✅ ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 1 HỌC KỲ 2

     

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề tiên phong hàng đầu - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 1 - Sách Cánh diều


Đề bài

Bài 1 (2 điểm): Điền số tương thích vào ô trống:

*

Bài 2 (2 điểm): Tính: 

4 + 3 = …. 6 – 2 = …..

Bạn đang xem: ✅ đề thi môn toán lớp 1 học kỳ 2

2 + 5 = …. 10 – 0 = …

5 + 1 = …. 9 – 7 = ….

3 + 7 = …. 5 + 3 = ….

Bài 3 (2 điểm): Điền số phù hợp vào vị trí chấm:

*

Hình bên có:

… hình chữ nhật

… hình tròn 

… hình vuông

Bài 4 (2 điểm): Viết dấu +, – vào khu vực chấm để sở hữu các phép tính đúng:

1 …. 3 = 4 7 … 3 = 4

2 …. 2 = 4 3 …. 5 = 8

9 … 7 = 2 4 …. 2 = 6

Bài 5 (2 điểm): Nối phép tính phù hợp vào ô trống:

*


Lời giải

Bài 1:

Phương pháp:

Đếm số trái bóng ngơi nghỉ mỗi hình rồi điền số vào ô trống.

Cách giải:

*

Bài 2:

Phương pháp:

Nhẩm phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 đã được học rồi điền hiệu quả vào nơi trống.

Xem thêm: ‘Nếu Tiền Có Mang Lại Hạnh Phúc Không Thể Mang Lại Hạnh Phúc

Em rất có thể sử dụng hình ảnh hoặc que tính để tìm kết quả.

Cách giải:

4 + 3 = 7 6 – 2 = 4

2 + 5 = 7 10 – 0 = 10

5 + 1 = 6 9 – 7 = 2

3 + 7 = 10 5 + 3 = 8

Bài 3:

Phương pháp:

Quan giáp hình vẽ rồi dựa vào kiến thức đang học về hình dạng các hình để tìm những hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật gồm trong hình vẽ.

Cách giải:

Hình đã mang đến có:

+) 8 hình chữ nhật (được tô color cam) ;

+) 3 hình tròn trụ (được tô màu xanh) ;

+) 10 hình vuông (được tô color tím).

Xem thêm: Bản Tự Xếp Loại Hạnh Kiểm Của Học Sinh Mới Nhất, Mẫu Bản Tự Xếp Loại Hạnh Kiểm Của Học Sinh

*

Bài 4:

Phương pháp:

Dựa vào bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 vẫn học rồi điền dấu +, – tương thích vào khu vực chấm để có các phép tính đúng.