CHỨNG MINH 3 ĐIỂM THẲNG HÀNG LỚP 7

     

Bài viết này hướng dẫn cho các em cách chứng minh 3 điểm thẳng mặt hàng qua các ví dụ có giải mã chi tiết, dễ hiểu.

Bạn đang xem: Chứng minh 3 điểm thẳng hàng lớp 7

Sau mỗi ví dụ là nhấn xét về hướng giải quyết và xử lý một bài bác toán minh chứng 3 điểm thẳng hàng. Ví dụ 1 : mang lại D ABC vuông trên B. Bên trên nữa phương diện phẳng bờ BC không có điểm A, vẽ tia Cx vuông góc BC. Trên tia Cx rước M làm sao để cho CM = AB. Minh chứng A, M với D là trung điểm của BC trực tiếp hàng.

Xem thêm: Soạn Anh 8 Unit 2 Skills 2 Trang 23 Unit 2 Sgk Tiếng Anh 8 Mới

Giải.

Xét ?ABD cùng ?MCD, ta gồm :

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
DE (2)

Từ (1) cùng (2), suy ra : DE trùng DF giỏi : D, E, F trực tiếp hàng.

Xem thêm: Đốt Cháy Hoàn Toàn M Gam Triglixerit, X Cần Vừa Đủ 3,08 Mol O2

Bài tập tự giải:

Ví dụ 1 : mang đến tam giác ABC . Bên trên tia đối của tia AB rước điểm F sao để cho AB = FA. Trên tia đối của tia AC rước điểm E làm sao cho AC = AE. A) bệnh minh: Δ EAF = Δ CAB b)Gọi K là trung điểm EF với D là trung điểm BC. Minh chứng : KB = FD. D) bệnh minh: K, A, D thẳng hàng. Ví dụ 2 :Cho Δ ABC gồm M là trung điểm của AB. Trên tia đối của tia MC rước điểm D thế nào cho MD = MC. A) chứng minh Δ MAD = Δ MBC và AD // CB. B) đem N trực thuộc AD; NM cắt BC tại P. Chứng tỏ AN = BP. C) trên nửa phương diện phẳng bờ AB không đựng điểm D, vẽ tia AE làm thế nào cho góc EAB + góc ABC = 180^0 . Minh chứng D, A, E thẳng hàng.