CÔNG THỨC TÍNH NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH

     

Đáp án với lời giải đúng đắn cho câu hỏi: “Công thức tính nguyên tử khối trung bình” cùng với con kiến thức mở rộng do vị trí cao nhất Tài Liệu tổng hợp, soạn về nguyên tử khối là tài liệu học tập bổ ích dành mang lại thầy cô và chúng ta học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Công thức tính nguyên tử khối trung bình

Trả lời câu hỏi: công thức tính nguyên tử khối trung bình

Công thức tính nguyên tử khối trung bình

*

Cùng đứng đầu Tài Liệu tìm hiểu thêm về nguyên tử khối chúng ta nhé!

Kiến thức không ngừng mở rộng về nguyên tử khối

1. Có mang nguyên tử khối

Nguyên tử khối là cân nặng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Nguyên tố không giống nhau thì nguyên tử khối cũng khác nhau.

Tuy nhiên khối lượng tính bằng đơn vị chức năng Cacbon chỉ là trọng lượng tương đối.

Ví dụ: Nguyên tử khối của Nitơ (N) = 14 (đvC), của Magie (Mg) = 24 (đvC).

Từ việc nghiên cứu nguyên tử khối là gì, chúng ta cũng có thể tra cứu giúp nguyên tử khối của nguyên tử nhân tố trong bảng nguyên tử khối (Sách giáo khoa hóa học lớp 8 – trang 42) hoặc vào bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học.

2. Khối lượng nguyên tử

Đơn vị khối lượng nguyên tử là một trong những đơn vị đo khối lượng cho trọng lượng của những nguyên tử cùng phân tử. Nó được quy ước bằng một phần mười hai khối lượng của nguyên tử cacbon 12. Vì đó, đối kháng vị cân nặng nguyên tử còn được gọi là đơn vị cacbon, ký hiệu là đvC.

3. Xem xét Một số cách làm tính hay dùng

Tính số mol: lúc cho cân nặng chất: n = (mol); Khi mang đến thể tích hóa học khí: n = (mol)Khi đến CM, Vlit dung dịch: n =CM.V(mol); khi cho khối lượng dung dịch, độ đậm đặc phần trăm: n = (mol)Tính khối lượng: m= n.M( gam); cân nặng chất tan: mct (gam)

– Tính nồng độ: Nồng độ C% = (mct / mdd) .100%; tính nồng độ mol của dung dịch: CM (M) (nhớ đổi V ra lit)

4. Bài bác tập Vận dụng

Bài tập 1: Hãy so sánh nguyên tử magie nặng trĩu hay nhẹ nhàng hơn bao nhiêu lần so với:

a) Nguyên tử Cacbon b) Nguyên tử sulfur c) Nguyên tử Nhôm

Hướng dẫn giải

Để làm cho được bài tập này, chúng ta cần khẳng định được nguyên tử khối của các nguyên tử Magie (Mg), Cacbon (C), lưu hoàng (S) cùng Nhôm (Al) dựa vào bảng nguyên tử khối.

a) Nguyên tử khối của Mg = 24; nguyên tử khối của C = 12

=> Nguyên tử Mg nặng rộng nguyên tử C 24/12 = 2 lần.

b) Nguyên tử khối của Mg = 24; nguyên tử khối của S = 32

=> Nguyên tử Mg nhẹ hơn nguyên tử S 24/32 = 0,75 lần.

Xem thêm: 2 Cách Đánh Dấu X Vào Ô Vuông Trong Word 2010, Cách Đánh Dấu Tích Vào Ô Vuông Trong Word

c) Nguyên tử khối của Mg = 24, nguyên tử khối của Al = 27

=> Nguyên tử Mg khối lượng nhẹ hơn nguyên tử Al 24/27 = 8/9 lần.

Bài tập 2: Nguyên tử X nặng gấp đôi lần nguyên tử Nitơ. Tính nguyên tử khối và cho thấy thêm X thuộc nguyên tố nào? Viết kí hiệu hóa học của yếu tố đó.

Hướng dẫn giải

Nguyên tử khối của nguyên tử Nito = 14 đvC. Cơ mà nguyên tử X nặng trĩu gấp 2 lần nguyên tử Nito

=> Nguyên tử khối của X = 14 x 2 = 28 (đvC)

Nguyên tử X tà tà nguyên tố Silic, kí hiệu là Si.

Bài tập 3: Biết nguyên tử nhôm gồm 13 proton, 14 nơtron. Trọng lượng tính bằng gam của một nguyên tử nhôm

Hướng dẫn giải:

mAl ≈ ∑mp + ∑mn = 13u + 14u = 27u.

Có 1u = 1,6605.10-27kg ⇒ mAl = 27. 1,6605.10-27.1000 = 4,48.10-27g.

Bài tập 4 : Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hay nhẹ nhàng hơn bao nhiêu lần đối với nguyên tử cacbon?

Hướng dẫn giải:

Nguyên tử khối của Mg là 24 đvC; nguyên tử khối của cacbon là 12 đvC.

⇒Nguyên tử magie nặng rộng = gấp đôi nguyên tử cacbon.

Xem thêm: Cách Nuôi Chim Huýt Cô Giá Bao Nhiêu? Nuôi Thế Nào? Mua Ở Đâu?

Bài tập 5: Nguyên tử X nặng vội vàng 4 lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của X và cho biết thêm X nằm trong nguyên tố nào?

Hướng dẫn giải:

Nguyên tử khối của nitơ = 14 đvC

⇒ Nguyên tử khối của X = 4 x 14 = 56 (đvC)

Vậy X là nguyên tố sắt (Fe).

Bài tập 6: Tính nguyên tử khối vừa phải của Mg biết Mg tất cả 3 đồng vị 24Mg ( 79%), 25Mg ( 10%), còn lại là 26Mg?

Hướng dẫn giải

% đồng vị 26Mg = 100 – 79 – 10 = 11%

→ A­tb Mg = (24.79 + 25.10 + 26.11)/100 = 24,32

Bài tập 7: Trong tự nhiên và thoải mái Clo gồm hai đồng vị bền: 37Cl chiếm 24,23% tổng thể nguyên tử, còn sót lại là 35Cl. Yếu tố % theo trọng lượng của 37Cl trong HClO4 là?