Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Của Ai

     
*

*

English


Lời dẫn
*

大 越 史 記 全 書Đại Việt Sử ký kết Toàn ThưBản in Nội những quan bảnMỘC BẢN KHẮC NĂM CHÍNH HOÀ THỨ 18 (1697)

*

Phiên bạn dạng Alpha

Thiết kế và thực hiện Văn phòng Nôm na (Hà Nội):Tô Trọng Ðức, Vũ Xuân Lương, Lê Văn Cường, Lương Thị Hạnh, và Ngô Thanh GiangChỉ đạo: John Balaban, Ngô Thanh Nhàn, & Ngô Trung Việt

*

Đại Việt Sử ký Toàn Thư

Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên... Biên soạn thảo (1272 - 1697).Viện khoa học Xã Hội nước ta dịch (1985 - 1992).Nhà xuất bản Khoa học Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993).

Bạn đang xem: đại việt sử ký toàn thư của ai

TÁC GIẢ - VĂN BẢN - TÁC PHẨM

PHAN HUY LÊ

Bộ Đại Việt sử ký kết toàn thư còn sót lại đến thời buổi này là một bộ Quốc sử lớn, có giá trị, lần trước tiên được tương khắc in tổng thể và chào làng vào năm Đinh Sửu, niên hiệu chủ yếu Hoà máy 18, triều Lê Hy Tông, tức năm 1697. Vào lời tựa của lần xuất phiên bản đó - điện thoại tư vấn là Tựa Đại Việt sử ký kết tục biên - nhóm soạn đứng đầu là Tham tụng, Hình cỗ thượng thư tri Trung thư giám Lê Hy, cho thấy thêm bộ Quốc sử này là tác dụng của một quy trình biên soạn, tu bổ trải qua nhiều đời: "Nước Việt ta, sử ký các đời do các tiên hiền khô Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên tạo ra sự trước, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh soạn tiếp sau, đến đời Lê Huyền Tông (1663 - 1671) sai đàn tể thần Phạm Công Trứ tìm hiểu thêm sử cũ như sử ký ngoại kỷ, bạn dạng kỷ toàn thư, phiên bản kỷ thực lục phần lớn y theo danh lệ của các sử trước, lại tham xét soạn từ quốc triều Trang Tông Dụ nhà vua (1533 - 1548) "sai bầy khảo thần khảo lắp sử cũ, chỗ nào sai thì sửa lại, nơi nào đúng thì chép đem Lại sưu tầm sự tích cũ, xem thêm các dã sử, một số loại biên, từ Huyền Tông Mục Hoàng Đế năm Đức Nguyên thứ 2 (1675), toàn bộ sự thực trong 13 năm, cũng gọi là bạn dạng kỷ tục biên. Sách có tác dụng xong, dơ lên ngự lãm, bèn không đúng thợ tương khắc in, ban bố trong thiên hạ" (Quyển thủ, Đại Việt sử ký tục biên tự, 1b - 3b).

Như vậy, bộ Đại Việt sử ký toàn thư là 1 trong những công trình tập đại thành nhiều cỗ sử vì chưng nhiều nhà sử học của các đời biên soạn, từ Lê Văn Hưu đời Trần, qua Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh đời Lê sơ, mang đến Phạm Công Trứ, Lê Hy đời Lê Trung hưng, cùng đầy đủ người cộng sự với họ. Theo bản in tự ván khắc năm chính Hoà 18 (1697) có danh hiệu phiên bản in Nội những quan bản - từ đây call tắt là bản Chính Hoà - bộ sử này có quyển thủ 24 quyển, ghi chép một cách hệ thống lịch sử dân tộc từ chúng ta Hồng Bàng mang lại năm 1675.

Bố cục của cục sử như sau:

Quyển thủ: gồm các Lời tựa của Lê Hy, Phạm Công Trứ, Ngô Sĩ Liên, Biểu dâng sách của Ngô Sĩ Liên, Phàm lệ, Kỷ niên mục lục và bài Việt giám thông khảo tổng luận của Lê Trung.

Xem thêm: 16 Câu Đầu Bài Chinh Phụ Ngâm, Phân Tích 16 Câu Đầu Chinh Phụ Ngâm

Ngoại kỷ: gồm 5 quyển, từ chúng ta Hồng Bàng đến các Sứ quân.

Quyển 1: kỷ họ Hồng Bàng, kỷ họ ThụcQuyển 2: kỷ chúng ta TriệuQuyển 3: kỷ trực thuộc Tây Hán, kỷ Trưng thiếu phụ Vương, kỷ thuộc Đông Hán, kỷ Sĩ VươngQuyển 4: kỷ thuộc Ngô-Tấn-Tống-Tề-Lương, kỷ chi phí Lý kỷ Triệu Việt vương, kỷ Hậu lýQuyển 5: kỷ thuộc Tùy - Đường, ký kết họ Ngô

Bản kỷ: tất cả 19 quyển, trường đoản cú triều đình mang đến năm 1675.

Quyển 1: kỷ công ty Đinh, kỷ công ty LêQuyển 2: kỷ công ty Lý: Thái Tổ, Thái TôngQuyển 3: Thánh Tông, Nhân TôngQuyển 4: Anh Tông, Cao Tông, Huệ Tông, Chiêu HoàngQuyền 5: kỷ nhà Trần, Thái Tông, Thánh Tông, Nhân TôngQuyển 6: Anh Tông, Minh TôngQuyển 7: Hiến Tông, Dụ Tông, Nghệ Tông, Duệ TôngQuyển 8: truất phế Đế, Thuận Tông, thiếu Đế, hồ Quý Ly, hồ Hán ThươngQuyển 9: kỷ Hậu Trần, kỷ trực thuộc MinhQuyển 10: kỷ Lê Hoàng Triều: Thái TổQuyển 11: Thái Tông, Nhân TôngQuyển 12: Thánh Tông (thượng)Quyển 13: Thánh Tông (hạ)Quyển 14: Hiến Tông, Túc Tông, Uy MụcQuyển 15: Tương Dực, Đà Vương, Cung Hoàng, Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng KhanhQuyển 16: Trang Tông, Trung Tông, Anh Tông, Mạc Đăng Doanh mang lại Mạc Mậu HợpQuyển 17: vắt Tông, Mạc Mậu HợpQuyển 18: Kính Tông, Chân Tông, Thần TôngQuyển 19: Huyền Tông, Gia Tông

19 quyển bản kỷ lại chia làm 3 phần:

Bản kỷ toàn thư: từ quyền 1 mang đến quyển 10Bản kỷ thực lục: trường đoản cú quyển 11 mang lại quyển 15Bản kỷ tục biên: từ quyển 16 mang đến quyển 19

Bộ Đại Việt sử cam kết toàn thư với bố cục như trên đã có được hoàn thành, tương khắc in và chào làng vào năm 1697.

Xem thêm: Xem Phim Diêm Vương Truyền Kỳ Tập 1 995), Xem Phim Diêm Vương Truyền Kỳ

Một sự việc khoa học tập được đặt ra là quá trình biên soạn từ bỏ Lê Văn Hưu cho Lê Hy diễn ra như nạm nào, những ai đã tham gia vào công trình xây dựng đó, góp phần của mỗi cá nhân (hay từng nhóm) thế nào và giữ lại dấu ấn gì trong bộ quốc sử còn lại đến ngày nay?

Muốn giải đáp vấn đề trên, chúng ta hãy lấy bộ Đại Việt sử ký kết toàn thư đời bao gồm Hoà làm cơ sở và ngược cái thời gian, nghiên cứu những bộ sử tiền thân của nó, bước đầu từ Đại Việt sử ký kết của Lê Văn Hưu đời Trần.