí với ngọn lửa color gì?

A. Xanh nhạt.

Xem thêm: Đề Văn 8: Phân Tích Bài Thơ Quê Hương Của Tế Hanh Dễ Hiểu Nhất

B. Cam.

C. Đỏ cam.

D.Tím.

Câu 5. Tính khối lượng Kali penmanganat (KMnO4) bắt buộc lấy để điều chế được 3,36 lít khí oxi (đktc).

A. 71,1 g

B. 23,7 g

C. 47,4 g

D. 11,85 g

Câu 6. có 3 oxit sau: MgO, Na2O, SO3. Hoàn toàn có thể nhận biết được các chất đó bằng thuốc thử sau đây không:

A. Dùng nước với giấy quỳ tím.

B. Chỉ dùng nước

C. Chỉ dùng axit

D. Chỉ dùng dung dịch kiềm

Câu 7. đến 13 gam kẽm tính năng với 0,3 mol HCl. Sau làm phản ứng chấ làm sao còn dư với dư bao nhiêu gam?

A. Zn dư ; 6,5 gam.

B. HCl dư; 1,825 gam

C. HCl dư; 3,65 gam

D. Zn dư; 3,25 gam

Câu 8. vào phòng phân tách khí hidro được pha chế từ hóa học nào?

A. Điện phân nước

B. Từ vạn vật thiên nhiên khí dầu mỏ

C. Mang lại Zntác dụng cùng với axit loãng (HCl, H2SO4,…)

D. Nhiệt độ phân KMnO4

Câu 9. Tên gọi của P2O5

A. Điphotpho trioxit

B. Điphotpho oxit

C. Điphotpho pentaoxit

D. Photpho trioxit

Câu 10. Ở 20oC, 60 gam KNO3 rã trong 190 gam nước thì thu được dung dịch bão hòa. Tính độ tung của KNO3 sinh sống tại ánh sáng đó?

A. 32,58 g

B. 31,55 g

C. 3,17 g

D. 31,58 g

Phần II: tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

(1) C2H4 + O2 …………………….

(2)………………… AlCl3

(3)……………………… CuO

(4) H2O ……………………..

(5) .………………….. H3PO4

(6) fe + H2SO4 ………………..

Câu 2. (2,5 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 19,5 gam Zn bội nghịch ứng toàn diện với 150 hỗn hợp axit H2SO4. Dẫn cục bộ khí hidro vừa thoát ra vào fe (III) oxit dư, thu được m gam sắt.

a. Viết phương trình chất hóa học xảy ra?

b. Tính nồng độ xác suất của hỗn hợp axit H2SO4 sẽ dùng?

c. Tính m.

(Al = 27, Cu = 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, na = 23, N = 14, S = 32)

Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 - Đề 3

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Phát biểu nào dưới đây về oxi là không đúng?

A. Oxi là phi kim vận động hoá học cực kỳ mạnh.

C. Oxi không có mùi và vị

B. Oxi tạo oxit bazơ với số đông kim loại

D. Oxi cần thiết cho sự sống


Câu 2. Oxit nào tiếp sau đây làm chất hút ẩm?

A. Fe2O3

B. Al2O3

C. CuO

D. CaO

Câu 3. dãy oxit nào có tất cả các oxit đều tính năng được cùng với nước ở ánh sáng thường

A. SO3, CaO, CuO, Al2O3

C. MgO, CO2, SiO2, PbO

B. SO3, K2O, BaO, N2O5

D. SO2, Al2O3, HgO, Na2O

Câu 4. P hoàn toàn có thể có hoá trị III hoặc V. Vừa lòng chất gồm công thức P2O5 mang tên gọi là:

A. Điphotpho oxit

C. Photpho pentaoxit

B. Photpho oxit

D. Điphotpho pentaoxit

Câu 5. tất cả 4 lọ đựng riệng biệt: nước cất, hỗn hợp H2SO4, hỗn hợp NaOH, dung dịch NaCl. Bằng cách nào hoàn toàn có thể nhận biết được mỗi chất trong số lọ?

A. Giấy quì tím

C. Nhiệt phân và phenolphtalein

B. Giấy quì tím với đun cạn

D. Dung dịch NaOH

Câu 6. Axit là đều chất tạo cho quì tím gửi sang màu nào trong những các màu mang đến dưới đây?

A. Xanh

B. Đỏ

C. Tím

D. Không xác minh được

Câu 7. lúc tăng ánh nắng mặt trời và sút áp suất thì độ chảy của hóa học khí trong nước chuyển đổi như nuốm nào?

A. Tăng

B. Giảm

C. Hoàn toàn có thể tăng hoặc giảm

D. Không ráng đổi

Câu 8. vào 225 g nước tất cả hoà tan 25g KCl. Nồng độ xác suất của dung dịch là:

A. 10%

B. 11%

C. 12%

D. 13%

Câu 9. Hoà tung 16g SO3 vào nước để được 300ml dung dịch. độ đậm đặc của hỗn hợp H2SO4 chiếm được là:

A. 0,67M

B. 0,68M

C. 0,69M

D, 0,7M

Câu 10. Phản ứng như thế nào dưới đây là phản ứng thế:

A. 2KClO3 →2KCl + O2

B. P2O5 +3H2O  →2H3PO4

C. FeO + 2HCl → FeCl2+H2O

D. CuO + H2  →Cu + H2O

Phần 2. từ bỏ luận (6 điểm )

Câu 1. (2 điểm) Hòan thành những sơ vật dụng phản ứng sau:

Ca CaO Ca(OH)2 CaCO3 CO2

Câu 2. (1,5 điểm) Cho những chất có công thức hóa sau: H2SO4, Fe2(SO4)3, HClO, Na2HPO4. Hãy call tên cùng phân loại các chất trên.

Câu 3. (2,5 điểm) người ta dẫn luồng khí H2 trải qua ống đựng 4,8 gam bột CuO được nung rét trên ngọn lửa đèn cồn, cho tới khi cục bộ lượng CuO màu black chuyển thành Cu màu đỏ thì dừng lại.

a. Tính số gam Cu sinh ra?

b. Tính thể tích khí hiđro(đktc) vừa đủ sử dụng cho bội phản ứng bên trên ?

c. Để tất cả lượng H2đó yêu cầu lấy từng nào gam fe cho tính năng vừa đủ với từng nào gam axít HCl.

Đề thi hóa học kì 2 lớp 8 - Đề 4

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Trong những phản ứng hóa học sau, phương trình chất hóa học thuộc loại phản ứng thế là:

A. CaO + H2O → Ca(OH)2

B. Sắt + H2SO4→ FeSO4 + H2

C. CaCO3→CaO + CO2

D. 5O2 + 4P →2P2O5

Câu 2. Độ tan của chất khí trong nước đã tăng nếu:

A. Giảm nhiệt độ và bớt áp suất

B. Giảm nhiệt độ với tăng áp suất

C. Tăng nhiệt độ và bớt áp suất

D. Tăng ánh nắng mặt trời và tăng áp suất


Câu 3. hóa học nào tiếp sau đây được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm:

A . K2O với KMnO4

C . H2SO4 với H2O

B . KMnO4 và KClO3

D . KOH và KClO3

Câu 4. các chất nào sau đây tan được trong nước:

A . NaCl, AgCl.

C . NaOH, Ba(OH)2.

B . HNO3, H2SiO3.

D . CuO, AlPO4.

Câu 5. hòa tan 5 g muối lấn sâu vào 45 gam nước. Nồng độ phần trăm của hỗn hợp thu được là:

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

Câu 6. Dãy các chất hoàn toàn là bí quyết hóa học của các oxit:

A . SO2, BaO, P2O5, ZnO, CuO

B . SO2, BaO, KClO3, P2O5, MgO

C . CaO, H2SO4, P2O5, MgO, CuO

D . SO2, CaO, KClO3, NaOH, SO3

Câu 7. Khí hidro chức năng được với tất cả các chất của group chất nào dưới đây?

A. CuO, FeO, O3

B. CuO, FeO, H2

C. CuO, Fe2O3, H2SO4

D. CuO, CO, HCl

Phần 2. Từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) dứt các phương trình hóa học sau:

A. K2O + H2O →

B. Mãng cầu + H2O →

C. Cu + O2→

D. XHy+ O2→

Câu 2. (1 điểm) Hãy dự đoán hiện tượng xẩy ra và phân tích và lý giải hiện tượng trong những trường đúng theo sau:

a. Khi quạt gió vào nhà bếp củi vừa new tắt

b. Khi quạt gió vào ngọn nến sẽ cháy

Câu 3. ( 2,5 điểm) Đốt cháy trọn vẹn 6,9 gam Natri thì nên V lít khí oxi đo sinh sống (đktc).

a. Viết phương trình chất hóa học của phản ứng xảy ra

b) Tính thể tích của khí Oxi đã dùng

c) cục bộ sản phẩm mang hòa tan không còn trong nước thì chiếm được 180g hỗn hợp A. Tính nồng độ tỷ lệ của dung dịch A.

Câu 4.

Xem thêm: Sau Fond Of Là To V Hay Ving, Like, Enjoy, Love, Adore, Fancy, Be Fond Of

(1 điểm) mang lại 24 gam các thành phần hỗn hợp oxit CuO với Fe2O3 tác dụng hoàn toàn cùng với hidro tất cả dư thu được 17,6 gam hỗn hợp hai kim loại. Tìm trọng lượng nước tao thành.

Cho nguyên tử khối của những nguyên tố: Cu=64, O=16, Cl=35,5, Fe=56, H = 1, mãng cầu = 23