Đánh số trang ở trang bất kỳ

     

Nếu bạn là một trong những người thường xuyên phải thao tác làm việc với Word thì chắc rằng việc Đánh số trang trên cục bộ văn bản không còn là làm việc xa lạ. Nhưng so với những văn bạn dạng cần mục lục tuyệt phần mở đầu, kết luận. Bọn họ thường không đề nghị đánh số thứ tự đông đảo trang nêu trên mà lại chỉ khắc số trang phần nội dung. Vậy làm vắt nào để có thể đánh số trang xuất phát từ một trang ngẫu nhiên trong WordTin học MOS sẽ hướng dẫn bạn thực hiện thao tác làm việc trên một cách đơn giản dễ dàng và bài bản nhất.


Bước 1: Đánh số trang cho toàn cục văn bản.

Vào thẻ Insert -> Header & Footer -> Page Number -> chọn lựa kiểu định dạng mong muốn sử dụng nhằm điền số trang cho văn bản:

Top of page: Đánh số trang trên đầu trang

Bottom of page: Đánh số trang nghỉ ngơi cuối trang

Page Margins: Đánh số trang bên rìa trang

Current Position: Đánh số trang trên vị trí nhỏ trỏ chuột

*
Hướng dẫn khắc số trang tự động trong Word 2013, 2016, 2019 <2022>Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Section Break trong Word 2013, 2016
*
Thay đổi đơn vị chức năng thước đo vào Word 2013, 2016, 2019 nhanh gọn
*
Đánh số trang, tạo mục lục auto trong Word