CÔNG THỨC CHUNG CỦA ANCOL

     

“Vạn vật thay đổi đổi”

*

Chuyên mục đã xem :

Bài new viết :

Lí thuyết và bài bác tập SGK

Top Clicks

Trống

BÀI 40

ANCOL (RƯỢU)

–o0o–

I. TÍNH CHấT chung :1. Định nghĩa : 

Ancol là hợp hóa học hưu cơ vào phân tử có nhóm hiđroxyl – OH link trực tiếp nguyên tử cacbon no.

Bạn đang xem: Công thức chung của ancol

Đang xem: cách làm chung của ancol

2. Phân các loại : Ancol no, 1-1 chức mạch hở : CnH2n + 1OH (n ≥ 1)Ancol ko nghiệm gồm k link đôi, 1-1 chức mạch hở : CnH2n + 1 – 2k OH (n , k ≥ 1)Ancol thơm, đơn chức : CnH2n – 7 OH (n ≥ 6)Ancol vòng no, đối kháng chức : CnH2n – 3 OH (n ≥ 3)Ancol đa chức : R(OH)x (x ≥ 2).3. Đồng phân – call tên :

Đồng phân :

Đồng phân mạch cacbon.Đồng phân team chức hiđroxyl (– OH).

Danh pháp :

Tên thông thường :

Ancol + tên gốc ankyl + ic.

Tên thay thế :

Tên HC mạch chủ yếu + số địa điểm nhóm OH + ol.4. đặc điểm vật lí :Điều kiện thường, ancol là hóa học lõng, rắn.Nhiệt độ sôi, trọng lượng riêng tăng theo phân tử khối.Độ tan trái lại giãm theo chiều tăng phân tử khối.Có link hiđrô.II. TÍNH hóa học HÓA HỌC :1. Phản nghịch ứng cố kỉnh H của tập thể nhóm OH :


READ: link Peptit - gồm Bao những Trong Một Tripeptit

+ tác dụng với sắt kẽm kim loại kiềm M : hóa giải khí H2.

R – O – H + M —-> R – OM + H2

+ đặc điểm đặc trưng của glixerol C3H5(OH)3 : chế tạo ra thành dung dịch màu xanh da trời lam của muối đồng (II) glixerat.

 C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 —->2Cu + H2O

2. Phản bội ứng thế nhóm OH :

+ phản ứng cố gắng với axit vô sinh :

R – OH + H – X —-> R – X + H2O

+ phản nghịch ứng acol : chế tạo thành ete :

R – OH +  H– O – R

R – 0 – R + H2O

3. Phản ứng bóc nước :

H – CH2 – CH2 – OH

CH2 = CH2 + H2O

4. Bội phản ứng oxi hóa :

+ không hoàn toàn :

R – CH2OH + CuO

R – đến + Cu + H2O

R – CHOH – R + CuO

R – C(=O) – R + Cu + H2O

+ trọn vẹn :

CH3 – OH + 2O2

CO2 + 2H2O

III. ĐIỀU CHẾ :

C2H4 + H2O

CH3 – CH– OH

=============================

BÀI TẬP SGK CB :

BÀI 5 TRANG 187 CB:

Cho 12,20g các thành phần hỗn hợp X tất cả etanol với propan -1-ol tác dụng với natri dư nhận được 2.80 lít khí (đktc).

Tính yếu tắc trăm cân nặng của mỗi chất trong các thành phần hỗn hợp X.Cho các thành phần hỗn hợp X qua ống đựng CuO, đun nóng. Viết phương trình phản ứng .GIẢI.

Phương trình phản ứng :

C2H5OH + na —> C2H5ONa + ½ H2 (a)

x mol

C3H7OH + na —> C3H7ONa + ½ H2(b)

y mol

gọi x, y thứu tự là số mol etanol cùng propan -1-ol trong hỗn hợp X.

số mol khí H2: n = V : 22,4 = 2,8 : 22,4 = 0,125 mol

Dựa vào phương trình phản nghịch ứng (a) và (b) :

x/2 + y/2 = 0,125 => x + y = 0,25 (1)

Khối lượng các thành phần hỗn hợp X :

46x + 60y = 12,2 (2)

Từ (1) (2) giải hệ ta được : x= 0,2 mol; y =0,05 mol

Khối lượng của etanol : me = 0,2.46 = 9,2g

Khối lượng của propan -1-ol : mp = 0,05.60 = 3g


READ: How lớn Dissolve Magnetite Nanoparticles? ? Fe3O4 + 8 Hcl → Fecl2 + 2 Fecl3 + 4 H2O

phần trăm khối lượng của etanol :

% me =

%

phần trăm trọng lượng của propan -1-ol :

%mp = 100% – 75,41$% = 24,59%

b) phương trình :

CH3 – CH2OH + CuO

CH3 – mang lại + Cu + H2O

CH3 – CH2– CH2OH + CuO

CH3 – CH2– mang lại + Cu + H2O

=====================

BÀI TẬP BỔ SUNG :

BÀI 1 :

Cho 6,9g hỗn hợp ancol metylic và đồng đẳng A bội phản ứng với mãng cầu dư thu được 1.68 lít H2 (đktc).

Tính tổng cộng mol của 2 ancol trong lếu hợp.Xác định cong thức phân tử của A biết số mol của 2 ancol trong lếu láo hợp bởi nhau.

Giải.

1.Tính tổng thể mol của 2 ancol

Gọi đồng đẳng A của ancol metylic là : CnH2n + 1 OH.

Xem thêm: Tham Khảo Bản Đồ Tp Đà Nẵng Mới Nhất Năm 2022, Bản Đồ Thành Phố Đà Nẵng Năm 2022

x, y theo thứ tự là số mol của ancol metylic với A.

phương trình phản nghịch ứng :

CH3OH + mãng cầu —> CH3ONa + ½ H2(a)

x

CnH2n + 1 OH + na —> CnH2n + 1 ONa + ½ H2(b)

y

số mol khí H2: n = V : 22,4 = 1,68: 22,4 = 0,075 mol

Dựa vào phương trình bội phản ứng (a) cùng (b) :

x/2 + y/2 = 0,075 => x + y = 0,15 (1)

vậy : Tính tổng số mol của 2 ancol : x + y = 0,15 mol.

2.Xác định cong thức phân tử của A :

Theo đề bài xích : x = y

=> x = y = 0,15 : 2 = 0,075mol.

Khối lượng của 2 ancol :

0,075.32 + 0,075.(14n + 18) = 6,9

=>n = 3

Vậy : A là C3H7 OH.

————————————————————————————————–

BÀI 2 :

Cho 25,8 g tất cả hổn hợp ancol no đối kháng chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản nghịch ứng với mãng cầu dư nhận được 5,6 lít H2 (đktc). Khẳng định cong thức phân tử của 2 ancol cùng tính trọng lượng mỗi ancol.

Giải.

Gọi phương pháp của 2 ancol : CnH2n + 1 OH cùng CmH2m + 1 OH

công thức mức độ vừa phải của 2 ancol : C


READ: Khi thực hiện Phản Ứng Este Hóa 1 Mol Ch3Cooh và 1 Mol C2H5Oh, Lư

H

OH.

Phương trình phản ứng :

C

H

OH + mãng cầu —> C

H

ONa + ½ H2

x mol

số mol khí H2: n = V : 22,4 = 5,6: 22,4 = 0,25 mol

Dựa vào phương trình phản bội ứng :

x/2 = 0,25 => x = 0, 5

Khối lượng mol phân tử : M = 14

+ 18 = 25,8:0,5 = 51,6

=>

= 2,4

Ta có : 2ancol no đối chọi chức tiếp đến nhau trong hàng đồng đẳng, ta được :

n n n = 2 , m = 3

Vậy : C2H5 OH với C3H7 OH.

Tính trọng lượng :

x, y thứu tự là số mol của C2H5 OH với C3H7 OH

Ta bao gồm :

Số mol hh : x + y = 0,5mol

Khối lượng hh : x46 + y60 = 25,8

=>x = 0,3, y = 0,2

Khối lượng của C2H5 OH : 0,3 . 46 = 13,8g

Khối lượng của C3H7 OH: 0,2 . 60 = 12g.

==================================

BÀI TẬP RÈN LUYỆN :

BÀI 1 :

Cho 20,8g hỗn hợp ancol metylic, ancol etylic với phenol chia thành hai phần cân nhau .

Phần 1 công dụng natri dư nhận được 2,62 lít H2 (270c và 750mmHg).Phần 2 phản nghịch ứng không còn với 100ml dung dịch NaOH 1M.Viết phương trình phản nghịch ứng xẩy ra (nếu có).Tính nhân tố trăm cân nặng các chất bao gồm trong hh đầu.

Xem thêm: Tính Chất 3 Đường Trung Tuyến Tam Giác Vuông, Cân, Đều, Tính Chất, Công Thức Tính Đường Trung Tuyến

BÀI 2 :

Từ metan và các hóa chất buộc phải thiết. Viết các phương trình pha chế :

ancol metylic.ancol etylic

BÀI 3 :

Cho 38 gam 2 ancol nghiệm đối kháng chức A, B kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tính năng natri dư chiếm được 8,4 lít H2(đktc). Nếu đốt cháy thuộc lượng tất cả hổn hợp trên rồi cho toàn cục sản phẩm qua nước vôi trong tất cả dư thu được m gam kết tủa.


Post navigation


Previous: công thức Tính huyết Diện Dây Dẫn Điện 3 Pha, lựa chọn Dây Dẫn Điện 3 Pha thông qua Công Thức
Next: Cho hóa học X tác dụng Với Một Lượng Vừa Đủ hỗn hợp Naoh, Tra cứu vãn & tra cứu Kiếm Đáp Án Của Câu Hỏi