Dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn

  -  

Thì bây giờ đơn (Simple Present Tense) là 1 trong các thì tiếng Anh - chủ điểm ngữ pháp căn bản đầu tiên mà bất cứ người học tiếng Anh nào thì cũng đều đề xuất “nằm lòng” trước khi tham gia học những mảng kiến thức mở rộng và sâu sát hơn.

Bạn đang xem: Dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn


Trong nội dung bài viết này, Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ một cách chi tiết để giúp các bạn hiểu rõ thì hiện tại đơn - Công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận thấy như nỗ lực nào, cũng như giúp chúng ta cũng có thể sâu chuỗi kiến thức bài học dễ dãi hơn. Sát bên đó, phần đông ví dụ phân tích ví dụ và bài xích tập rèn luyện nâng cao sẽ giúp các bạn càng nắm chắc chắn hơn về thì bây giờ đơn này. Vậy họ cùng bắt vào bài học kinh nghiệm ngay nhé!

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN LÀ GÌ?

Thì hiện tại đơn (Simple Present tense) là thì dùng để miêu tả một hành vi mang tính thường xuyên (regular action), theo thói quen (habitual action) hoặc hành vi lặp đi lặp lại có tính quy luật, hoặc diễn đạt chân lý và sự thật hiển nhiên.

Ví dụ:

 I walk to school every day. (Tôi đến lớp hằng ngày).

➢ He often plays soccer. (Anh ấy liên tục chơi bóng đá).

*

Ví dụ về thì hiện trên đơn

2. CÔNG THỨC THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

*

 

Thể

Động từ “to be”

Động từ “thường”

CÂU KHẲNG ĐỊNH

S + am/is/are + ……

Chú ý:

I + amHe, She, It + isYou, We, They + are

E.g.1:  I am a student. (Tôi là học tập sinh.)

E.g.2: They are teachers. (Họ phần lớn là giáo viên.)

E.g.3: She is my mother. (Bà ấy là bà mẹ tôi.)

S + V(s/es) + ……

Chú ý:

I, You, We, They + V (nguyên thể)He, She, It + V (s/es)

E.g.1: He always swim in the evening. (Anh ấy luôn luôn đi tập bơi vào buổi tối.)

E.g.2: Mei usually goes to bed at 11 p.m. (Mei hay đi ngủ vào mức 11 giờ đồng hồ tối).

E.g.3: Every Sunday we go to see my grandparents. (Chủ nhật hằng tuần chúng tôi thường đi thăm ông bà).

CÂU PHỦ ĐỊNH

S + am/is/are + not + N/Adj

Chú ý:

is not = isn’tare not = aren’t

E.g: She is not my friend. (Cô ấy chưa hẳn là bạn tôi.)

S + do/ does + not + V (nguyên thể)

Chú ý:

do not = don’tdoes not = doesn’t

E.g: He doesn"t work in a shop. (Anh ta không thao tác làm việc ở cửa ngõ tiệm.)

CÂU NGHI VẤN

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)

Q: Am/ Are/ Is (not) + S + ….?

A: Yes, S + am/ are/ is.

No, S + am not/ aren’t/ isn’t

E.g: Are you a student?

Yes, I am. / No, I am not.

Wh- questions (Câu hỏi gồm từ nhằm hỏi).

Wh- + am/ are/ is (not) + S + ….?

E.g:

a) What is this? (Đây là gì?).

b) Where are you? (Bạn nơi đâu thế?).

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)

Q: Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

A: Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

E.g: bởi vì you play tennis?

Yes, I do. / No, I don’t.

Wh- questions (Câu hỏi tất cả từ nhằm hỏi)

Wh- + do/ does (not) + S + V(nguyên thể)….?

E.g:

a) Where do you come from? (Bạn tới từ đâu?)

b) What vì chưng you do? (Cậu có tác dụng nghề gì vậy?)

 

LƯU Ý KHÁC

Khi phân tách động từ làm việc thì này, đối với ngôi thứ nhất (I), trang bị hai (you) cùng thứ 3 số các (they) thì động từ chưa hẳn chia, áp dụng động từ bỏ nguyên thể không tồn tại “to” như làm việc ví dụ nêu trên. Đối với ngôi sản phẩm công nghệ 3 số ít (he, she, it), yêu cầu chia rượu cồn từ bằng cách thêm đuôi có "s/es" tùy theo trường hợp. Ví dụ: He walks. / She watches TV ...

Cách thêm s/es sau động từ:

– Thêm s vào đằng sau số đông các cồn từ: want - wants; work - works;…

– Thêm es vào các động từ kết thúc bằng ch, sh, s, ss, x, z, o: miss - misses; wash - washes; fix - fixes; teach - teaches; go - goes ...

– Bỏ y cùng thêm ies vào sau các động từ xong bởi một phụ âm + y: study - studies; fly - flies; try - tries ...

MỞ RỘNG: bí quyết phát âm phụ âm cuối "-s" (áp dụng cho toàn bộ các từ, thuộc những từ loại khác nhau)

* Chú ý: cách phát âm phụ âm cuối này phải dựa vào phiên âm nước ngoài (international transcription) chứ không phụ thuộc cách viết (spelling).

/s/: khi từ tất cả âm cuối là /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/ 

Ví dụ: likes /laɪks/; cakes /keɪks/; cats /kæts/; types /taɪps/; shops /ʃɒps/; laughs /lɑːfs/; cuffs /kʌfs/; coughs /kɒfs/; paths /pɑːθs/; months /mʌnθs/

/iz/: lúc từ gồm âm cuối là /s/, /ʃ/, /z/, /tʃ/, /dʒ/, /ʒ/

Ví dụ: misses /mɪsɪz/; places /pleɪsɪz/; buzzes /bʌzɪz/; rises /raɪzɪz/; sizes /saɪzɪz/; matches /mætʃɪz/; watches /wɒtʃɪz/; washes /wɒʃɪz/; dishes /dɪʃɪz/; manage /ˈmænɪdʒɪz/; changes /tʃeɪndʒɪz/; garages /ˈɡærɑːʒɪz/; rouge /ruːʒɪz/

/z/: lúc từ gồm âm cuối là các phụ âm còn sót lại hoặc nguyên âm: /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /d/, /r/, /v/, /ð/, /eɪ/, /aɪ/ …

Ví dụ: cabs /kæbz/; beds /bedz/; needs /niːdz/; bags /bæɡz/; loves /lʌvs/; gives /ɡɪvs/; bathes /beɪðz/; clothes /kləʊðz/; apples /ˈæpəlz/; swims /swɪmz/; comes /kʌmz/; eyes /aɪz/; plays /pleɪz/

3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Thì bây giờ đơn diễn đạt một thói quen xuất xắc hành động ra mắt thường xuyên, lặp đi lặp lại

Ví dụ:

- I brush my teeth every day.

Tôi tiến công răng hằng ngày.

- I usually get up at 6 o"clock.

Tôi thường xuyên thức giấc vào lúc 6h sáng.

➨ Ta thấy việc thức dậy lúc 6h sáng sủa là hành động lặp đi lặp lại thường xuyên => thực hiện thì bây giờ đơn. Bởi chủ ngữ là “I” đề xuất động tự “get up” sống dạng nguyên thể.

- July is always on time.

July luôn luôn đúng giờ.

I brush my teeth every day

➣ Diễn tả chân lý, thực sự hiển nhiên

Là những sự vật, hiện tượng kỳ lạ hiển nhiên trong cuộc sống đời thường không tất cả gì để tranh luận

Ví dụ:

- The sun sets in the west

Mặt trời lặn ở phía tây.

- The earth moves around the Sun.

Trái đất quay quanh mặt trời.

➨ câu hỏi trái đất luôn quay quanh mặt trời là sự việc thật phân biệt => dùng hiện tại đơn.

The earth moves around the Sun.

➣ Diễn tả sự việc xẩy ra trong tương lai

Cách này thường vận dụng để nói về thời hạn biểu, thời khóa biểu, chương trình hoặc kế hoạch, kế hoạch trình ...

Ví dụ:

- The plane takes off at 7 a.m this morning.

Máy cất cánh cất cánh dịp 7 giờ phát sáng nay.

- The train leaves at 8 a.m tomorrow.

Tàu xuất phát lúc 8 giờ phát sáng mai.

➨ tuy nhiên máy bay chưa tới hay tàu chưa xuất xứ nhưng vì đó là lịch trình tất cả sẵn đề xuất sẽ áp dụng thì hiện tại đơn.

The plane takes off at 7 a.m this morning

➣ Sử dụng trong câu điều kiện loại 1

Ví dụ:

- If my headache disappears, we can play tennis.

Nếu cơn nhức đầu của tớ qua đi, chúng ta có thể chơi tennis.

If my headache disappears, we can play tennis.

➣ Sử dụng thì hiện tại đơn trong một số trong những cấu trúc khác trong giờ đồng hồ Anh

Ví dụ:

- We will wait until he comes.

Chúng tôi sẽ đợi cho tới khi anh ấy tới.

- They will go lớn the beach only when it is sunny.

Họ sẽ đi biển khơi chỉ khi trời nắng.

They will go to lớn the beach only when it is sunny.

4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Dấu hiệu nhận ra thì bây giờ đơn: lúc trong câu có những trạng từ chỉ tần suất: 

➢ Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) ...

Ví dụ:

We sometimes go lớn the beach. (Thỉnh thoảng chúng tôi đi biển.)I always drink lots of water. (Tôi thường giỏi uống các nước.)

➢ Every day, every week, every month, every year, every morning … (mỗi ngày, từng tuần, mỗi tháng, mỗi năm).

Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, hàng tuần, mặt hàng tháng, sản phẩm quý, hàng năm)

Ví dụ:

They watch TV every evening. (Họ xem truyền hình từng tối.)I play football weekly. (Tôi chơi đá bóng hàng tuần.)

➢ Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần/ nhì lần/ cha lần/ tứ lần ……..mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ:

He goes khổng lồ the cinema three times a month. (Anh ấy đi xem phim 3 lần mỗi tháng.)I go swimming once a week. (Tôi đi tập bơi mỗi tuần một lần.)

Nếu bạn muốn nhận tứ vấn tham gia các khóa học tập của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp huấn luyện và giáo trình tự biên soạn chuẩn theo format đề thi, cân xứng với từng trình độ chuyên môn của học viên. Bạn Hãy đăng ký ngay trên Đây nhé!

*

 5. BÀI TẬP THỰC HÀNH VỀ THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

 Bài 1: chia động từ vào ngoặc sống thì lúc này Đơn:

 1. I (be) ________ at school at the weekend. 2. She (not study) ________ on Friday. 3. My students (be not) ________ hard working. 4. He (have) ________ a new haircut today. 5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00. 6. She (live) ________ in a house? 7. Where your children (be) ________? 8. My sister (work) ________ in a bank. 9. Dog (like) ________ meat.10. She (live)________ in Florida. 11. It (rain)________ almost every day in Manchester. 12. We (fly)________ lớn Spain every summer. 13. My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning. 14. The bank (close)________ at four o`clock. 15. John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he`ll pass. 16. Jo is so smart that she (pass)________ every exam without even trying. 17. My life (be) so boring. I just (watch)________ TV every night. 18. My best friend (write)________ lớn me every week. 19. You (speak) ________ English? 20. She (not live) ________ in HaiPhong city.

Bài tập 2: sử dụng những đụng từ cho sau đây để điền vào nơi trống ưng ý hợp.

cause(s) - connect(s) - drink(s) - live(s) - open(s) - speak(s) - take(s)

1. Tanya .......... German very well.

2. I don"t often ...... ............ ... Coffee.

3. The swimming pool . . ...... . ......... At 7.30 every morning.

4. Bad driving ... . .. .. ......... ...... Many accidents.

5. My parents .. .. . ................. In a very small flat.

6. The Olympic Games .. .................. . ....... .. ..... . Place every four years.

7. The Panama Canal ............... ..... .. . ............ The Atlantic & Pacific Oceans.

Bài tập 3: Sử dụng những động tự sau để hoàn thành câu.

believe eat flow go grow make rise tell translate

1. The earth goes round the sun.

2. Rice ....... In Britain.

3. The sun ... ............ ......................... . ... In the east.

Xem thêm: (Hoàn) Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời, Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

4. Bees ................. . ... .... ..... ....... ... Honey.

5. Vegetarians ...... Meat.

6. An atheist ....... In God.

7. An interpreter .... ....... .. ............. From one language into another.

8. Liars are people who ............................. ........ ...... The t ruth.

9. The River Amazon ....................................... Into the Atlantic Ocean.

Bài tập 4: phân tách động từ cho đúng 

1. Julie ............... (not / drink) tea very often.

2. What time ........ ............. ....... ..................................................... (the banks / dose) here?

3. I"ve got a car, but I .................. ....................... ..... ... .. ...... .. (not / use) it much.

4. "Where ... .. .. ..... .. ..... ...... ..... ...... (Ricardo / come) from?" - "From Cuba."

5. "What . ............. .... (you / do)?" - I"m an electrician."

6. Lt .................................................................... .................... (take) me an hour lớn get lớn work. How long .................................. ................. ......... ....... ................... (it / take) you?

7. Look at this sentence. What ...................... . ...... ... . ...................................... (this word / mean)?

8. David isn"t very fit. He .... .... . . ..... .... .. .......... ... (not / do) any sport.

Bài tập 5: Đặt câu hỏi mà các bạn sẽ hỏi Lisa về bản thân và gia đình cô ấy. 

1. You know that Lisa plays tennis. You want to lớn know how often. Ask her.

How often ............................................................................................... ?

2. Perhaps Lisa"s sister plays tennis too. You want khổng lồ know. Ask Lisa.

......... ...................... Your sister . . ....... . .... ... ........ ...... ........... .. ........ 

3. You know that Lisa reads a newspaper every day. You want to lớn know which one. Ask her.

....................................................................... ..........................................

4. You know that Lisa"s brother works. You want lớn know what he does. Ask Lisa.

...................................................................................................................

5. You know that Lisa goes to the cinema a lot. You want to know how often. Ask her.

 ................................................................................................................

6 You don"t know where Lisa"s grandparents live. You want to lớn know. Ask Lisa.

............................................................................................................

Bài tập 6: Viết lại câu hoàn chỉnh

E.g.: They / wear suits to lớn work? => vì chưng they wear suits khổng lồ work?

she / not / sleep late at the weekends =>________we / not / believe the Prime Minister =>________you / understand the question? =>________they / not / work late on Fridays =>________David / want some coffee? =>________she / have three daughters =>________when / she / go to lớn her Chinese class? =>________why / I / have to clean up? =>_______

Bài tập 7: xong xuôi đoạn đối thoại sau:

Rita: (►) vì chưng you like (you / like) football, Tom? 

Tom: (►) / love (1 / love) it. I`m a United fan. (1)……………………………… (I / go) to lớn all their games. Nick usually (2) ................................................. (come) with me. And (3) ............................................... (we / travel) to away games, too. Why (4) ............................................. (you / not / come) lớn a match some time? Rita: I`m afraid football (5)………………………………….. (not / make) sense khổng lồ me — men running after a ball. Why (6) ...................................................... (you / take) it so seriously? Tom: It"s a wonderful game. (7) ................................................ (I / love) it. United are my whole life. Rita: How much (8)………………………………….. (it / cost) khổng lồ buy the tickets và pay for the travel? Tom: A lot. (9) ............................. (I / not / know) exactly how much. But (10) (that / not / matter) to me. (11) ............................ (I / not / want) to bởi anything else. (12) .......................... (that / annoy) you? Rita: No, (13) .......................... (it / not / annoy) me. I just (14) (find) it a bit sad.

6. ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Bài 1:

1. am2. does not study

3. are not 

4. has5. have
6. lives7. Where are your children?8. works9. likes10. lives
11. rains12. fly13. flies14. closes15. tries - vì chưng not think
16. passes17. is - watch18. writes19. vì chưng you speak English?20. does not live

Bài 2

1. speaks2. drink3. opens4. causes5. live6. take7. connects

 

Bài 3

1. goes2. doesn’t grow3. rises4. make5. don"t eat
6. doesn"t believe7. translates8. don"t tell8. don"t tell 

 

Bài 4:

1. doesn"t drink2. do the banks close3. don"t use4. does Ricardo come
5. do you do6. takes ... Does it take7. does this word mean8. doesn"t do

Bài 5

1. How often vì chưng you play tennis4. What does your brother do?
2. Does your sister play tennis?5. How often vì you go to the cinema?
3. Which newspaper vày you read?6. Where vày your grandparents live?

Bài 6: Câu trả chỉnh

1. She doesn’t sleep late at the weekends.5. Does David want some coffee?
2. We don’t believe the Prime Minister. 6. She has three daughters.

Xem thêm: Bài Viết Số 2 Lớp 10 Tấm Cám, Kể Lại Truyện Tấm Cám Theo Lời Của Nhân Vật Tấm

3. Vì chưng you understand the question?7. When does she go to lớn her Chinese class?
4. They don’t work late on Fridays.8. Why vì chưng I have lớn clean up?

Bài tập 7

1. I go8. Does it cost
2. comes9. I don’t know
3. we travel10. That doesn’t matter
4. don’t you come11. I don’t want
5. Doesn’t make12. Does that annoy
6. Bởi vì you take13. It doesn’t annoy
7. I love14. Find

LÀM THÊM BÀI TẬP RÈN LUYỆN THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: TẠI ĐÂY

Trên đấy là toàn bộ cụ thể bài học về thì bây giờ đơn (Simple present tense) bao gồm: Khái niệm, công thức, phương pháp sử dụng, lốt hiệu nhận ra và bài xích tập rèn luyện, nhằm giúp các bạn hiểu thật rõ kỹ năng và kiến thức về thì cơ bạn dạng này cũng như hoàn toàn có thể áp dụng chính xác trong giao tiếp. Các bạn đừng quên học tập thêm những bài học kinh nghiệm về các thì giờ đồng hồ Anh khác trên site tinhdaudua.com.vn nhé! 

Nếu có bất cứ thắc mắc hay khó khăn nào trong học tập, chúng ta đừng ngần ngại phản hồi dưới bài viết để được lý giải và giải đáp nha!