Cơ quan tương tự là những cơ quan

     
Trắc nghiệm Sinh học tập 12 bài xích 36 (có đáp án): Quần thể sinh vật cùng quan hệ những cá thể vào quần thể !!
Trắc nghiệm Sinh học tập 12 bài xích 38 (có đáp án): các đặc trưng cơ bạn dạng của quần thể sinh thiết bị (tiếp theo) !!
*