Dấu hiệu nhận biết hiện tại hoàn thành

     

Thì bây giờ hoàn thành (Present Perfect Tense) là trong những thì rất đặc trưng cần chú ý trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Hãy thuộc 4Life English Center (tinhdaudua.com.vn) mày mò tổng quát lác về công thức, giải pháp dùng và giải một trong những bài tập về thì bây giờ hoàn thành, nhớ là xem đáp án cố thể bên dưới nhé!

*
Thì lúc này hoàn thành
3. Cách làm thì hiện nay tại chấm dứt 4. Cách sử dụng thì hiện tại tại xong 5. Một số trong những bài tập và giải đáp thì hiện tại hoàn thành

1. Định nghĩa thì hiện tại tại chấm dứt (Present Perfect Tense)

Thì lúc này hoàn thành sử dụng để diễn tả một hành vi hay vụ việc đã ban đầu từ trong quá khứ, kéo dài đến lúc này và có thể tiếp tục tiếp tục trong tương lai.

Bạn đang xem: Dấu hiệu nhận biết hiện tại hoàn thành

2. Vệt hiệu nhận ra thì lúc này hoàn thành

Để nhận ra thì hiện tại dứt thì thường xuyên trong câu sẽ chứa các từ sau:

Just, recently, lately: gần đây, vừa mớiAlready: rồiEver: sẽ từngBefore: trước đâyNever: chưa từng, không bao giờYet: chưa (dùng trong câu tủ định và câu nghi vấn)Since + mốc thời gian: từ khi (since 2001,…)For + quãng thời gian: trong vòng (for years, for a long time,..)The first/ second…time : lần đầu tiên/ thứ hai…So far = until now = up to now = up to lớn the present: cho tới bây giờAll day, all night, all my life: cả ngày, cả đêm, cả cuộc đờiIn/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: vào khoảng thời hạn qua

Vị trí của các trạng từ vào thì lúc này hoàn thành:

Already, never, ever, just: sau “have/ has” cùng đứng trước đụng từ phân trường đoản cú II.Already: cũng có thể đứng cuối câu.Yet: đứng cuối câu, cùng thường được thực hiện trong câu phủ định với nghi vấn.So far, recently, lately, up lớn present, up khổng lồ this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: hoàn toàn có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ:

I have done my homework already = I have already done my homework. (Tôi vẫn làm bài tập về nhà đất của mình.)My team hasn’t finished the project yet. (Nhóm của tôi vẫn chưa chấm dứt dự án.)So far, they have met with no success. (Đến giờ, họ vẫn chưa tồn tại được thành công xuất sắc nào.)I have seen this movie recently. (Tôi sẽ xem bộ phim truyện này ngay gần đây.)She has taught English for 12 years. (Cô ấy đã dạy tiếng Anh được 12 năm rồi.)

3. Cách làm thì bây giờ hoàn thành

*
Công thức thì lúc này hoàn thành

3.1. Thể khẳng định

Công thức: S + have/ has + VpII

Trong đó:

S (subject): chủ ngữHave/ has: Trợ đụng từVpII: Động từ bỏ phân từ bỏ II (Quá khứ phân từ)

Lưu ý:

S = I/ We/ You/ They + haveS = He/ She/ It + has

Ví dụ:

I have worked in this factory for 13 years. (Tôi đã thao tác làm việc trong nhà máy sản xuất này được 13 năm.)She has lived in DaNang since she was a little girl. (Cô ấy đang sống ngơi nghỉ Đà Nẵng kể từ thời điểm còn bé.)

3.2. Thể lấp định

Công thức: S + have/ has + not + VpII

Lưu ý:

have not = haven’thas not = hasn’t

Ví dụ:

I haven’t played volleyball for years. (Tôi dường như không chơi trơn chuyền trong tương đối nhiều năm.)Jack hasn’t worked on Saturday since he joined the company. (Jack đã không thao tác vào các ngày sản phẩm Bảy kể từ thời điểm anh ấy kéo công ty.)

3.3. Thể nghi vấn

Câu hỏi: Yes/No question

Công thức: Have/ Has + S + VpII +… ?

Trả lời:

Yes, S + have/ has.No, S + haven’t/ hasn’t.

Ví dụ:

Has he studied English since he was 3 years old? (Anh ấy vẫn học giờ Anh kể từ lúc 3 tuổi đề nghị không?)Yes, he has/ No,he hasn’t.Have you finished your homework yet? (Bạn đang làm xong xuôi bài tập về đơn vị chưa?)Yes, I have./ No, I haven’t.

Xem thêm: Writing - Musician Van Cao

4. Cách áp dụng thì lúc này hoàn thành

4.1. Mô tả một hành động ban đầu ở vượt khứ với vẫn tiếp tục ở hiện nay tại

Ví dụ:

Mr.Minh has worked for 4Life company for 8 years. (Ông Minh đã làm cho công ty 4Life được 8 năm.)I have played the guitar for the four years. (Tôi đã nghịch ghi ta được 4 năm rồi.)I have learned French at an center near my neighborhood. (Tôi học tập tiếng Pháp ở một trung trọng tâm gần quần thể tôi ở.)

4.2. Miêu tả một hành động trong thừa khứ nhưng đặc trưng ở thời điểm nói

Ví dụ:

I can’t get her number. I’ve lost my phone. (Tôi không tồn tại số điện thoại cảm ứng cô ấy được. Tôi tấn công mất điện thoại của bản thân mình rồi.)He has just left for work, so you can’t see him now. (Anh ta vừa mới đi làm vì vậy chúng ta không thể chạm mặt anh ta bây giờ.)Levy isn’t at home. I think she has gone swimming. (Levy không có ở nhà. Tôi nghĩ về cô ấy đã đi được đi bơi.)

4.3. Diễn đạt một hành vi đã làm trước đây và bây chừ vẫn còn làm

Ví dụ:

I have read all Janna’s blogs & I’m waiting for her new blog. (Tôi đang đọc hết blog của Janna và đang chờ đón blog new của cô ấy.)She has written five blogs and he is working on another blog. (Cô ấy vẫn viết được 5 trang blog và đang viết blog tiếp theo.)

4.4. Biểu đạt một hành vi đã dứt cho tới lúc này mà không đề cập tới thời khắc xảy ra hành vi đó là lúc nào

Ví dụ:

Ezreal has seen this film. (Ezreal vẫn xem phim này.)He has lost my phone. (Anh ta đã làm mất smartphone của tôi.)I have read the book written by Jodan. (Tôi đang đọc không còn quyển sách được viết vày Jodan.)

4.5. Miêu tả một kinh nghiệm tính đến thời điểm lúc này (thường cần sử dụng trạng từ bỏ ever)

Ví dụ:

Have you ever travelled to SaPa? (Bạn đã du lịch Sa Pa bao giờ chưa?)My last Christmas was the worst day I’ve ever had. (Giáng sinh năm kia là ngày tệ duy nhất đời tôi.)Have you ever met Lux? Yes, but I’ve never met her husband. (Bạn đã khi nào gặp Lux chưa? Có, mà lại tôi chưa lúc nào gặp ck cô ấy)

4.6. Sử dụng một mệnh đề với “since” để chỉ ra khi một cái gì đó ban đầu ở trong thừa khứ

Ví dụ:

Peter has lived here since I met him. (Peter đã sống ở đây kể từ khi tôi gặp mặt anh ấy.)They’ve stayed in nhật bản since last year. (Họ sẽ ở Nhật bản từ năm trước.)I have improved my English skills since I moved khổng lồ NewYork. (Tôi đã cải thiện các năng lực tiếng Anh của bản thân mình từ khi tôi đưa tới New york.)

5. Một số bài tập và câu trả lời thì hiện tại hoàn thành

*
Một số dạng bài bác tập

5.1. Bài bác tập 1

Đọc những tình huống, sử dụng các động từ dưới đây và viết lại câu với thì bây giờ hoàn thành:

grow – break – thua trận – go – up – arrive – improve – fall

Ví dụ: mod is looking for his key. He can’t find it. = Hack has lost his key.

Last week the bus fare was £1 .80. Now it is £2.The bus fare …………………………………. …………….Lily can’t walk and her leg is in plaster.Lily ………………………………………………………………Dom didn’t have a beard before. Now he has a beard.Dom ……………………………………………………………..Chloe’s English wasn’t very good. Now it is better.Her English …………………………………………………….The temperature was trăng tròn degrees. Now it is only 12.The ……………………………………………. ………………..This morning I was expecting a letter. Now I have it.The letter ………………………………………………………..

5.2. Bài bác tập 2

Chọn “Been” hoặc “Gone”:

Hello! I’ve just ……….. To lớn the shops. I’ve bought lots of things.James is on holiday. He’s ……….. To Italy.Thomas has ………………out. He’ll be back in about an hour.A lice isn’t here at the moment. She’s…………….. Lớn the siêu thị to get a newspaper.Are you going khổng lồ the bank?’ – ‘No, I’ve already………………….. Khổng lồ the bank.’

5.3. Đáp án

Bài tập 1:

The bus fare has gone up.Lily has broken her leg.Dom has grown a beard.Her English has improved.The temperature has fallen.The letter has arrived.

Xem thêm: Ưu Nhược Điểm Của Phân Hữu Cơ Truyền Thống, Phân Bón Hữu Cơ Gồm Những Loại Nào

Bài tập 2:

beengonegonegonebeen

Trên đó là toàn bộ chi tiết về thì hiện tại hoàn thành vào 12 thì cơ bản. Hy vọng với những share của 4Life English Center (tinhdaudua.com.vn) sẽ giúp đỡ bạn nâng cấp hơn về phương diện ngữ pháp và vận dụng vào giao tiếp một cách tốt nhất.