Công Thức In Spite Of

     

Cấu trúc Despite, In spite of, Although, Though đều nằm trong trong điểm ngữ pháp của mệnh đề nhượng bộ (Concessive Clause). Những cấu trúc này không chỉ được sử dụng trong các bài thi ngoài ra phổ biến vào giao tiếp hằng ngày. Trong bài xích viết này, IELTS Vietop sẽ góp bạn thống kê lại điểm ngữ pháp Despite, In spite of, Athough, Though, Even though và cách chuyển đổi giữa bọn chúng nhé!

IELTS Vietop xin giới thiệu: Khóa học IELTS Cấp Tốc cam kết chuẩn đầu ra 6.5+. Thuộc tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: Công thức in spite of


Nội dung chính


1. Cấu trúc Despite với In spite of

*
Cách sử dụng Despite và In spite of

Despite với In spite of là các cụm từ chỉ sự nhượng bộ, nắm rõ sự tương phản của nhị hành động hoặc sự việc trong thuộc một câu.

Cấu trúc

Despite/In spite of Noun/Noun Phrase/V-ing, S + V + …

=

S + V + …, despite/in spite of Noun/Noun Phrase/V-ing.

Examples:

Despite/In spite of bad weather, we had a wonderful holiday. (Mặc đến thời tiết xấu, chúng tôi đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời.)

Despite/In spite of disliking John, you should try to be nice to him. (Dù không đam mê John, cậu vẫn đề xuất tử tế với anh ta.)

You should try to lớn be nice khổng lồ John, despite/in spite of disliking him.

✅ Lưu ý 1: vào việc viết IELTS, Despite được sử dụng thường xuyên hơn In spite of.Because of sở hữu ý nghĩa đồng thuận.

Examples:

Alex loves Brian despite his volleyball obsession. (Alex yêu thương Brian bất chấp nỗi ám ảnh về trơn đá của anh ấy).

Alex loves Brian because of his volleyball obsession. (Alex yêu Brian bởi bởi vì niềm ưa mê say bóng đá của anh ấy).

✅Lưu ý 2: Despite và In spite of nếu muốn phía sau cần sử dụng vế câu hoàn chính, những bạn sĩ tử cần lưu ý là cần thêm the fact that vào tức thì sau.

Examples:

Dylan bought a new pair of shoes in spite of the fact that he already had dozen of them.

Mary went to the cinema despite the fact that she came down with a flu.

✅ Lưu ý 3: Despite và In spite of đều bao gồm thể đứng ở mệnh đề đầu hoặc mệnh đề thứ nhì đều được.

Examples:

Despite having prepared everything before the flight, she still managed lớn forget her passport.

She still managed khổng lồ forget her passport despite having prepared everything before the flight.


*
Cách dùng Although, Though, Even though

Although, though và even though có thể dùng để cố thế mang lại despite với In spite of bởi mặt ngữ nghĩa tương đồng. Tuy vậy về ngữ pháp vẫn tất cả sự không giống biệt.

Cấu trúc

Although, though, even though + S + V,…….

Đứng ở đầu câu hoặc ở giữa nhị mệnh đề đều được.

Examples: Although/ even though/ though her job is hard, her salary is still low.

Cách dùng

Dùng though ở đầu câu thể hiện sự trang trọng hơn là although với even thoughAlthough, even though và though đều có ý nghĩa tương đồng nhưng khi sử dụng though ở đầu câu sẽ thể hiện sự trang trọng hơn vào cả văn phong nói cùng viết hơn là đứng giữa hai mệnh đề, còn even though thể hiện sự nhấn mạnh cụ thể hơn.

Examples: Her salary is low although/ even though/ though her job is hard.

ĐẶC BIỆT: Even though tất cả sắc thái ý nghĩa mạnh hơn although và though.

Examples: We decided to buy the house even though we didn’ t really have enough money.

You keep making those stupid noise even though I’ve asked you to stop three times already.3. Chuyển đổi câu giữa Although với Despite

*

Chuyển đổi câu giữa Although và Despite

1. Nếu chủ ngữ là danh từ + be + tính từ thì ta biến thành cụm danh từ bao gồm a/ an/ the + adj + N

Although + S + V -> In spite of/ despite + a/an/ the + ADJ + N

2. Nếu chủ ngữ của nhị mệnh đề giống nhau thì ta rút gọn bớt chủ ngữ cùng thêm ing vào động từ.

Ex: Although he was ill, he still went khổng lồ school -> despite being ill, he still went to lớn school.

Xem thêm: Giới Từ Là Gì? Sau Giới Từ Là Loại Từ Gì ? Sau Giới Từ Là Gì?

3. Hoặc cũng tất cả thể biến toàn bộ vế câu thành danh từ

Ex: Although he was ill, he still went khổng lồ school -> despite his illness, he still went to school.


Để cải thiện tiếng Anh tốt cấp tốc nhất thì chọn đúng lộ trình học là bước đóng mục đích rất quan lại trọng. Nhanh tay để lại tin tức bên dưới để được tư vấn miễn phí với nhận ngay 30% học tổn phí khoá học.

4. Bài xích tập ứng dụng

Exercise 1: Make one sentence from two, using despite or in spite of.

Example: I couldn’t sleep. I was very tired.

🡺 I couldn’t sleep despite/in spite of being very tired.

🡺 Despite/In spite of being very tired, I couldn’t sleep.

1. They have very little money. They are happy.

🡺 ___________________________________________________________________.

2. We live in the same street. We hardly ever see each other.

🡺 ___________________________________________________________________.

Exercise 2: Change the sentences so they start with despite/in spite of + V-ing/Noun.

Example: Although John speaks 4 languages, he was turned down for a job.

🡺 Despite/In spite of speaking 4 languages, John was turned down for a job.

1. Although Russia is one of the largest producers of oil, it still imports petrol.

🡺 ___________________________________________________________________.

2. Although it recorded high sales, the company closed last week.

🡺 ___________________________________________________________________.

Đáp án tham khảo

Exercise 1

1. Despite/In spite of having very little money, they are happy.

They are happy, despite/in spite of having very little money.

2. Despite/In spite of living in the same street, we hardly ever see each other.

We hardly ever see each other, despite/in spite of living in the same street.

Exercise 2

1. Despite/In spite of being one of the largest producers of oil, Russia still imports petrol.

Xem thêm: Vẽ Tranh Đội Mũ Bảo Hiểm Khi Tham Gia Giao Thông, Vẽ Tranh Đội Mũ Xinh

2. Despite/In spite of high sales, the company closed last week.

Trên đây là tổng quan kiến thức và bài tập của điểm ngữ pháp Despite, In spite of, Although, Though. Bạn có thể lưu lại cùng áp dụng luyện thi IELTS, giao tiếp hằng ngày nhé!

Hãy phân tách sẻ bài viết này nếu bạn thấy nó hữu ích nhé!