Cho Mạch Điện Xoay Chiều Như Hình Vẽ

     
Câu hỏi: đến mạch điện xoay chiều như hình vẽ, 
*
cuộn dây thuần cảm .Biết UAM = 80V ; UNB = 45V cùng độ lệch sóng giữa uAN cùng uMB là 900, Điện áp giữa A và B có mức giá trị hiệu dụng là :

A 60VB.

B 100V

C 69,5V

D 35V


- hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Giải chi tiết:

Uᴀᴍ= Uʟ= 80 V, Uɴʙ= Uc = 45 V

Vì với độ lệch sóng giữa uAN với uMB là 900, => Zʟ.Zc = R² => Uʟ.Uc = U²ʀ => Uʀ= 60 V