I

     

*

Vị trí của danh từ, tính từ, rượu cồn từ trong tiếng Anh

Danh từ, động từ và tính từ là những các loại từ quan trọng đặc biệt trong giờ đồng hồ Anh. Bọn chúng đóng vai trò trong bài toán hình thành câu và tạo cho những câu văn/đoạn văn gồm ý nghĩa. Bây giờ chúng bản thân hãy cùng Ms Hoa khám phá chung về địa chỉ của danh từ, tính trường đoản cú và hễ từ vào câu nhé ^^

I. Danh tự (nouns):

Danh thường xuyên được đặt ở những địa chỉ sau:

1. Chủ ngữ của câu (thường dẫn đầu câu, sau trạng ngữ chỉ thời gian) Ví dụ 1: Maths is the subject I lượt thích best.

Bạn đang xem: I

Trong đó, Maths là danh từ làm chủ ngữ của câu

Ví dụ 2: Yesterday Lan went home at midnight.

Trong đó, Yesterday là trạng từ bỏ chỉ thời gian, cùng Lan là danh từ thống trị ngữ câu

 

2. Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful…. Ví dụ 3: She is a good teacher.

Trong đó, good là tính từ, cùng danh từ vẫn là teacher

Ví dụ 4: His father works in hospital.

Trong đó, his là tính từ sở hữu, và danh từ bỏ là father

 

3. Làm tân ngữ, sau rượu cồn từ Ví dụ 5: I like English.

Trong đó, đụng từ lượt thích và danh tự là Englih

 

4. Sau các mạo từ a, an, the hoặc các từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…..(Lưu ý cấu trúc a/an/the adj noun) Ví dụ 6: This book is an interesting book.

Xem thêm: ❤ Thư Viện Bài Giảng Lớp 5 Môn Toán Lớp 5, Ppt Toán Lớp 5 Archives

 

5. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at... Ví dụ 7: Nam is good at Chemistry.

 

II. Tính trường đoản cú (adjectives)

Tính từ thường đứng ở các vị trí sau:

1. Trước danh từ: Adj + N Ví dụ 8: Ho Ngoc Ha is a famous singer.2. Sau cồn từ liên kết: to be/ seem/ appear/ feel/ taste/ look/ keep/ get + adj Ví dụ 9: She is beautiful Ví dụ 10: She makes me happy Ví dụ 11: He is tall enough lớn play volleyball.3. Trong cấu tạo so…that: tobe/seem/look/feel….. So adj that Ví dụ 12: The weather was so bad that we decided to stay at home4. Tính trường đoản cú còn được dùng dưới những dạng so sánh (lưu ý tính từ lâu năm hay lép vế more, the most, less, as….as) Ví dụ 13: Meat is more expensive than fish. Ví dụ 14: Bao Thy is the most intelligent student in my class5. Tính từ vào câu cảm thán: How adj S V với What (a/an) adj N Ví dụ 15: How beautiful she is!

 

III. Động trường đoản cú (verbs)

Vị trí của rượu cồn từ trong câu siêu dễ nhận thấy vì nó thường thua cuộc chủ ngữ.

Xem thêm: Những Câu Danh Ngôn Về Tình Thầy Trò, Please Wait

Ví dụ 16: My family has five people. Ví dụ 17: I believe her because she always tells the truth.

 

Trên đó là những kỹ năng và kiến thức có tương quan đến địa điểm của Động từ, Danh từ, Tính từ. Những con lưu giữ về và nhớ rằng vị trí của những loại tự này trong giờ Anh nhé ^.^