Công thức lý 11 chương 1

     

Nội dung trang bị lý 11 có 7 chương cùng với 5 chương trực thuộc phần Điện học, năng lượng điện từ học với 2 chương còn lại thuộc phần quang đãng hình học. Các công thức ở lịch trình vật lý 11 bởi vì vậy cũng tương đối nhiều, đòi hỏi sự tập trung ghi nhớ của các em.

Bạn đang xem: Công thức lý 11 chương 1


Nhằm giúp các em thuận lợi hơn trong việc ghi nhớ các công thức đồ dùng lý 11, nội dung bài viết này sẽ tổng hợp những công thức thứ lý 11 vừa đủ và chi tiết để các em tham khảo.

I. Cách làm Vật lý 11: Lực năng lượng điện – Điện trường

Bạn đang xem: cách làm Vật lý 11 tổng hợp rất đầy đủ và chi tiết – kim chỉ nan Vật lý 11


1. Định quy định Coulomb (Cu-Lông)

° Công thức: 

Trong đó: F lực tác động giữa 2 điện tích, đơn vị chức năng (N)

  là thông số tỉ lệ

 ε: là hằng số điện môi của môi trường xung quanh (đối với chân không thì ε = 1).

 q1, q2: là hai điện tích điểm (C)

 r: là khoảng cách giữa hai năng lượng điện (m)

2. Cường độ điện trường

° Công thức: 

Trong đó: E: là cường độ điện trường tạo ra tại vị trí biện pháp Q một khoảng chừng r

 Đơn vị độ mạnh điện ngôi trường V/m (=N/C).

  là hệ số tỉ lệ

 ε: là hằng số năng lượng điện môi của môi trường (đối cùng với chân ko thì ε = 1).

 Q: Điện tích điểm (C).

→ độ mạnh điện trường E1 do q1 gây a trên điểm cách q1 tại khoảng r1 là:

  (trong chân không thì ε = 1).

3. Nguyên lý ck chất năng lượng điện trường

 ° Công thức: 

*

– nếu như vectơ E1, E2 cùng phương thuộc chiều: E = E1 + E2

– Nếu vectơ E1, E2 cùng phương ngược chiều: E = |E1 – E2|

– Nếu 

*
 thì: 
*

II. Công, vắt năng, điện vắt và hiệu điện thế

1. Công của lực điện

– lúc một điện tích dương q dịch rời trong điện trường đều có cường độ E (từ M đến N) thì công mà lực điện công dụng lên q bao gồm biểu thức:

AMN = q.E.d (d = s.cosα)

Trong đó:

 d là khoảng cách từ điểm đầu đến điểm cuối (theo phương của

*
)

2. Nuốm năng

– cố kỉnh năng của điện tích q tại một điểm M trong điện trường tỉ lệ với độ lớn của điện tích q.

 WM = AM∞ = q.VM

Trong đó: AM∞là công của điện trường vào sự dịch rời của năng lượng điện q từ bỏ điểm M đến vô cực (mốc nhằm tính cố gắng năng).

3. Điện thế

– Điện nỗ lực tại điểm M trong điện trường là đại lượng đặctrưng cho kĩ năng của điện trường trong việc tạo ra thế năng của năng lượng điện q để tại M.

Xem thêm: Hình Thức Văn Bản Là Gì ? Khái Niệm Về Hình Thức Văn Bản Văn Bản Là Gì

 

4. Hiệu điện thế

– Hiệu điện ráng UMNgiữa nhì điểm M cùng N là đại lượng đặc trưng cho kỹ năng sinh công của điện trường vào sự dịch rời của điện tích q trường đoản cú M mang đến N.

 

5. Tương tác giữa hiệu điện gắng và cường độ điện trường

 U = E.d

III. Tụ điện

1. Điện dung của tụ điện

° cách làm điện dung của tụ điện: 

 C: điện dung (đơn vị F)

 Q: năng lượng điện trên tụ điện

 U: Hiệu điện vắt giữa 2 đầu tụ điện

2. Tích điện điện trường vào tụ điện

° Công thức: 

IV. Mạch điện

1. Cường độ mẫu điện

° Công thức: 

*

Trong đó: I là đường độ cái điện (A)

 q: là điện lượng chuyển hẳn sang tiết diện thẳng của vật dụng trong khoảng thời gian t (s).

2. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

 A = U.q = U.I.t (đơn vị: J = V.C)

3. Hiệu suất của đoạn mạch

  (đơn vị: W = J/s = V.A)

4. Sức nóng lượng lan ra ở đồ gia dụng dẫn

 Q = R.I2.t (đơn vị: J)

5. Năng suất tỏa sức nóng ở trang bị dẫn

 

6. Định hình thức OHM so với toàn mạch

 

7. Đoạn mạch chứa nguồn điện

 

Trong đó: ξ là suất điện hễ của nguồn điện áp (ξ = A/q)

V. Ghép những điện trở

1. Điện trở ghép nối tiếp

 I = I1 = I2 = … 

 U = U1 + U2 + …

 R = R1 + R2 + …

2. Điện trở ghép tuy vậy song

 I = I1 + I2 + … + In

 U = U1 = U2 = … = Un

 

° Mạch tất cả 2 hoặc điện trở mắc tuy vậy song thì điện trở tương tự của mạch tính theo bí quyết sau:

 ;

 

VI. Nguồn điện

1. Suất điện rượu cồn của mối cung cấp điện

° Công thức:  (đơn vị: V = J/C)

Trong đó: ξ là suất điện rượu cồn của điện áp nguồn (V)

 A (J) là công của lực lạ dịch rời một điện tích dương q (C) ngược chiều năng lượng điện trường.

2. Công của mối cung cấp điện

° Công thức: 

*

3. Công suất của nguồn điện

° Công thức: 

4. Công suất của mối cung cấp điện

° Công thức: 

– Là tỉ số thân công có ích và công của điện áp nguồn sinh ra.

5. Ghép những nguồn thành bộ

° bộ nguồn ghép nối tiếp

 

*

° Bộ nguồn ghép tuy nhiên song

 

*

° Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng (n dãy, từng dãy gồm m nguồn)

*

VII. Sự phụ thuộc vào của năng lượng điện trở với nhiệt độ

° công thức điện trở suất:

 

*

° bí quyết tính năng lượng điện trở:

 ; ;; ; R=rho fraclS" />

Trong đó:

 ρ0 là năng lượng điện trở suất ở t00C (thường lấy là 200C) (Ω.m)

 ρ là điện trở suất sinh sống t0C

 l là chiều lâu năm dây dẫn (m)

 S là ngày tiết diện của dây dẫn (m2)

 α là thông số nhiệt năng lượng điện trở (đơn vị K-1)

VIII. Hiện tượng nhiệt độ điện

° Công thức: 

*

Trong đó: ξ là suất điện cồn nhiệt điện (V)

 αT là hệ số nhiệt điện đụng (V.K-1)

 T1 – T2 là hiệu ánh sáng ở đầu nóng với đầu lạnh.

IX. Dòng điện trong chất điện phân

° phương pháp biểu thức của định khí cụ Fa-ra-đây:

 

Trong đó: 

 m: là trọng lượng vật hóa học được giải tỏa ở điện rất (g).

 k: đương lượng năng lượng điện hóa

 F = 9,965,104 là hằng số Faraday (C/mol)

 A/n: là đượng lượng gam của nguyên tố

 A: khối lượng mol nguyên tử (g/mol)

 n: Hóa trị của nguyên tố làm điện cực

 I: là cường độ loại điện qua bình năng lượng điện phân (A)

 t: là thời gian dòng năng lượng điện qua bình năng lượng điện phân (s)

XI. Lực từ tính năng lên đoạn dây dẫn

Công thức: F = B.I.l.sinα

(Quy tắc bàn tay trái 1)

Trong đó:

 B: là cảm ứng từ (T)

 I: là cường độ loại điện qua dây dẫn (A)

 l: là chiều lâu năm đoạn dây dẫn (m)

 α: là góc tạo nên bởi 

*

XII. Chạm màn hình từ của mẫu điện

+ chạm màn hình từ của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng:

Công thức:

(Quy tắc cố gắng tay cần 1)

Trong đó:

 r: khoảng cách từ loại điện mang đến điểm khảo sát điều tra (m)

 I: cường độ mẫu điện qua dây dẫn (A)

+ cảm ứng từ của mẫu điện chạy vào dây tròn:

  (Quy tắc nạm tay yêu cầu 2)

Trong đó:

 R: nửa đường kính vòng dây (m)

 N: số vòng dây (vòng)

 I: cường độ chiếc điện qua vòng dây (A)

+ chạm màn hình từ của mẫu điện chạy trong ống dây hình trụ:

  (Quy tắc cố gắng tay đề xuất 3)

Trong đó:

 N: số vòng dây (vòng)

 l: chiều dài ống dây

 I: cường độ chiếc điện qua vòng dây (A)

 n=N/l: số vòng dây bên trên 1m chiều dài

XIII. Từ bỏ trường của không ít dòng điện

+ Công thức: 

*

– ví như vectơ B1, B2 thuộc phương cùng chiều: B = B1 + B2

– giả dụ vectơ B1, B2 cùng phương ngược chiều: B = |B1 – B2|

– Nếu 

*
thì: 
*

XIV. Lực liên quan giữa hai dòng điện tuy vậy song

+ Công thức: 

*

Trong đó:

 I1 với I2 là cường độ chiếc điện qua hai dây dẫn

 r: là khoảng cách giữa nhì dây dẫn

 l: là chiều dài đoạn dây dẫn tính lực tương tác

XV. Lực Lorentz

+ Công thức: f = q.v.B.sinα (Quy tắc bàn tay trái 2)

Trong đó:

 q: là điện tích của hạt sở hữu điện hoạt động (C)

 v: là vận tốc của hạt mang điện (m/s)

 B: là từ bỏ trường địa điểm hạt có điện hoạt động (T)

 α: là góc phù hợp với vectơ vận tốc 

*
với .

XVI. Chuyển động của hạt điện tích trong sóng ngắn từ trường đều

– Với 

*

+ bán kính quỹ đạo: 

+ chu kỳ luân hồi chuyển động: 

+ phương pháp từ thông: 

*

Trong đó: Đơn vị từ bỏ thông là (Wb)

 B: là chạm màn hình từ chiếu qua vòng dây (T)

 S: là diện tích vòng dây (m2)

 α: là góc tạo nên bởi  và pháp đường mặt phẳng khung dây 

*

+ Suất điện cồn cảm ứng: 

Trong đó:

 ΔΦ: là độ biến chuyển thiên tự thông

 Δt: là khoảng thời gian từ thông vươn lên là thiên

 ΔΦ/Δt: là tốc độ biến thiên của từ thông.

Xem thêm: Khắc Phục Nhanh Lỗi Facebook Truy Cập Bị Từ Chối Truy Cập, Cách Xử Lý Facebook Truy Cập Bị Từ Chối

+ tự thông riêng của mạch: Φ = L.i

+ Độ tự cảm của ống dây: 

Trong đó: L: độ tự cảm (đơn vị H)

 N: số vòng dây (vòng)

 l: chiều nhiều năm ống dây (m)

 S: máu diện ống dây (m2)

+ Suất điện hễ tự cảm: 

Trong đó:

 L: thông số tự cảm của ống dây (H)

 Δi: độ trở thành thiên cường độ chiếc điện vào mạch

 Δt: khoảng thời gian dòng điện đổi thay thiên

 Δi/Δt: tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện

+ năng lượng từ trường của ống dây:

Trong đó:

 L: hệ số tự cảm của ống dây (H)

 I: cường độ mẫu điện qua ống dây

XVII. Khúc xạ ánh sáng

+ Định nguyên lý khúc xạ ánh sáng:

 n1sini = n2sinr hay 

+ phân tách suất tỉ đối: 

+ Góc giới hạn phản xạ toàn phần: 

+ Điều kiện để sở hữu phản xạ toàn phần: n2 1 ; i ≥ igh

XVIII. Lăng kính

+ bí quyết lăng kính

 sini1 = nsinr1;

 sini2 = nsinr2;

 A = r1 + r2

 D = i1 + i2 – A

+ Nếu các góc i cùng A nhỏ

 i1 = n.r1 ; i2 = n.r2

 A = r1 + r2 ; D = (n – 1).A

+ Độ tụ của thấu kính

 

Trong đó:

 D: độ tụ (dp)

 f: tiêu cự thấu kính (m)

 R1, R2: phân phối kính những mặt cong (m)

 n: tách suất làm thấu kính

 Thấu kính hội tụ: f>0; D>0

 Thấu kính phân kỳ: f0 ở trước kính

 Vật ảo: d0 ở sau kính

 Ảnh ảo: d"1B’1

 L_1A_1^"B_1^"xrightarrowL_2A_2^"B_2^"" />

 

*

+ Số phóng đại của hình ảnh sau cùng: k = k1.k2

+ Số bội giác: 

+ Kính lúp: nhìn chừng sinh hoạt vô cực, sự bội giác: 

+ Kính hiển vị: ngắm chừng sinh sống vô cực, sự bội giác: 

+ Kính thiên văn, nhìn chừng nghỉ ngơi vô cực, sự bội giác: 

* Sự tạo ảnh bởi thấu kính

Hy vọng với bài xích viết tổng hợp các công thức đồ dùng lý 11 đầy đủ ngơi nghỉ trên giúp những em tiện lợi xem lại trong quy trình giải những dạng bài xích tập đồ lý 11. Cũng như các môn học tập thuộc khối khoa học thoải mái và tự nhiên khác, bài toán làm nhiều bài bác tập sẽ giúp đỡ các em dễ dàng ghi nhớ những công thức này.