Cho Trời Sáng Lên Và Áng Mây Tươi Hồng

     

Hôm nay họ cùng nghe lại bài hát rất gần gũi của tuổi thơ, bài xích hát Nụ cười. Thiệt là như được quay lại với tuổi thơ đề nghị không các bạn?