CÔNG THỨC TÍNH CHU VI HÌNH TỨ GIÁC LỚP 2

     

Chu vi hình tứ giác là một trong những kiến thức toán học mà chúng ta học sinh cần nắm vững. Thuộc ôn lại qua nội dung bài viết này nhé!


Ở chương trình tiểu học, những em học viên sẽ bắt đầu được làm cho quen với một số dạng toán hình học đơn giản dễ dàng như cách tính chu vi và ăn diện tích. Trong bài viết này tinhdaudua.com.vn sẽ giúp các em ôn lại định hướng về chu vi hình tứ giác và một trong những dạng bài tập liên quan.

Bạn đang xem: Công thức tính chu vi hình tứ giác lớp 2

Cách tính chu vi hình tứ giác

Định nghĩa hình tứ giác:

Hình tứ giác là một trong đa giác gồm 4 cạnh, 4 đỉnh. Tứ giác hoàn toàn có thể là tứ giác 1-1 (không gồm cặp cạnh đối nào giảm nhau) hoặc tứ giác kép (có nhì cặp cạnh đối cắt nhau). Tổng những góc của tứ giác là 360 độ.

Chu vi hình tứ giác thực chất là tổng độ dài của những cạnh khiến cho hình đó. Công thức chung lúc tính chu vi hình tứ giác đó là tìm tổng của tất cả các cạnh tạo ra nên.

Công thức tính chu vi hình tứ giác:

P = a + b + c + d (đvt)

Trong đó: a, b, c, d lần lượt là độ dài các cạnh của tứ giác, p là chu vi

Ví dụ: đến tứ giác BDCE có những cạnh là BD = 2, DC = 3, CE = 4, EB = 5. Yêu cầu tính chu vi tứ giác BDCE, đơn vị đo cm.

Giải:

Áp dụng bí quyết tính chu vi, ta có:

P = 2 + 3 + 4 + 5 = 14 (cm)

Tuy nhiên đối với mỗi hình cũng sẽ có cách tính chu vi riêng.

Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông, nhị cạnh đối nhau sẽ bởi nhau, cạnh ngắn điện thoại tư vấn là chiều rộng, 2 cạnh còn lại gọi là chiều dài.

Xem thêm: Bài Hát Làng Tôi Của Văn Cao

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

C = (a + b) x 2 (đvt)

Trong đó: a là chiều dài, b là chiều rộng, C là chu vi.

Ví dụ: cho một hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều dài cạnh AB = 6cm cùng chiều nhiều năm cạnh BD = 2 cm. Yêu cầu: Tính chu vi của hình chữ nhật ABCD?

Giải:

Ta bao gồm AB = a = 6 cm và BD = b = 2cm.

Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật, ta có:

C = (a + b) x 2 = (6 + 2) x 2= 16 (cm)

Hình vuông là tứ giác gồm 4 cạnh bởi nhau, 2 cạnh đối song song và bởi nhau, các đường chéo cánh bằng nhau và vuông góc trên trung điểm.

Công thức tính chu vi hình vuông

P = a + a + a + a = 4 x a (đvt)

Trong đó: a là độ dài những cạnh của hình vuông, p là chu vi

Ví dụ: Cho hình vuông vắn ABCD gồm cạnh AB = 8 cm. Yêu mong tính chu vi hình vuông ABCD?

Giải:

Ta có: AB = BC = CD = da = 8Áp dụng phương pháp tính chu vi hình vuông, ta có:

P = 4 x 8 = 36 (cm)

Hình thang là tứ giác có ít nhất 2 cạnh đối song song

Công thức tính chu vi hình thang

P = a + b + c + d (đvt)

Các dạng câu hỏi thông dụng vềchu vi hình tứ giác

Dạng 1: Tính chu vi tứ giác có các cạnh sau:

5dm, 3dm, 6dm, 4dm3cm, 5cm, 4cm, 3,5cm

Giải:

Áp dụng cách làm tính chu vi ta có:

P = 5 + 3 + 6 + 4 = 18dmP = 3 + 5 + 4 + 3,5 = 15,5cm

Dạng 2: Hình tứ giác MNPQ tất cả chu vi 52cm, biết tổng độ nhiều năm hai cạnh MN cùng NP bằng 21cm. Tìm kiếm tổng độ dài của nhì cạnh PQ cùng QM

Giải:

Ta tất cả chu vi tứ giác MNPQ: p = MN + NP + PQ + QM = 52

MN + NP = 21 phường = 21 + (PQ + QM) = 45 (cm)

Tổng độ dài của hai cạnh PQ và QM là: PQ + QM = 52 - 21 = 31

Đáp số: 31cm

Dạng 3: Một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm là 24m với chiều rộng bởi 1/3 chiều dài. Một hình vuông có độ dài các cạnh bằng một nửa chiều nhiều năm của hình chữ nhật. Tính chu vi và ăn diện tích của hình chữ nhật và hình vuông?

Giải:

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 24 x = 8 (cm)

Cạnh của hình vuông là: 24 x = 12 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là: C = (24 + 8) x 2 = 64 (cm)

Chu vi hình vuông vắn bằng: p = 4 x 12 = 48 (cm)

Đáp số: C = 64 (cm), p = 48 (cm)

Dạng 4: Biết chu vi một hình chữ nhật vội 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều lâu năm hình chữ nhật vội mấy lần chiều rộng?

Giải:

Gọi a, b theo thứ tự là chiều dài với chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

Ta có:

C = (a + b) x 2

6b =(a + b) x 2

= a + b

- b = a

= a a = 4b

Vậy chiều nhiều năm gấp 4 lần chiều rộng.

Xem thêm: Viết Lại Câu Điều Kiện Loại 3, Cách Viết Lại Câu Điều Kiện Trong Tiếng Anh

Trên đây là cách tính chu vi hình tứ giác và những dạng bài xích tập thông dụng. Mong muốn qua bài viết các em rất có thể ứng dụng vào quá trình học tập.